Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polskie hymny

No description
by

Aga Handzel

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polskie hymny

Polskie hymny
FONTS
Hymn do miłości ojczyzny
- kodeks rycerza w trudnych czasach

Mazurek Dąbrowskiego
- pieśń nadziei narodu walczącego o wolność
Bogurodzica
- pierwszy polski hymn narodowy

Hymn - gatunek liryczny czy muzyczny?
Hymn
- (gr.
hymnos-
pieśń pochwalna) uroczysta i podniosła pieśń pochwalna sławiąca bóstwo, bohaterskie czyny, wielkie idee
lub otoczone powszechnym szacunkiem wartości i instytucje.

Hymn narodowy
- pieśń patriotyczna dająca wyraz poczuciu jedności i odrębności narodowej, uznawana za oficjalną formę ekspresji uczuć narodowych, wykonywana w sytuacjach uroczystych.
Wymień 3 okazje, w których wykonuje się hymn narodowy.
Jakie zasady obowiązują podczas wykonywania i słuchania hymnu?
... zasady zachowania podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego reguluje
Czy wiesz, że...
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych.
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych - zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, nie będące w zorganizowanej grupie - oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.
§ 14 p. 1
Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń naruszenie przepisów
Ustawy o godle...
stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu lub grzywny.
Pierwszą pieśnią, która zyskała rangę hymnu narodowego, była
Bogurodzica.
Jest to zarazem najstarszy zapisany polski tekst poetycki i najstarsza polska pieśń religijna.
Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego dziela Krzciciela, bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.
Nie znamy dokładnej daty powstania utworu.
Nie wiemy również, kto jest jego autorem.
Legenda głosi, że autorem modlitwy-pieśni jest święty Wojciech. Wiemy jednak, że on nie znał języka polskiego - nie mógł zatem napisać
Bogurodzicy
.
Pierwotnego brzmienia
Bogurodzicy
nie znamy. Zanim pieśń została utrwalona na piśmie, przez dłuższy czas funkcjonowała w obiegu ustnym.
Najstarsza zapisana wersja tekstu
Bogurodzicy
pochodzi z początku XV w., ale utwór powstał prawdopodobnie w XII lub XIII wieku.
Rękopis Bogurodzicy z 1408 roku przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. 408, karta 87 verso
Na początku XV wieku
Bogurodzica
stała się pieśnią bojową polskiego rycerstwa.
Jan Długosz tak opisał bitwę pod Grunwaldem w swojej
Kronice
:
Kiedy zaczęły rozbrzmiewać pobudki, całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń: "Bogurodzicę", a potem wznosząc kopie rzuciło się do walki.
Według tradycji, rycerze śpiewali tę pieśń przed wszystkimi wielkimi bataliami.
Obraz Józefa Brandta "Bogurodzica" (1909) – Wojska polsko-litewskie przed bitwą wspólnie śpiewają hymn "Bogurodzicę"
W XV wieku pełniła również rolę pieśni koronacyjnej.
Przed końcem XIV wieku pieśń prawdopodobnie była wykonywana tylko w którymś z klasztorów w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia.
Bogurodzica
Ilustrowana malarstwem Jana Matejki
Wsłuchaj się w pieśń.
Nazwij uczucia, jakie w Tobie budzi.
Jak myślisz, dlaczego właśnie ten utwór śpiewali rycerze, idąc do walki?
Przypomnij fakty związane
z bitwą pod Grunwaldem.
Jakie wojska starły się w tej batalii? Dlaczego wrogowie Polski i Litwy byli pewni zwycięstwa?
Jakie było znaczenie wygranej wojsk Władysława Jagiełły?
Pod koniec XVIII wieku sytuacja polityczna Polski była niepewna.
Na tronie zasiadał Stanisław August Poniatowski. Był on mecenasem sztuki - wspierał zwłaszcza poetów.
Jego decyzje polityczne były jednak zależne od Katarzyny II - cesarzowej Rosji.


Część szlachty zbuntowała się przeciw słabości króla
i zależności kraju od polityki rosyjskiej.
W 1768 powstał zbrojny związek skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi i popierającym go wojskom rosyjskim, znany jako konfederacja barska.
Konfederaci zorganizowali na króla zamach. Został on odebrany przez sąsiednie mocarstwa jako wyraz słabości władzy królewskiej.
Korzystając z tego pretekstu, we wrześniu 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały rozbioru części ziem Rzeczpospolitej.
W takiej sytuacji miłość do ojczyzny nabrała szczególnego znaczenia.
W 1774 roku, podczas jednego z "obiadów czwartkowych", Ignacy Krasicki odczytał swój wiersz, który bardzo szybko zyskał rangę hymnu narodowego.
Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują Cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Wolności ! Której dobra nie docieka
Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły,
Cecho dusz wielkich! Ozdobo człowieka,
Strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Większaś nad przemoc! A kto ciebie godny -
Pokruszył jarzma, albo padł swobodny.
Co wiesz o "obiadach czwartkowych"?
Korzystając z dowolnego źródła, przedstaw krótko ich historię i najwybitniejszych uczestników.
Strofa znana jako
Hymn do miłości ojczyzny
jest częścią poematu Ignacego Krasickiego
Myszeida
.
Opisuje on wojnę myszy i szczurów z kotami.

W bardzo podniosłym stylu przedstawione zostały pojedynki wielkich czworonożnych bohaterów, przeglądy wojsk, uroczyste przemówienia
i pogrzeby poległych.
Takie połączenie wzniosłego stylu i banalnego tematu to cecha charakterystyczna poematów heroikomicznych.
Wstępując na tron, król Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł
pacta conventa
- przywileje dla szlachty, która go wybrała.
Zgodnie z jedną z obietnic, w 1765 roku utworzył państwową szkołę przeznaczoną dla dzieci uboższych szlachciców.
Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej
(znana również jako Korpus Kadetów lub Szkoła Rycerska) przygotowywała uczniów do służby wojskowej i pracy w administracji królewskiej.
Nauka trwała 4 lata. Kadeci uczyli się prawa, historii, geografii, języków obcych, a także sztuki władania szablą i szpadą, jazdy konnej, tańców i muzyki.
Rekonstrukcja munduru kadeta Szkoły Rycerskiej.
Stanisław August Poniatowski w mundurze komendanta szkoły kadetów
Wychowankowie szkoły kierowali się surowymi zasadami moralnymi.
Zostały one sformułowane przez księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego - pierwszego Komendanta szkoły - w dziele pt.
Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Kadetów.
Tekst
Hymnu do miłości ojczyzny
był również wywieszony na drzwiach sypialni kadetów, odmawiany со sobotę przed oficerem dyżurnym jak modlitwa.
Czartoryski umieścił wiersz Krasickiego w swoim zbiorze zasad.
Tekst drugiej części
Hymnu...
pochodzi z innego utworu Krasickiego -
Wojny chocimskiej
(1780).
W XIX wieku śpiewniki podawały już oba te wiersze jako jeden
Hymn do miłości ojczyzny
.
Muzykę, która do dziś towarzyszy tekstowi Krasickiego, napisał w 1831 roku Wojciech Sowiński.
Wsłuchaj się w hymn.
Nazwij uczucia, jakie
w Tobie budzi.
Jak myślisz, co mogli czuć kadeci wykonujący tę pieśń w Szkole Rycerskiej?
Dlaczego ta pieśń uzyskała rangę hymnu narodowego? Jakie wartości przekazuje jej tekst? Które z nich były najważniejsze dla Kadetów?
A co dla Ciebie jest szczególnie ważne? Sformułuj pisemnie własną hierarchię wartości.
Boże coś Polskę...
- nadzieje i troski chrześcijańskiego narodu

W 1795 roku miał miejsce III rozbiór Polski.
Rosja, Austria i Prusy zagarnęły ostatnie części kraju. Polska przestała istnieć.
W roku 1815, na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, powstało Królestwo Polskie.
Było ono suwerennym państwem, ale tytuł Króla Polski nosili carowie Rosji.
Pierwszym władcą Królestwa Kongresowego był car Aleksander I Romanow.
Jego brat, książę Konstanty, w 1816 roku zamówił pieśń, która stała się hymnem Królestwa. Napisał ją Alojzy Feliński.
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały
I tarczą swojej zasłaniał opieki
Od nieszczęść, które przywalić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!

Tyś, coś ją potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
Wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!

Ty, coś na koniec nowymi ją cudy
Wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych w boju
Połączył z sobą dwa braterskie ludy
Pod jedno berło Anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!

Wróć nowej Polsce świetność starożytną
I spraw niech pod Nim szczęśliwą zostanie
Niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną
I błogosławią Jego panowanie.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!
Pierwsza wersja pieśni, opublikowana w "Gazecie Warszawskiej"
20 lipca 1816:
Car Aleksander I - Król Polski
Przeczytaj tekst pieśni. Do kogo odnoszą się określenia "Anioł pokoju", "Nasz Król"?
Korzystając z dowolnych źródeł, przedstaw krótko tło historyczne panowania Aleksandra I w Królestwie Polskim.
Jak Polacy przyjęli nowego króla?
Jaka była reakcja na hymn na jego cześć?
Tytuł pierwszej wersji hymnu brzmiał:
Pieśń narodowa za pomyślność króla
.

Inspiracją dla autora był angielski hymn królewski
God save the king
.
który odtąd brzmiał:
Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie
.
Już w następnym roku zmieniono refren,
Do początkowych dwóch zwrotek Antoni Gorecki dodał dwie kolejne, zatytułowane
Hymn do Boga o zachowanie wolności
.
Podczas poprzedzających wybuch powstania styczniowego manifestacji narodowych, jakie odbywały się przede wszystkim w kościołach, hymn zyskał znaną dziś postać.
Żydzi uznali go za Modlitwę Izraelitów na Nowy Rok 5622 (czyli 1861), ze słowami
Boże, coś wielki Izraela naród ....
W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku był znany i śpiewany w wielu językach.
W 1862 roku w zaborze rosyjskim pieśń została zakazana.
Rok później stała się hymnem powstania styczniowego.
Początkowa melodia autorstwa kapitana Jana Nepomucena Kraszewskiego poszła w zapomnienie.
Zastąpiły ją znane melodie kościelne: najpierw
Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo
, a później
Serdeczna Matko.
Później śpiewano
Boże coś Polskę
podczas okupacji hitlerowskiej oraz w czasie stanu wojennego w latach 80. XX w.
Wsłuchaj się w słowa i muzykę pieśni.
Jakie uczucia w Tobie budzą?
Dlaczego hymn śpiewano w trudnych dla Polski czasach?
W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.
Nowy refren brzmiał:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

Pieśń
Boże coś Polskę
stała się jedną z kandydatek do miana hymnu państwowego.
Jak myślisz, dlaczego właśnie ta pieśń miała szansę stać się hymnem narodowym?

W jaki sposób oddziaływał na Polaków?
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
A chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze… itd.

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze… itd.

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze… itd.
Podczas śpiewania go, wierni okazują szczególny szacunek - jest traktowany na równi z hymnem narodowym.
Dziś
Boże coś Polskę
jest hymnem kościelnym.
Rota
- deklaracja narodu ciemiężonego
W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy.
Rosja, Austria i Prusy zagarnęły polskie ziemie razem z ich mieszkańcami.
Nowa polityka Prus wprowadziła nakaz germanizacji podbitych ziem.
Na ziemiach polskich osiedlano ludność niemiecką,
młodzież uczyła się w niemieckich szkołach i obowiązkowo służyła w armii pruskiej.
Po powstaniu styczniowym germanizacja nasiliła się,
ograniczano używanie języka polskiego w szkołach i urzędach.
Polacy stawiali niemieckim prześladowaniom zdecydowany opór.
Międzynarodową uwagę przyciągnął w 1901 roku strajk dzieci z Wrześni.
Niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną 14 dzieciom
W reakcji na to przed szkołą zebrał się wzburzony tłum. Uczestników zajść władze niemieckie ukarały więzieniem i grzywnami.
za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii.
Ilustracja jest związana z ważnym epizodem w historii polskiego oporu przeciwko germanizacji. Przedstawia wóz Drzymały.

Korzystając z dostępnych źródeł, przypomnij historię człowieka, który stał się symbolem walki
z okrucieństwem zaborcy.
Wiele sławnych osobistości okazywało oburzenie działaniami zaborcy.
który stał się hymnem zniewolonego narodu polskiego.
W 1908 roku Maria Konopnicka opublikowała w czasopiśmie dla kobiet wiersz,
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg! }bis

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...
- Tak nam dopomóż Bóg! }bis

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
- Tak nam dopomóż Bóg! }bis

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę.
Na Polski imię, na Jej cześć
Podnosim czoła dumne,
Odzyska ziemię dziadów wnuk...
- Tak nam dopomóż Bóg! }bis
Pieśń stanowią trzy strofy wiersza Konopnickiej.
Muzykę napisał Feliks Nowowiejski.
Pieśń została po raz pierwszy wykonana 15 lipca 1910 roku

w czasie uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zorganizowanej
w rocznicę 500-lecia zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem.
Rota
szybko stała się hymnem narodowym.
Po odzyskaniu niepodległości pretendowała do miana oficjalnego hymnu Polski.
"
Rotą
Konopnickiej zmartwychwstawa
Polska dzisiejsza. Należy się jej za to
od narodu pomnik..."
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Wówczas w zwrotce drugiej fragment:
...Aż się rozpadnie w proch i pył
krzyżacka zawierucha
zamieniano na

...Aż się rozpadnie w proch i pył
sowiecka zawierucha
Rotę
śpiewano również podczas stanu wojennego.
Jakie znaczenie ma użycie podmiotu lirycznego w 1. os. l.mn.?
Jak rozumiesz słowa hymnu?

Wsłuchaj się w hymn.

Nazwij uczucia, jakie w Tobie budzi.
Rota
w stanie wojennym
Jak rozumiesz słowa poety o wierszu Konopnickiej?
W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy.
Pozostali jednak ludzie gotowi walczyć o wolność.
Żołnierze, którzy przed rozbiorami służyli w wojsku polskim, nie mogli znieść bezczynności.
W 1797 roku, dzięki zabiegom gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, utworzono na terenie Włoch formacje wojskowe. Ich celem była walka o niepodległość Polski.
Legiony Polskie we Włoszech walczyły wraz
z armią cesarza Napoleona.
Gen. Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów Polskich we Włoszech

Mundury i sztandary były zbliżone do polskich. Język komend i stopnie wojskowe również były polskie.
Dlaczego Polacy wiązali
z Napoleonem tak wielkie nadzieje ?
Korzystając z dowolnych źródeł, przypomnij krótko dzieje wojen napoleońskich.
W szeregach Legionów stanęło ok. 7 tysięcy żołnierzy.
Legiony Polskie istniały do 1807 roku.
Walczyło w nich w sumie ok. 35 tys. ludzi, zginęło ok. 20 tys.
Były szkołą dla przyszłych oficerów,
uczyły patriotyzmu i demokracji.
W dniach 16-19 lipca 1797 roku Józef Wybicki
odwiedził obóz legionów polskich we włoskim miasteczku Reggio nell'Emilia .
Dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów napisał pieśń pt.
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
, która została odśpiewana po raz pierwszy 20 lipca.
Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka jest nieznany.
Pieśń od pierwszej chwili zyskała uznanie legionistów Dąbrowskiego.
Już z początkiem 1798 roku była znana we wszystkich zaborach.
Byli to głównie Polacy przebywający na emigracji, jeńcy
i dezerterzy z armii austriackiej.
Na szlifach mundurów legionistów widniał napis:
Ludzie wolni są braćmi
.
Jak myślisz, jakie znaczenie miały te słowa dla walczących?
Dlaczego?
a także w 1806 roku, kiedy to Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce.
Mazurek Dąbrowskiego
- jak nazywano potem tę pieśń - towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej,
W Królestwie Polskim próbowano usunąć tę pieśń z narodowej pamięci.
Jednak od powstania listopadowego w 1831 roku znów powszechnie ją śpiewano.
Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
"słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany".

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Na to wszystkich jedne głosy:
"Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli".
Pierwotna wersja tekstu Wybickiego:
Przeczytaj tekst
Pieśni Legionów Polskich we Włoszech
.
Jakie wydarzenia historyczne przywołał autor?
Jaką postawę wyrażają słowa pieśni?
W połowie XIX w.
Mazurek Dąbrowskiego
stał się jedną z najważniejszych pieśni narodów słowiańskich.
Ze słynnego zawołania Józefa Wybickiego: "Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy", korzystali autorzy tekstów pieśni o podobnym charakterze: przywracających wiarę w niepodległość zniewolonych dotąd narodów.
Hej Słowianie, jeszcze nasza
Słowian mowa żyje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.
Na
Mazurku Dąbrowskiego
wzorował się autor
Hymnu wszechsłowiańskiego
, który w 1848 roku przyjęły wszystkie narody słowiańskie:
Autor tekstu, Józef Wybicki, potrzebował imienia pasującego do rymu. Swoją przyszłą żonę generał poznał dopiero 9 lat po napisaniu słów do
Mazurka Dąbrowskiego.
Basią występującą w słowach naszego hymnu narodowego nie jest (wbrew powszechnej opinii) Barbara Chłapowska - żona Henryka Dąbrowskiego.
Droga do uznania
Mazurka Dąbrowskiego
za hymn narodowy była długa i kręta.
Konstytucja z 1921 roku zaakceptowała wybór godła i barw narodowych, ale kwestię hymnu pominięto.
W kraju toczyła się dyskusja dotycząca wyboru hymnu.
W 1921 roku gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz,
jak śpiewać polski hymn. Nie wspomniano w nim
o
Mazurku Dąbrowskiego
, ale jako załącznik do rozkazu dołączono jego tekst.
Zbigniew Kołaczek - Ilustracja do pieśni Mazurek Dąbrowskiego
W październiku 1926 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego wydało okólnik stwierdzający, że
Mazurek Dąbrowskiego
będzie śpiewany jako hymn w szkołach.
W grudniu 1926 roku Polskie Radio zaczęło go nadawać o północy, na zakończenie programu.
Dopiero w lutym 1927 roku minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie, że
Mazurek
ma być wykonywany na wszystkich uroczystościach jako hymn narodowy.
Wysłuchaj Hymnu Polski.

Nazwij uczucia, jakie w Tobie budzi.
Co decyduje o tym, że pieśń staje się hymnem narodu?
Jaki utwór mógłby stać się hymnem Waszego pokolenia? Wytypujcie kandydatów do tego miana i przeprowadźcie plebiscyt wśród rówieśników.
Napiszcie pieśń, która wyrazi uczucia Waszego pokolenia. Spróbujcie stworzyć muzykę i ilustrujący ją klip filmowy.
lub
Z czym kojarzy Ci się termin "hymn"?
Podaj trzy przykłady hymnów.
Był też śpiewany (nie wiadomo dziś - z jaką melodią) - jako
Pieśn Szkoły Rycerskiej
.
Full transcript