Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svenska 3

No description
by

Sara Fransson

on 26 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svenska 3


Läsa
Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik.

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
Språkhistoria
Det svenska språket ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden.
Språkförändring.
Tala
Muntlig framställning med fördjupad tillämning av en retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
Litteraturanalys
Skriftlig analys utifrån ett valt perspektiv.
Prosa
Förslag på litteratur:
Don Quijote
Madame Bovary
Brott och straff
Förvandlingen
Dvärgen
Stolthet och fördom
Doktor Glas - Gregorius

Svenska 3
Skriva
Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.
Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.
Eleven kan göra en fördjupad, textnära analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven kan samla, sova och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär. Texterna uppfyller vissa krav på disposition, mottagaranpassning., källkritik och språklig förmåga.
Retorik
Genomgång av den retoriska processen, disposition, stilfigurer och andra retoriska knep och begrepp.
Hyllningstal
Eleven kan genomföra en muntlig framställning inför en grupp. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven använder retoriska verkningsmedel, har åhörarkontakt.
Talanalys
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i analyser av retorik.
Föredrag
Utredande tal om språkförändring.
Argumenterande tal
Det muntligt nationella provet ställer krav på argumenterande anförande. Provet äger rum i april.
Genomgångar, prov och muntlig framställning
Eleven kan samla, sovra och sammanställa information. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referattelknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Nationella provet
Utredande uppsats av vetenskaplig karaktär.
Vid provtillfället får ni ett uppgiftshäfte med fyra skrivuppgifter varav ni ska välja en. Skrivuppgifterna bygger på läsning och bearbetning av texthäfte som ni får ut innan provet. Skrivuppgiften leder till en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord.
Provet äger rum den 14 april
Eleven kan redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Läsning av två kända tal, djupare analys av ett valfritt (av dessa två alltså)
Något verk i sin helhet och flera i udrag
Lyrik
Sappho - Catullus
Ovidius
Dante
Stagnelius
Södergran
Transströmmer
Dramatik
Genomgång av dramats utveckling
Draman från tre olika tider:
Antiken
Renässansen
Realismen
Presentationstekniskt hjälpmedel ska användas
.
Full transcript