Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OP-training Cello

No description
by

maartje Vos

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OP-training Cello

Ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan (DKS)
Kinderen (tot ongeveer 18 jaar of een natuurlijk moment zoals overplaatsing, verandering zorgarrangement, schoolverlaten, etc.)
Volwassenen

Ondersteuningsplan Behandelplan (vastgelegd in Care4 Tab Planning OP)
OP intensief:
Reguliere rolverdeling
Vaker overleg bv. 1x per 6 weken
Multidisciplinair team
OP behandelplan:
Bij ernstige gedragsproblemen/medische zorgvragen
Gericht op probleemanalyse, diagnose en behandeling/gedragsverandering
Meestal indicatie verblijf met behandeling
Aangepaste rolverdeling: behandelcoördinatie door gedragskundige of arts.
Tijdelijke status steeds max. 1 jaar
OPleidingscentrum Cello
Het schrijven
van een
ondersteuningsplan
Verschillende ondersteuningsvragen:

Wie ben ik?
Hoe ziet mijn levensverhaal eruit, welke rode draad zit erin?
Hoe is mijn lichamelijke en psychische gezondheid?
Welke mogelijkheden en beperkingen heb ik?
Wat zijn mijn interesses en waar heb ik een hekel aan?
Hoe kun je het beste met mij omgaan?
kwaliteit
Wat moet een Ondersteuningsplan bevatten? (DKS)
Voorblad
Persoonsbeschrijving, opgesteld volgens levensdomeinen
Levensloop
Specifieke persoonsgegevens
Medische informatie
Risicoprofiel
Middelen & Maatregelen
Werkafspraken, opgesteld volgens levensdomeinen.
Perspectief en doelen (Plan van Aanpak; bij stapsgewijs werken)
(Weekprogramma)
(Signaleringsplan bij behandelplan)
Kwaliteit is niet abstract.
Kwaliteit is vaak niet afhankelijk van de beschikbare middelen.
Kwaliteit is eenvoudig te realiseren in de dagelijkse praktijk wanneer afspraken helder, haalbaar en toetsbaar zijn.
opdracht
Waarom?
Het OP geeft concreet aan welke zorg- en dienstverlening de cliënt krijgt, om gewoon als anderen een eigen leven te leiden, waardoor hij/zij als persoon en als lid van de samenleving tot zijn/haar recht komt.
Kwaliteit is
de mate van
overeenkomst tussen
de gewenste situatie
en de werkelijke
situatie.
KENMERKEN Ondersteuningsplan:
Geeft overzicht van de geboden zorg en dienstverlening
Praktisch bruikbaar
SMART-geformuleerd
Overzichtelijk
Flexibel en dynamisch
Selectief toegankelijk (privacy)
Komt tot stand samen met cliënt en vertegenwoordigers
Cliënt en vertegenwoordigers geven instemming
Cyclus van een jaar
Richt zich op toekomstperspectief
Duidelijke taakverdeling van clustermanager, persoonlijk begeleider, coördinerend begeleider en de gedragskundige.
Blijvend
Gericht op verandering
ondersteun me bij....
ik wil leren....
werkafspraken
perspectief en doelen
(plan van aanpak)
Huidige OP-map
Taksatieschaal/EMB lijst
Dossier informatie
DIO/arts
Taksatieschaal/EMB lijst
in gesprek met....
Kijken naar....
Gesprek/vragenlijst ouders
Maartje Vos en Dorien de Kruijf
SPECIFIEK
Om een doel specifiek te maken stellen we de 5 W-vragen:
• Wat willen we bereiken?
• Wie is er bij betrokken?
• Waar gaat het gebeuren?
• Wanneer gebeurt het?
• Waarom willen we het bereiken?
OP = een concrete uitwerking van de zorg- en dienstverlening die voor een individuele cliënt is vastgesteld in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZEDO).
Programma cursus
Cello
PDCA (Deming)
Ondersteuningsplan
Onderdelen Ondersteuningsplan
Quiz functie en taken
Presenteer
leef je uit!!
Liedje
Gedicht
Toneelstuk
Tekening
..........................
Sociale netwerkkaart
Hoe kom je aan de juiste informatie?

Intranet:
Nieuwsbrief OP
Kwaliteit en Beleid (K&B)
Ondersteuningsplan: vragen uit de praktijk
DKS!!
En nu allemaal opzoeken.
Belangrijke aandachtspunten:
Ontplooien en vaardigheden ontwikkelen
Erkend worden in je eigenheid
Zelf keuzes maken en regie voeren over je leven
Rechten en plichten hebben en verantwoordelijkheden krijgen
(Familie)relaties onderhouden en vriendschappen opbouwen
Naar vermogen deelnemen aan de samenleving
Visie en Missie Cello (DKS)
Medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar en bevlogen.
De ondersteuning die we leveren is dialooggestuurd, deskundig, divers en dichtbij.
PDCA
-cyclus
Deming
Volgorde stappen OP
stroomschema
Rapportage
Zoeken!
MEETBAAR
De meetbaarheid wordt meestal aangegeven in getallen. Meetbaarheid kan ook zichtbaar gemaakt worden door het doel te vergelijken met bestaande procedures, kwaliteitseisen, normen, handleidingen of systemen.
ACCEPTABEL
De A staat ook wel voor Aanwijsbaar of Actiegericht.

Vragen daarbij kunnen zijn:
• Is het haalbaar?
• Is er voldoende draagvlak om het doel te behalen?
• Is het resultaat actiegericht en leidend tot resultaat?
REALISTISCH
Is het doel haalbaar, geeft het voldoende uitdaging. Een doel moet niet te makkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk.

Vragen hierbij kunnen zijn:
• Is het doel haalbaar voor mij en/of anderen?
• Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag?
• Staan de inspanningen in relatie met het resultaat?
Tijdgebonden

• Wanneer beginnen we met de activiteiten?
• Wanneer zijn we klaar?
• Wanneer is het doel bereikt?

Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum.
Uitwerking van de ZEDO
Inzichtelijkheid van doelen en werkwijzen
Samenhang en afstemming in de zorg en ondersteuning.
Planmatig werken wat, waar, wanneer, hoe, wie, etc...
Continuïteit van zorg en begeleiding
Evaluatie en verantwoording
Professioneel werken vereist!
cliënt
samenleving
begeleiders/
dienstverleners
collega's werk
vrienden
familie
huisgenoten
CARE4
persoonsbeschrijving
huiswerkopdracht
Care4
Module Zorg en Module Registratie
persoonsbeschrijving en werkafspraken
inhoud OP-gesprek
Full transcript