Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Okulda Kişilerarası İlişkiler

No description
by

eran okmen

on 11 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Okulda Kişilerarası İlişkiler

Okulda Kişilerarası İlişkiler ve İletişim
Öğretmen-Öğrenci İletişimi
Sınıf içinde en yoğun iletişim öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşir.
Öğretim sürecinin en önemli iki öğesi.
Bu ilişkide öğretmen belirleyicidir.

Öğretmen-Öğrenci

Öğretmenlerin tutum ve davranışları, öğrenciye değer veren, dürüst davranan ve onlarla empati kurabilen özellikler taşıması çok önemlidir.


Öğretmen-Öğrenci Etkili iletişimi için Öğretmen
Empati
Saydamlık
Eşitlik
Etkililik
Yeterlilik özellikleri olmalıdır.

Sınıfta İletişim
İletişim olmadan eğitim ve öğretim gerçekleştirilemez.

Sınıfta İletişim Engelleri


Sizce iletişim engelleri neler olabilir?...

İletişim Engelleri
Öğüt vermek
Övmek-Yermek
Kıyaslamak v.b.
Bu kullanımlar öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeme olarak gösteriliyor.

Sınıfta Etkin Dinleme
Öğretmenlerin öğrencilerinin mesajlarını çözümleyip sonuçları kendi sözcükleri ile öğrencilere tekrar ilettiğinde etkin dinleme tepkisi vermiş olur.
Etkin dinleme öğrencinin ilettiği mesajların doğru anlaşılmasını sağlar.
Etkin Dinleme Süreci
Öğretmen öğrencilerin dile getirdiği duygu ve düşüncelerini gerçekten kabul etmelidir.
Bu süreçte öğrenmeye olan direnç kırılır.
Öğrenciler belirli konular üzerinde tartışmaya yüreklendirilir.
Bağımlı ve boyun eğen öğrencilere yardım eder.
Öğrencilerin de etkin dinlemeyi öğrenmesini sağlar.

Öğretmenin İletişim Dili


Öğretmenin İletişim İçin Dili ve Konuşması Nasıl Olsa Sağlıklı Olur?

Öğretmenin İletişim Dili
Sen-Ben dilinin kullanımından kaynaklı bazı etkilenmeler vardır.
Öğretmen- Öğrenci iletişiminde sıklıkla kullanılan “sen” dili öğrenciyi yargılarken ”ben” dili ise öğretmenin duygularını dile getirmesine yardımcı olur.
Sen dili kullanıldığında öğrenciler hemen her zaman kendilerini olumsuz algılarlar.
Öğretmenin İletişim Dili
Öğretmen sen dilini kullandığında öğrenci haksız olsa bile kendini savunma eğiliminde olur.
Ben dili öğretmenleri ;saydam,dürüst, öğrencilerin kendileriyle anlamlı ilişkiler kurabilecekleri gerçek kişiler olarak gösterir ve yakınlığın gelişmesine yardım eder.
Ben Dilinin 3 önemli Katkısı
Öğrencilerin davranışlarını değiştirme ihtimalini yükseltir.
İletişimi zedelemez.
Öğrenciyle ilgili çok az olumsuz değerlendirme içerir.
Sen-Ben Dili
“Yeter artık sus, ne kadar yaramazsın !”demek yerine ben diliyle “Ben ders anlatırken konuştuğunda dikkatim dağılıyor sinirleniyorum.” demek her iki tarafın da olumsuz duygular yaşamasını önler.
Sen diliyle gönderilen mesajın merkezinde öğrenci varken ; ben diliyle gönderilen mesajda ise öğretmen vardır.

Sınıfta İletişim Engelleri
Sınıfta İletişimin Bozulması ya da engellenmesinin nedeni nedir?

Sınıfta İletişim Engelleri
Öğretmenden Kaynaklanan Engeller :

Öğrencileri iyi tanımaması
Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması
Öğrenciler tarafından inanılır, güvenilir ve çekici bulunmaması
İletişim konusundaki eksiklik ve yetersizlikler


Sınıfta İletişim Engelleri
Öğrenciden Kaynaklanan İletişim Engelleri
:
Sınıfta bulunma amacının farkında olmaması
Derste hayal kurması
Motivasyon eksikliği
Öğretmenin mesajlarına tepki verme sorumluluğundan kaçması


Öğretmen- Öğrenci İletişiminde Sözsüz Mesajlar
Yapılan araştırmalarda iletişimde öğrencilerin öğretmenlerinin en çok beden hareketlerinden daha sonra ses ve konuşma özelliklerinden ve son olarak da sözel davranışlarından etkilendikleri belirlenmiş.

Öğretmenlerin öğrencilerine sözsüz olarak iletebilecekleri önemli mesajlar “Bana güvenebilirsin, benden korkmamalısın” mesajlarıdır. Bunu en kolay gülümseyerek iletebilir.

Öğretmen-Öğrenci İletişiminde Sözsüz Mesajlar
Öğrencilerin sözsüz mesajları da çok önemlidir ; çünkü çocuklar ve ergenler duygu ve düşüncelerini her zaman sözel olarak ifade edemeyebilirler.
Öğretmenler öğrencilerinin söyleyemediklerini ancak iyi bir gözlemci olurlarsa işitebilirler.
Ayrıca göz kontağı çok önemlidir.Sınıfta kontrolü sağlar. Öğrencilerle kurulacak göz kontağı onların önemsendiğinin, onlara değer verildiğinin yanında onların neyi anlayıp anlamadıklarının bilgisini de verir.

Öğretmen Öğrenci İletişiminde Öğretmenlere Öneriler
Öğretmen öğrencilere değer vermeli onları fark etmelidir.Bunu davranışlarıyla onlara hissettirmelidir.
Öğrencilere sorumluluklar vermeli onlara başarı duygusunu tattırmalı ve başarılarından dolayı ödüllendirilmelidir.
Öğrenciler güvenli kişilik geliştirecek, doğru davranışlar sergilemekten mutluluk duyacaktır.
Öğrenci- Öğrenci İletişimi
Örneğin arkadaşları tarafından dışlanan bir ilköğretim öğrencisi kendine fiziksel olarak zarar verecek kadar ileri gitmiş ve sonunda okul değiştirmek zorunda kalmıştır.
Bir diğeri arkadaşları tarafından kabul edilmek için sürekli onlara bir şeyler ısmarlamaya başlamış; ancak parası yetmediği için para çalmaya başlamıştır.

Öğrenci- Öğrenci İletişimi
Öğrenciler arasında yıkıcı rekabet oluşmasını engellemek için öğretmenin onları kıyaslamaması oldukça önemlidir.

Çocuklarla İletişim
Anne-babalar, öğretmenler çocuklara emir verip tepkilerini önemsemezlerse bu durum iletişim olmaz.
Gerçek bir iletişimde konuşulanları anlama ve düşündüklerini söyleme vardır. Bu durumda iyi bir dinleyici olmalı, çocukların yüz, ses ve beden ifadelerini iyi gözlemleyip onları okumak gerekir.

Çocuklarla İletişim
Çocuklarla etkili bir iletişim kurmak onların kişilik ve sosyal gelişimlerini desteleyeceği gibi onların kişilerarası iletişim tarzlarını da oluşturmalarına yardımcı olacaktır.
Söyledikleri çok önemli olmasa da dinlenen, önemsenen, fikrini belirtmesine izin verilen, sürekli eleştiriye uğramayan çocuk daha güvenli daha sosyal ve daha sağlıklı bir kişilik geliştirir.

Öğrenci-Öğrenci İletişimi
Başarılı olmanın temelinde özgüvenin rolü büyüktür.
Çocuğun akran grubunda oyun becerisi kazanması yeterlilik duygusu; bu becerinin kazanmamış olması ise aşağılık duygusu geliştirmesine neden olmaktadır.
Çocuğun kendinden beklenen bu becerileri kazanma çabaları başarısızlıkla sonuçlanırsa bu onun özsaygısını zayıflatır.
Bu çabaların başarıyla sonuçlanması ise çocuğun özsaygısını artırır.

1. Çocuğun kendisini ifade etmesine izin vermek, onu dinlemek fikri önemli olmasa da dikkate almak.
2. Çocuktan yaşı ve kapasitesi üzerinde davranışlar beklememek.
3. Çocuğa bazı küçük sorumluluklar yüklemek ve başarmasına müsaade etmek ve olanak sağlamak.
4. Çocuğun çabasını övmek ve yüreklendirmek.
5.Çocuğun başarısızlıklarını kişiliğiyle bağdaştırmamak, başarısızlıkları birer öğrenme öğesi olarak görebilmesine yardımcı olmak.

Sınıf Ortamı ve Öğretmenle İlişkiler
Eğitim ortamında iletişimin başarıya ulaşması öğretmen–öğrenci etkileşiminin yönüne bağlı olarak değişebilmektedir. Sınıf içi etkileşimin 2 çeşit yönü ve süreci vardır:
Tek yönlü iletişim
Öğretmenöğrenci öğrenci öğrenci öğrenci

Sınıf Ortamı ve Öğretmenle İlişkiler
b) Çift yönlü iletişim:
ÖğretmenÖğrenci Öğrenci Öğrenci

Öğretmen etkili iletişim becerilerini kullanmaya çalışırken öğrencilere şu olanakları sağlamalıdır:
Sıcakkanlı ve arkadaşça bir davranış sergilemeli ve öğrencilerle olan ilişkilerinden zevk duymalıdır.
Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını sınıf ortamında açıklamalarına yardımcı olmalı.

Veli-Öğretmen İletişimi
Çoğu aile çocuklarının gelişimi ve okul başarısı hakkında bilgi sahibi olmayı ister. Velilerin bu gereksinimlerini giderme aracı da öğretmenlerin onlarla kuracağı sağlıklı ve güçlü iletişimdir.
Öğretmenler, velilerle okula çağırarak görüşme yapabileceği gibi yazışma karşılıklı ziyaretler ve veli toplantıları aracılığıyla iletişime geçebilir.
Bazı veliler neredeyse her gün okuldayken bazıları ise hiç uğramayabilirler.

Veli-Öğretmen İletişimi
Sağlıklı bir öğretmen-veli iletişimin sağlanmasında velilere düşen bir takım görevler bulunmaktadır. Bunlar:
Veliler öğretmenleri ile diyalog halinde olmalı çocuğun özel durumları varsa bunlar hakkında mutlaka öğretmeni bilgilendirmelidir.
Veliler öğretmen ile görüşürken dersleri bölmeden, en basit konularda bile sürekli telefonla aramak gibi diyalog hatalarından kaçınmalıdırlar.
Veliler okulu ve okumayı önemsemeli ve derslerine destek olmalıdır.
Hem veli hem de öğretmen eleştiriye açık olmalı. Her ikisinin de ortak noktasının çocukların menfaati olduğu unutulmamalı.

Çocuğun Güvenini Artırmada 5 etken
Öğretmenin İletişimi
video answer man
Full transcript