Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Рекламно-інформаційні технології у соціальній роботі

No description
by

Ruslan Ilchenko

on 14 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Рекламно-інформаційні технології у соціальній роботі

Рекламно-інформаційні технології у соціальній роботі
Основні напрями, принципи розробки, виготовлення, розміщення та функціонування соціальної реклами як виду комунікації закріплені в Указі Президента України «Про заходи щодо попередження недобросовісної реклами»
«Метою Концепції є створення в Україні розгалуженої сфери соціальної реклами шляхом створення всіх необхідних правових, економічних та організаційних умов для розбудови конкурентоспроможної динамічно прогресуючої інформаційно-комунікаційної галузі»
Одним із напрямів роботи соціальних педагогів стає рекламно-інформаційна діяльність, яка активно розвивається в останнє десятиліття
У Законі України «Про соціальні послуги», де закріплено порядок надання соціальних послуг, у тому числі й рекламно-інформаційних, передбачено, що одним із видів професійної діяльності працівників соціальної сфери є поширення об’єктивної інформації про види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем
До того ж, урядом ухвалено Концепцію розвитку в Україні сфери соціальної реклами, спрямовану на подолання негативних явищ, пов’язаних із функціонуванням соціальної реклами в нашій державі.
Даний документ визначає основи для розробки і реалізації Національної програми правової, економічної та організаційної розбудови в Україні сфери соціальної реклами, створення цивілізованого ринку попиту та пропозиції.
Функціонування соціальної реклами в нашій державі регламентовано Законом України «Про рекламу» зі змінами та доповненнями, внесеними згідно чинного законодавства
Аналіз поняття і завдань рекламно-інформаційної діяльності у соціальній роботі
Серед дослідників не існує єдиної думки щодо визначення поняття «соціальна реклама». Так, наприклад, Л. Федотова розуміє під даним поняттям розміщений рекламний ролик, макет, тощо.
Більш широке визначення подає О. Антипенко
« Соціальна реклама є суспільно спрямованою рекламою, яка не ставить на меті отримання прибутку»
Л. Гейдер і Г.Довбах ототожнюють соціальну рекламу з ефективним освітнім засобом, який дає змогу досягти і мотивувати велику аудиторію.
На думку Є. Ромата, соціальна реклама являє собою один із типів некомерційної реклами, метою якої є формування певних психологічних установок, які сприяють досягненню суспільно значимих цілей на різних рівнях: від окремих соціальних груп до масштабу суспільства в цілому.
Вчені С.Андріяшкін і Д.Кола визначають соціальну рекламу як різновид усвідомленого впливу суб’єкту, який характеризується невизначеністю цільової аудиторії, зверненням рекламного повідомлення до важливих соціальних проблем і його підвищеною емоційністю
Узагальнюючи зміст наведених вище визначень, можна зробити висновок, що практично всі автори справедливо вказують на специфіку цілей соціальної реклами, спрямованих на рішення значних суспільних проблем. У якості її замовників найчастіше виступають суспільні неприбуткові організації й державні інститути.
Серед критеріїв соціальної реклами можна виділити наступні:


позитивна;
має «людське обличчя»;
спирається на соціально-визначені норми та дії, на вже складені цінності та стереотипи;
не провокує протиріч між різними соціальними групами - об’єднує їх, впливає на більшість, зміцнює зв’язок між ними;
впливає на формування бережливого відношення до національних традицій, культурному та природному населенню;
на відміну від комерційної, яка покликана закликати до вживання чогось, може закликати до відмови вживання (використання) чогось в інтересах самого споживача;
визначає умови та способи для участі громадян в позитивних соціальних процесах;
формує не миттєву та єдиночасну дію, а стійку та часто пролонговану соціально значущу поведінку
Критерії ефективності соціальної реклами:
Якісна соціальна реклама має створюватися для чітко визначеної цільової групи, думки якої мають обов’язково враховуватися при розробці слогана соціальної реклами, а також дизайну плакатів, аудіо- і відеороликів, і, зрештою, при виборі інформаційних каналів передачі послання.
Ідея та посилання соціальної реклами мають бути зрозумілими для тієї частини населення, якій вони адресовані.
У якісній соціальній рекламі мають враховуватися цінності, культурні звичаї і тенденції, стиль спілкування і спосіб життя цільової аудиторії.
Розміщувати у ЗМІ соціальну рекламу необхідно так, щоб максимально досягати визначену цільову аудиторію.
Підставою для визначення ефективності соціальної реклами, незалежно від її видів, є відповідність зразків таким показникам:
позитивне перше враження;
розуміння учасниками мети, послання реклами;
здатність реклами привернути до себе увагу;
здатність реклами викликати інтерес;
конкурентність та цілісне сприйняття;
спонукаюча здатність реклами замислитися над проблемою;
переконливість реклами.
Використання рекламно-інформаційних заходів соціального спрямування як технології соціальної роботи забезпечує можливість підвищення поінформованості про соціальні послуги, державну політику у сфері соціальної роботи з дітьми, сім’я-ми та молоддю і, як наслідок, попередження чи вирішення гострих соціальних проблем. Через це основним завданням рекламно-інформаційних кампаній є спри-яння забезпеченню більш широкого доступу різних прошарків населення до важли-вої інформації у тому числі і отримання соціальних послуг у всіх регіонах України.
і
Виконав
Ільченко Руслан Сергійович

доцент, кандидат педагогічних наук
Гуменний Олександр Дмитрович
Тел.: +380963558524

Електронна пошта: gumenniyol@rambler.ru


Дякую
Full transcript