Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grunnloven 1814

No description
by

Martin Solli

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grunnloven 1814

Grunnloven 1814
av Martin Solli
Kompetansemål
• finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
• presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
• gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg

Bakgrunn for Grunnloven 1814
Bakgrunnen for Grunnloven var at den 400 år lange unionen med Dannmark var nesten over.

Norsk Nasjonalfølelse vokste fram og blant annet igjennom kunst, trelast, gruvedrift og skipsfart

Napoleonskrigene i Europa. Norge og Dannmark var på Napoleon sin side. Sverige var på Storbritannia og Russland sin side.

Kielfreden

Kronprins Karl Johan drar tilbake til krig og Norge øyner muligheten for å lage grunnlov.

Stormannsmøte på Eidsvoll
Christian Fredrik kommer til Norge i 1813 som en utsending av sin far, Fredrik den 6.

Christian Fredrik ble raskt populær

I februar kaller Christian Fredrik inn til stormannsmøte på Eidsvoll, der han og mange stormenn legger planer for hvordan Norge skal få egen grunnlov.
Riksforsamlingen på Eidsvoll
10. april møttes 112 representanter på Eidsvoll. Disse var ifra alle fylkene bortsett fra Nordland, Troms og Finnmark.

De 112 representantene delte seg i to partier. Selvstendighetspartiet og Unionspartiet.

Selvstendighetspartiet var det største partiet. 3/4 av representantene støttet dette. Christian Magnus Falsen var leder av dette partiet.

Unionspartiet var i mindretall og tapte de fleste avstemmningene og leder for partiet var Grev Wedel-Jarlsberg
Det ble nedsatt en komite på 15 personer som arbeidet med forslag til grunnloven.
Forslag til Grunnloven
Komiteen kom fram til følgende forslag for innhold i Grunnloven.
Norge skulle ha en konge med begrenset makt
Makta skulle deles mellom folket og kongen.
Bare folket (ved Stortinget) skulle ha rett til å gi lover og skrive ut skatter.
Landet skulle ha frie domstoler.
Den lutherske lære skulle være statens offentlige religion.
Landet skulle ha trykkefrihet.
17. mai
17. mai 1814 ble grunnloven underskrevet.

Christian Fredrik ble enstemmig valgt som konge.

Da representantene dro fra Eidsvoll var de usikker på om grunnloven ville overleve, fordi de skulle inn i en union med Sverige.
Tiden etter Riksforsamlingen
Krig med Sverige i Juli 1814
Mossekonvesjonen er fredsforhandlingene etter krigen imot Sverige. Karl Johan godtar utrolig nok mye av den norske grunnloven. Norge går inn i union langt sterkere enn unionen med Dannmark.

Unionen med sverige varer fram til 7. juni 1905Kilder er Kosmos 8, kapittel 6 Grunnloven i 1814.
Bilder er ifra Google. Søkeord Norge 1814
Eidsvollbygningen
Full transcript