Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

160921-MedHemp_Sisyfos_CZ

No description
by

Tomas Zabransky

on 24 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 160921-MedHemp_Sisyfos_CZ

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Mýty a fakta o léčbě konopím
2800 př. Kr - Čína
2010
1954
7000 př. Kr.
28. století př.n.l. – pharmacopoea Shen-nung Pent-tshao Ching: revmatismus, svalové a kloubní bolesti
Kyjevská Rus: tukové extrakty pro zažívací problémy
Indie
4000 př. Kr.
12. stol.
15. stol.
dominance Ayurvédy
jen pro psychotropní účinky
konopí užíváno humánní i veterinární ayurvédskou medicínou (kompendium léčebných přípravků Sharangadhara Samhita)
Bhavamishra (Paracelsův současník z 15. století) popsal ve svém kompendiu lékařství a léků vlastnosti, účinky a interakce konopí a opia
Ayúrvédské předpisy na konopné preparáty pro usnutí (nidraprada), povzbuzení libida (kamada), zlepšení chuti k jídlu, metabolismu a zažívání (vanhivi- vardhin), proti žaludeční nevolnosti a pro odchod větrů (pachani), pro mentální povzbuzení (kaphajit)
1619
George Washington pěstuje konopí na svém poli na Mont Vernon - povinné pěstování osadníky
1905
1925
Mezinárodní opiová konvence omezuje mezinár. obchod s indickým konopím
1936
Ženevská obchodní dohoda zakazuje obchod s konopím en bloc
prof. Jan Kabelík: Řada publikací v domácím a zahraničním odborném tisku;
Mezinárodní vědecká konference vysokých škol v Olomouci (10. prosince 1954), studie a monografie „Konopí jako lék“
1964
izolován
delta-9-
THC
Gaoni & Mechoulam
objeveny endokanabinoidní receptory
Howlet & Devane
1988
1992
objeven anandamid
Devane & Hanuš
21. století
je známo cca 140 fytokanabinoidů (a 1234 "látek z konopí" celkem), většina zemí "západní" civilizace razantně rozvíjí výzkum a léčbu
8/4/2010: parlamentním seminářem začíná politický proces legalizace konopí a konopných látek pro léčbu a výzkum v ČR
Historie v kostce
sympto
matická
léčba

Nevolnost a zvracení
Virová infekce, nemoc z ozáření, pooperační stavy, kinetózy, agresivní léčba nádorů a/nebo HIV/AIDS
způsobeny drážděním receptorů v mozkovém kmeni
Glaukom
Od sedmdesátých let empiricky známo sníženi NO tlaku po kanabinoidech
specifická AEA-enzymatická aktivita v oku
Přesný mechanismus stále neznám
Úleva "jen" dočasná
Roztroušená skleróza
autoimunitní onemocnění, poškozující myelin (tvoří ochrannou pochvu kolem nervů v mozku a míše)
prevalence v Evropě: cca 0,1 % lidí
Objektivní testy zjistily, že v pokusech s  Δ9-THC podávaná látka snížila spasticitu, rigiditu (ztuhlost) a třes, a že zlepšila schopnost chodit, výsledky v testu psaním, a ovládání močového měchýře
Účinné i pro nadpoloviční část "Sativex-rezistentních" pacientů).
Analgézie
Analgetický efekt konopí je znám již od starověku
Nulové riziko fatálního předávkování
S jistotou prokázaný efekt i na jinak obtížnmě léčitelnopu neuropatickou bolest (z poškození nervových buněk u roztroušené sklerózy, u Parkinsonovy choroby, diabetu etc. a u úrazů míchy, jež ústí v ochrnutí dvou nebo všech končetin)
Prokázána nepřímá úměra mezi dávkou výtažku z konopí a klasickými analgetiky
Protizánětlivé působení
Prokázáno a široce využíváno u kožních lézí
Protizánětlivé vlastnosti konopí u revmatoidní artritidy („kloubního rheumatismu“) popsal a experimentálně ověřil již český klasik Jan Kabelík s kolegy
Prozatím jen jeden klinický pokus, subjektivní zlepšení zřejmě spíše díky analgézii
Alergické astma
dlouhodobé bronchodilatační účinky kouřené marihuany
jiné studie naznačují, že dlouhodobí kuřáci marihuany trpí zvýšeným rizikem astmatu (korpuskule?)
Protizánětlivé účinky cannabinoidů pro gastrointestinální trakt popsány několika studiemi v 2001-2006
Wrightová et al (2005) popisuje mechanismus, jimž cannabinoidy povzbuzují hojení sliznice střeva
Epilepsie
grand mal – responzivní na kanabinoidy
petit mal – je kanabinoidy spíše vyvoláván
Účinnou látkou zřejmě CBD, nikoliv THC
Výhody
Konopí a rakovina
CB receptory
Masivní vědecký zájem, farmaceutický průmysl spíše zdrženlivý
Buněčné interakce
Přehledy vědeckých studií léčebného využití na nejrůznější úrovni a s různým designem: cca 34 000 v posledních 40 letech
od 1990s celosvětově stoupá zájem o využití rostlinného konopí s vysokým obsahem (fyto)kanabinoidů, extraktů z něj, farmaceutických preparátů z něj, a syntetických kanabinoidů
Pozitivní výsledky v deskriptivních a analytických studiích, a to často v případech na jinou léčbu rezistentních
Nízké náklady
Nulové riziko fatálního předávkování (extrémně vysoké rozpětí mezi TD a LD50)
Snadná a bezpečná titrace léčebné dávky pro individuálního pacienta
Nízký výskyt vedlejších příznaků po titraci
CB1: hypothalamus, substantia nigra, basální ganglia, hippocampus, mozeček, spinální mícha, mozkový kmen
hypotermie, analgesie, hypoaktivita, antiemetické účinky
CB2: ve stěně cév, v lymfatických orgánech: slezina, brzlík, mandle, kostní dřeň, slinivka břišní, makrofágy, leukocity
imunosuprese ve vysokých dávkách
imunostimulace v nízkých dávkách
antiflogistický účinek
hypotenzivní účinek (dilatace aorty)
Sekvenční účinek: THC v dávce okolo 0,01 mg/kg zvyšuje fagocytosu leukocytů (joint=0,07 mg/kg), v dávkách 10mg/kg ji významně inhibuje
CBD je agonistou 5-HT1A receptoru: antidepresant, anxiolotycký, neuroprotektivní efekt; popsán protizánětlivý, protikonvulzní efekt
Některé kanabinoidy in vitro urychlují apoptozu nádorových buněk (vč. THC)
Williamson a Evans (2000) a nověji řada autorů (např. Marzo a De Petrocelis, 2006) vyvrací tvrzení o tom, že kouř z konopí je o polovinu nebo dokonce ještě rakovinotvornější než kouř tabákový (viz Nahas, 1993)
 Velké kontrolo­vané epidemiologické studie odhalily, že pokud v analýze zohledníme kouření tabáku, kuřáci konopí nemají o nic vyšší riziko rakoviny plic než nekuřáci (Tashkin, 2006).
To potvrzují studie, podle nichž THC, CBD a další v marihuany obsažené látky mají protirakovinný efekt (Hall et al, 2005; Melamede, 2005).
Řada studií, podle nichž THC, CBD a další fytokanabinoidy mají protirakovinný efekt
Výzva pro výzkum, např.:
Freimuth, N., Ramer, R., & Hinz, B. (2010). Antitumorigenic Effects of Cannabinoids beyond Apoptosis. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 332(2), 336-344.
Fowler, C. J., Gustafsson, S. B., Chung, S. C., Persson, E., Jacobsson, S. O., & Bergh, A. (2010). Targeting the endocannabinoid system for the treatment of cancer--a practical view. Curr Top Med Chem, 10(8), 814-827.
Stella, N. (2010). Cannabinoid and cannabinoid-like receptors in microglia, astrocytes, and astrocytomas. Glia, 58(9), 1017-1030.
atd.
Souhrn výzkumu:
bezprostřední perspektivy kauzální léčby

Děkuji za pozornost
twz@resad.cz
www.lecebnekonopi.cz
www.medical-cannabis-conference.com

www.kopac.cz
www.sakl.cz
www.icci.science
a prozatím v Čechách...
Seminář PSP ČR
IV/2010
8/2011
Odpověď ministra Hegera na dopisy . mj. prof. Zimy (1.LF UK)
www.lecebnekonopi.cz
5/2011
Zákon 50/2013 vstupuje v platnost
4/2013
OOP bez zohlednění 14 připomínek (prof. Rokyta, MV, NPC a další) vstupuje v platnost
6/2013
Vyhláška bez zohlednění připomínek Rady vlády, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra podepsána min. Hegerem
8-10
2013
Ministerstvo zdravotnictví souhlasí se závěrem, že léčebné konopí a výrobky z něj je třeba co nejrychleji zpřístupnit českým pacientům
(www.adiktologie.cz/seminar)
(volně): "o léčbu konopím a přípravky z něj není odborný zájem, v připravovaných novelizacích předmětných zákonů nebude legalizována"
Petice je velmi rychle přijata napříč politickým spektrem, návrh legislativy vypracovávají dvě expertní skupiny pod vedením prof. Zimy ("premiérská" a "parlamentní"
...a SÚKL obratem vydává návrh OOP, jehož hlavní částí je zákaz zdrav. pojištovnám hradit léčebné konopí a přípravky z něj "pro neprokázanou léčebnou účinnost a charakter pouze podpůrného léčiva"

registr SÚKL není v běhu, nelze předepisovat
... a MZ ČR posílá do meziresotního připomínkového řízení vyhlášku 221/2013 ("o léčbě konopím"), obsahující věcně, vědecky, eticky a prakticky chybná omezení, z nich pro některá neexistuje zákonné zmocnění
registr pacientů / dávek léčebného konopí (SÚKL) stále není v provozu a dosud nebyl ani zadán k přípravě
Stínový ministr zdravotnictví za ČSSD se na briefingu proti dosavadnímu postupu ostře vymezuje a žádá naplnění zákona
1905
Od března je v úřadě nový ministr a nový ředitel SÚKL. Pracovní skupiny PM ČR (opět vede rektor Zima) odevzdává MZd ČR a SÚKL 7 měsíců připravovaný návrh novelizace "Hegerovy vyhlášky" a doporučuje urgentně řešit úhradu
31/7
2013
premiér Rusnok obnovuje činnost expertní pracovní skupiny pod vedením prof. Zimy - cílem je identifikovat překážky uvedení zákona 50/2013 do praxe
11
2013
registr pacientů / dávek léčebného konopí (SÚKL) stále není v provozu - SÚKL ohlašuje spuštění "testovacího prostředí" pro výrobce zdravotnického SW
15/6
2014
10
2016
4/3
2015
21/11
2014
novelizace vyhlášky 221/2013 vstoupila v platnost: úprava parametrů je příznivá pro léčbu (dávkování, lékařské odbornosti, režim podávání, atd.)
Konopná agentura (www.sakl.cz) stále součástí SÚKL - pros and cons...
23. prosince 2015 byl podán podnět pacientského Spolku Kopac (www.kopac.cz) pro povolení úhrady léčebného konopí / zrušení opatření obecné povahy (OOP) súkl 004/2013
25. únor 2016: první léčebné konopí, vypěstované v ČR, dorazilo do českých lékáren - a naráží na komplikace
1. března 2016 SÚKL vyvěsil na svůj web k připomínkám nové OOP, jež vyhovuje požadavkům KOPAC
úhrada však zatím nejistá, opozice i mezi "velkými" pacientskými sdruženími
... a čeká nás vyjednávání s ministerstvem, a s pojišťovnami, a ...
Na společném zasedání vlád České republiky a Státu Izrael (G2G) dochází k uzavření řady formálních i neformálních dohod o úzké vzájemné spolupráci v oblasti léčebného konopí - především v oblasti výzkumu, standardizace léčebných postupů a šlechtitelství
Na tiskové konferenci označuje stínový ministr zdravotnictví MDr. Svatopluk Němeček, MBA (ČSSD) zpřístupnění konopí pacientům za jednu ze svých priorit
tato prezentace: http://bit.ly/MedHempSisyfos
15. prosince 2015: založení ICCI
International Cannabis and Cannabinoids Institute
založen s cílem
podporovat a vykonávat výzkum v oblasti medicínského využití konopí a látek z něj
standardizovat pěstební, laboratorní a výrobní postupy v oblasti a dále je certifikovat
sbírat a analyzovat otevřená data o užívání konopí s léčebnými účely
vytvořit komplexní metabolomickou mapu léčebného konopí
Sídlí v Praze; mezinárodní působnost
Investice rozložená do sedmi let - až do výše 20 mio USD
www.icci.science
1963 - prof. Šantavý izoloval a popsal strukturu THC a predikoval jeho účinky (leč sovětské vědecké časopisy nebyly indexovány)
A nevýhody....
"kytka" v mnoha případech léčí lépe než látky z ní (nebo jejich kombinace)
1249 substancí (!!!) - "entourage effect"
"moderní" výzkumné metody nejsou s to popsat "entourage efekt" komplexně – a dokonce ani dostatečně do hloubky
nároky na zavedení léčiv se stále zvyšují - insulin zaveden během 5 měsíců po objevu (1921), kortizol (1948) necelé dva roky po objevu, nyní stand. 7-10 let, ale i 12...
nutna změna paradigmatu (nebo návrat k paradigmatu "pokory") a to může být obtížný a bolestný proces
Převrat v medicíně?
Prof. Raphael Mechoulam, Praha, 2015: "Vzhledem k tomu, že endokanabinoidní systém je zapojen do homeostatických mechanismů na všech úrovních, pak - pochopíme-li jej - budeme s to léčit kauzálně efektivněji, rychleji a trvaleji mnohé dodnes neléčitelné. Možná vše."
Tomáš Zábranský, téhož roku, v českých médiích: "Pokud věda bude s to cíleně ovlivňovat endokanabinoidní systém (zřejmě využitím toho nejefektivnějšího, co zatím máme - tedy rostlin
Cannabis
) pak nás čeká revoluce srovnatelná se zavedením antibiotik."
Učená společnost Sisyfos AV ČR 21/IX/2016
Mýty a mystéria
Konopí je všelék (panacea) - léčí vše, jen je třeba vědět jak
Neexistuje vědecký důkaz o účinnosti konopí v medicíně - poskytovat nemocným konopí je jako jim z prostředků VZP dávat skleničku koňaku na dobrou noc
Vláda nemá zájem konopí "vpustit" do medicínského systému
Farmaceutické firmy aktivně torpédují výzkum konopí a jeho zavádění do léčby
Konopí v České republice bylo legalizováno jen pro bohaté
Čeští proponenti léčebného konopí budují kliniky a jiná zařízení, v nichž budou zázračně léčit miliardáře
"Konopí do lékáren" je zločinem na lidstvu, bílá mafie vytláčí "ty co vědí" do ilegality
"Kdybych mohl, udělal bych to mnohem lépe"

Důkazy a perspektivy
Konopí léčí - ale ne vše, ne všem, ne v každém stádiu nemoci
Existuje obrovské množství vědeckých důkazů o účinnosti konopí a látek z něj pro léčbu symptomatickou, a také obrovská kvanta subklinického výzkumu, stovek případových studií a několika sofistikovanějších klinických studií o kurativním účinku téhož
V politickém životě jsou lidé s různým vztahem k dané věci - od zavilých odpůrců po nadšené podporovatele
Farmaceutické firmy si konopí všímají zatím jen marginálně, ale stále více - hledají nový model pro licencování, patenty, personalizovanou medicínu - změna paradigmat je
" znamením doby"
Konopí v České republice bylo legalizováno tak, aby bylo součástí standardního zdravotního systému

Zatím žádné léčebné zařízení - krome podvodů typů "konopných lázní"
"Konopí do lékáren" je tč. jediným řešením konformním s Úmluvami OSN - změnu může nastolit jen Ústavní soud
Každý, kdo má znalosti, vyjednávací schopnosti a PEVNÉ NERVY se může zapojit - příležitostí je na desítky

Entourage efekt, pro nějž navrhujeme český překlad „komplexní efekt látek z konopí“ lze definovat jako složité vzájemné působení biologicky aktivních – ale i biologicky neaktivních – chemických látek z konopí, jež vede k pozměnění jejich účinku tak, že je unikátní a liší se od účinku izolovaných látek z konopí i kombinací jen několika látek z něj; „látky“ zahrnují především fytokanabinoidy, terpeny a flavonoidy, ale i řadu dalších sloučenin. Termín „entourage effect“ se v dané souvislosti poprvé objevil v pracích Ben-Shabbata a Mechoulama (1998, 1999); v druhé z prací autoři podotýkají, že jimi popsaný efekt (relativně jednoduchá potenciace vazby jednoho esteru acylglycerolu na oba známé endokanabinoidní receptory v přítomnosti dvou jinak biologicky neaktivních esterů acylglycerolu) může mít obecnější dopad: “Tento typ synergie by mohl hrát roli v často sdíleném (ale experimentálně nepotvrzeném) názoru, že v některých případech jsou rostliny lepším lékem než přírodní chemické látky, jež z nich jsou izolovány.“
Full transcript