Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZŠ Lovinobaňa

Naša škola bola postavená v roku 1950 a zrekonštruovaná v roku 2010. Je to síce už historická budova, ale pekná škola, do ktorej sa bývalí žiaci často a radi vracajú :-)
by

Petra Komárová

on 20 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZŠ Lovinobaňa

Prezentačná a interaktívna technika na škole:
2 počítačové učebne,
1 odborná učebňa fyziky a chémie,
Všetky triedy sú pripojené na internet,
Obe budovy majú wifi pokrytie,
9 interaktívnych tabúľ,
20 + 23 kusov tabletov,
6 tried vybavených notebookom a dataprojektorom,
Zriadený kútik pre robotické programovanie.
Robotický krúžok
Tím Čertíci má 10 členov
Šport
Ciele:
kvalitný výchovno-vzdelávací proces,
starostlivosť o deti,
úspechy žiakov v súťažiach a predmetových olympiádach,
rôznorodá ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti,
príjemné pracovné prostredie,
efektívna spolupráca so zriaďovateľom školy.
Vyučovanie sa realizuje:
v odborných učebniach,
v klasických triedach,
v telocvični,
na multifunkčnom ihrisku,
a na štadióne.
ZŠ Lovinobaňa
Starostlivosť o deti:
nadané,
so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími požiadavkami,
zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
CVČ
volejbalový krúžok
futbalový krúžok
stolnotenisový krúžok
Odborná učebňa fyziky a chémie
Klasická trieda
Klasická trieda s interaktívnou tabuľou
Už 4- krát sme sa zúčastnili súťaže FLL (First Lego league),
Do súťaže sme sa prihlásili ako prvá škola z nášho okresu,
Máme 4 robotické stavebnice a rôzne sady doplnkových dielov,
Krúžok navštevujú aj ďalší žiaci, ktorí dúfajú, že sa im časom uvoľní miesto v tíme.
Vo FLL2012 sme získali 1.miesto a postúpili na medzinárodné kolo V4+Bulharsko a vo FLL2014 2.miesto.
Spolupráca s OZ Zober loptu, nie drogy
Odborná učebňa s tabletmi
Telocvičňa
Multifunkčné ihrisko
Naši futbalisti
Naše volejbalistky
1. stupeň
2. stupeň
2. stupeň
1. stupeň
Naši stolnotenisoví hráči
1. Tím od r. 2010 do r. 2013
2. Tím od r. 2014
Naši volejbalisti
Počítačová učebňa
Full transcript