Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centrals nuclears

Tecnologia
by

Elena Wallace

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centrals nuclears

Fet per: Cristina Moreno i Elena Roig Energia Nuclear Parts de la central Energia nuclear Funcionament d'una central nuclear Procés de fabricació d'energia Desastres nuclears Fukushima Chernóbil Centrals nuclears en la actualitat 1-Edifici de contenció Estructura de formigó, acer o una combinació dels dos, construida per a tancar dins seu a un reactor nuclear. Esta disenyat per a que, en cas d'emergencia, continga una fuita de gasos radiactius. 3-Reactor nuclear Dispositiu on es produeix la fusió i la fisió nuclear. 4-Barres de combustible Barres on es troben els materials radioactius. 6-Generador de vapor Màquina o dispositiu de ingenieria on l'energia quimica, es transforma en energia tèrmica. Turbina Màquines de vapor, a través de les quals passa vapor de manera continua, i d'aquest s'obté de l'energia a través d'un rodet amb paletes connectat a un alternador que passa directament a la corrent elèctrica. Generador elèctric Dispositiu capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric entre dos dels seus borns transformant l'energia mecànica en elèctrica. 2- Torre de refrigeració 5- Acumulador de presió 7-Combustible nuclear 10- Transformador 11- Condensador 12- Vapor 13- Líquido saturado 14- Aire ambiente 15- Aire húmedo 16- Río 17- Circuito de refrigeración 18- Circuito primario 19- Circuito secundario 20- Emisión de aire húmedo 21- Bomba de vapor de agua El principi bàsic del funcionament d'una central nuclear es basa en l'obtenció d'energia calorífica per mitjà de la fissió nuclear del nucli dels àtoms del comustible. Amb esta energia calorífica, que tenim en forma de vapor d'aigua, la convertirem en energia mecànica en una turbina i, finalment, convertirem l'energia mecànica en energia elèctrica per mitjà d'un generador. El reactor nuclear és l'encarregat de provocar i controlar estes fissions atòmiques que generaran una gran quantitat de calor. Amb este calor es calfa aigua per a convertir-la en vapor a alta pressió i temperatura. L'aigua transformada en vapor ix de l'edifici de contenció degut a l'alta pressió a què està sotmés fins a arribar a la turbina i fer-la girar. En este moment part de l'energia calorífica del vapor es transforma en energia cinètica. Esta turbina està connectada a un generador elèctric per mitjà del qual es transformarà l'energia cinètica en energia elèctrica. Estructures per a refrigerar aigua i altres mitjans a temperatures molt altes. Material que haja sigut adaptat per a poder ser utilitzat en la generació d'energia nuclear. dispositiu elèctric que permet augmentar o disminuir la tensió en un circuit elèctric de corrent alterna, mantenint la potència. Fase gasosa d'una substància quan esta es troba per davall de la seua temperatura crítica Per a qué s'utilitza l'energia nuclear? L'energia produïda s'utilitza en la producció d'energia elèctrica. El procés de fissió es realitza a l'interior d'un reactor nuclear, i les altes temperatures s'hi produeixen s'han de rebaixar utilitzant un altre circuit auxiliar de refrigeració amb l'aigua. Avantatges Inconvenients - No renovable
- Genera residus molt perillosos
- Perillositat potencial de fuites radioactives
- Gran dependència en matèries primeres - Gran poder enrgètic
- Sistemes tècnics de producció molt avançats
- No dependència de factors climàtics o d'emplaçament. Centrals nuclears Són centrals tèrmiques en què l'energia calorífica necessària per a obtenir el vapor d'H2O a alta temperatura s'aconsegueix mitjançant la fissió o el trencament de nuclis d'àtoms raioactius com l'urani. Les salvaguardes tècniques han de mantindre les següents funcions vitals deduïdes de l'objectiu principal de la seguretat nuclear. El control de la Reacció Nuclear La refrigeració del Reactor. Junt amb altres mesures passives i intrínseques, els sistemes de seguretat responen davant de la indisponibilitat i fallades dels sistemes principals, així com als possibles transitoris d'operació. En el "esquema simplificado" s'indiquen els principals sistemes que salvaguarden la refrigeració del Reactor i una síntesi del seu funcionament. Prop d'un centenar de sistemes presten funcions de suport a esta funció i si és el cas complementen el compliment de l'objectiu de seguretat nuclear. Seguretat a les centrals nuclears
Full transcript