Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Practoraat Smart Technology Skills

Tom Hogendoorn - ROC Nova College
by

Tom Hogendoorn

on 3 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Practoraat Smart Technology Skills

Onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet
2018-2019
Onderzoeksresultaten die dan bekend zijn delen binnen en buiten Novacollege
Aan de hand van de onderzoeksresultaten methoden waar nodig aanpassen en vervolgonderzoek starten
Bij voldoende positieve ervaringen: Uitbreiden van trainingen docenten met als streven minimaal één docent per opleiding die onderwijsmodule kan geven.
Succesvolle mechanismen/werkvormen breder opnemen binnen reguliere onderwijs

Onderzoeksopzet
2017-2018
Minimaal 10 docenten van verschillende units draaien hackathon als onderwijsmodule

Succesfactoren hackathon:
Multidisciplinair, dus minimaal 2 opleidingen samen
Co-creatie, dus minimaal met bedrijf of instelling
Gemengd niveau 1, 2, 3 en 4, maar ook vmbo, hbo
Er wordt altijd gewerkt aan een authentiek innovatievraagstuk, dat aangeleverd wordt door een bedrijf of instelling.
Experts geven voorlichting over het probleem
Wedstrijd-element inbouwen en prijs voor winnende team
Snelkookpan-formule
Goede coaches (docenten, werknemers, hbo'ers)
Goede materialen (canvassen) en Smart Technologies
Geschikte omgeving voor hackathon (3dmz, smartlabs)
Platforms om digitaal samen te werken.
Onderzoeksopzet
2016-2017
September 2016 -Januari 2017
Literatuuronderzoek
Schrijven onderzoeksplan
Inspiratie-sessies intern en voor bedrijven
Januari 2017 - Juni 2017
Rond 10 docenten* van Nova volgen training bij Doon -> methoden trainen 12 + 15 mei.
Docenten* doen 22, 23, 24 mei mee met hackathon bij Hartekamp als coach
Ontwikkelen onderwijsmodule voor hackathon als werkvorm in de klas (10 dagdelen) (door Practoraat en Doon)

How?
Welke vaardigheden moeten we onze studenten aanleren in deze snel veranderende maatschappij, zodat zij toekomstige problemen kunnen oplossen die we nu nog niet kennen, met nieuwe technologieën die nog uitgevonden moeten worden?
Why?
We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Deze wordt gekenmerkt door de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT, in nauwe samenhang met andere vormen van technologie. Daarbij staat het gebruik van ICT in de verschillende sectoren van economie en maatschappelijk leven centraal. Feitelijk zal de digitalisering alle sectoren raken.
(SER adviesrapport "Mens en technologie", oktober 2016)

De volgende YouTube (3 min) van het World Economy Forum geeft uitleg over de vierde industriële revolutie.
Q&A
What?
Hackathons!
Practoraat
Smart Technology Skills
ROC Nova College

Het primaire doel van het practoraat “Smart Technology Skills” is door praktijkonderzoek vast te stellen in welke mate en via welke mechanismen studenten, docenten en werknemers van betrokken bedrijven zich de 21st Century Skills en Smart Technologies eigen kunnen maken.

De voorgestelde aanpak is om naast het reguliere onderwijs een werkvorm te introduceren waarin de 21st Century Skills en relevante nieuwe technologieen geïntegreerd aangeboden worden en te onderzoeken of dit het gewenste effect oplevert.

Dit practoraat is ondersteunend voor de regionale investeringsaanvraag "Smart Makers Education"
Naast deze vaardigheden is er ook de noodzaak om aan de slag te gaan met opkomende Smart Technologies -> op dit moment:
- Virtual en augmented reality
- 3D-design en printing
- Robotica
- Domotica
- Drones
- Big Data
- Blockchain
- Internet of Things
- Artificial intelligence

Jaarlijks publiceert Gartner de Hype Cycle die weergeeft welke technologieën in opkomst zijn, zie volgende figuur.
Sinds vorig jaar houden we hackathons, waarin de 21st century skills en nieuwe technologieen integraal getraind kunnen worden:
Multi-disciplinaire teams:
Niveau 1, 2, 3, 4 + vmbo + hbo + bedrijven
Mix van verschillende opleidingen
Design thinking: Creativiteit, Kritisch denken, multi-disciplinaire samenwerking
Scrum: productiviteit, ondernemerschap
Authentieke opdrachten geleverd door bedrijf
Snelkookpan + wedstrijdelement
Werken met nieuwe technologieën

De volgende YouTube geeft een impressie van een hackathon.
2017-2018
Praktijkonderzoek uitvoeren op effect van deze manier van werken, in samenwerking met (master)docenten. Hiermee wil het practoraat tevens het praktijkonderzoek binnen het Nova College bevorderen.

Hoofdonderzoeksvraag:

In welke mate en via welke mechanismen verwerven onze studenten, docenten en werknemers van deelnemende bedrijven de Smart Technology Skills door de deelname aan hackathons die we introduceren als werkvorm naast de huidige opleidingen van het Nova College?

Het onderzoek wordt wetenschappelijk ondersteund door lectoraten van HVA en InHolland
Voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven zal het in toenemende mate de kunst worden om in de pas te blijven met de exponentiële technologische ontwikkelingen.
Sinds twee jaar zijn binnen het mbo practoraten in opkomst. Daar waar lectoraten bij hbo's theoretisch onderzoek doen, voeren practoraten praktijkonderzoek uit binnen hun vakgebied.

Deze prezi geeft uitleg over het onderzoek van het practoraat 'Smart Technology Skills'.

Practor: Tom Hogendoorn
Docent ICT Academie
ROC Nova College
Waarom dit onderzoek?
Nationaal en internationaal is er consensus dat hiervoor de 21st Century Skills onontbeerlijk zijn.
Hoe kunnen we dit aanpakken?
In volgend schema worden de didactische kenmerken vergeleken van de industriële samenleving van de afgelopen 200 jaar, met die van de kennissamenleving waarin we beland zijn.
Ook hier is internationaal en nationaal consensus dat deze nieuwe didactiek nodig is om de
21st Century Skills aan te leren.
Voor het beoordelen van de 21st Century Skills zijn vooral formatieve beoordelingsmethoden geschikt, zoals beoordelen portfolio's, zelf- en peerbeoordelingen en observaties. Zie volgende tabel.
Tijdens de hackathons gaan we eerst aan de slag met creatieve ontwerpmethoden zoals designthinking. Tijdens creatieve sessies worden in een paar ronden zoveel mogelijk ideeën verzameld (divergeren), die vervolgens gesorteerd en gefilterd worden (convergeren). Zie volgende afbeelding die dit proces weergeeft.
Na een dag worden al de eerste prototypes door de teams gepresenteerd.
Daarna wordt Scrum als methode gebruikt om het product verder uit te werken. Hierbij wordt eerst een werkend prototype uitgewerkt met de belangrijkste functionaliteiten, die daarna uitgebreid en verbeterd wordt. Teamleden bepalen zelf het tempo en de taak waaraan ze tijdens de sprints aan het werk zijn. Regelmatig zijn er bijeenkomsten (scrums) om de voortgang te bewaken. De volgende afbeelding toont het scrumboard dat hierbij gebruikt wordt.
Voor vragen, reacties of feedback:
Stuur een email naar Tom Hogendoorn thogendoorn@novacollege.nl

Meer weten?
Zie ook het onderzoeksplan:
https://drive.google.com/file/d/0BzgX2-z5gm5wT1NuTWdFbkl4YkE/view?usp=sharing
Full transcript