Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

XÃ HỘI HỌC KARL MARX (1818-1883)

No description
by

Tuyết Nhung

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of XÃ HỘI HỌC KARL MARX (1818-1883)

XÃ HỘI HỌC KARL MARX (1818-1883)
NỘI DUNG CHÍNH
XÃ HỘI HỌC KARL MARX
"Các nhà triết học cho tới nay mới chỉ giải thích thế giới. vấn đề là biến đổi thế giới"
1. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XHH MARX
3. QUAN NIỆM VỀ BẢN CHẤT CỦA XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI
4. QUY LUẬT PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ XÃ HỘI
1, SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
* Một số tác phẩm tiêu biểu
Gia đình thần thánh (1845)
Sự khốn cùng của triết học
(1847)
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848)
2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử: lý luận và phương pháp luận XHH Marx
Chủ nghĩa duy vật lịch sử : Là hệ thống quan niệm duy vật biện chứng của Marx về quá trình và hiện tượng xh là sự thống nhất của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng về lịch sử và xh. (được các nhà XHH mác xít coi là XHH đại cương).
- Chủ nghĩa duy vật lịch sử không nghiên cứu những mặt riêng biệt của sinh hoạt xã hội, mà nghiên cứu toàn bộ xã hội với tất cả các mặt, các quan hệ xã hội, các quá trình có liên hệ nội tại và tác động lẫn nhau của xã hội.
- nghiên cứu xã hội với tư cách là một chỉnh thể thống nhất
* Đối tượng nghiên cứu
* Về phương pháp luận
• Phương pháp luận:
- Kế thừa có phê phán và phát triển sáng tạo phép biện chứng của Hegel trong nghiên cứu giới tự nhiên, hiện thực xã hội và con người

+ Ông gạt bỏ cái vỏ duy tâm thần bí của triết học Hegel và dựng lại phép biện chứng Hegel trên nền tảng duy vật.
* Phương pháp nghiên cứu XHH
Góp phần phê phán kinh tế học chính trị
- Nghiên cứu cấu trúc XH của XHTBCN, Marx chú trọng đến cơ cấu giai cấp.
Mâu thuẫn xh -> là nguồn gốc thúc đẩy sự phát triển XH
- Nhiêm vụ của nhận thức triết học và khoa học XH là phải góp phần vào cải biến thế giới.
- Xh phát triển từ hệ thống cấu trúc xh đơn giản-> phức tạp
- Nhiệm vụ của lý luận và phương pháp luận khoa học là chỉ ra được các điều kiện giúp con người(nhất là gc CN) nhận thức được lợi ích gc
- Vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử đòi hỏi XHH phải tập trung vào phân tích mqh biện chứng giữa con người và XH
- CNDVLS xem sự biến đổi xh là thuộc tính vốn có của mọi xh => nghiên cứu xh phải chỉ ra được nguồn gốc biến đổi xh trong lòng xh

+ Vận dụng và phát triển các phương pháp đặc thù của khoa học xh (trong bộ tư bản)
+ Phân tích , tìm hiểu sv, htg xh không thể dùng công cụ của khoa học tự nhiên
+ Cần phải phát huy sức mạnh của trí tuệ, tư duy trừu tượng, phải sử dụng và phát triển bộ công cụ gồm các thuật ngữ, khái niệm, phạm trù khoa học.

3. Quan niệm về bản chất XH và con người
* Lao động và mối quan hệ giữa con người và xã hội

- Bản chất của XH và con người bắt nguồn từ trong quá trình sản xuất thực tiễn của XH, từ trong hoạt động làm ra của cải vật chất.
- Bản chất được thể hiện qua một số đặc điểm sau:
+ Bản chất của các cá nhân và bản chất của XH đều bị quy định bởi hoạt động sản xuất ra của cải vật chất.
+ Trình độ phát triển của XH phụ thuộc vào trình độ tổ chức lao động sx của con người trong việc đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người.
+ Trình độ sx của XH phụ thuộc vào sự phân công LĐ trong XH

-
Karl Heindrich Marx
(5/5/1818- 13/3/1883) nhà triết học & kinh tế học Đức, nhà lí luận của phong trào công nhân thế giới, nhà sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa cộng sản khoa học.
- Marx sinh ra trong một gia đình luật sư người Do Thái nghèo
- tuổi thơ của ông được tiếp xúc với nhiều học giả, họa sĩ


- 1830 ông trở thành học sinh của trường trung học Trier
- 1835 Marx vào Đại học Bonn theo học luật
- Những năm tiếp theo, cha của Marx buộc ông chuyển sang Đại học Friedrich-Wilhelms ở Berlin Trong suốt giai đoạn này, ông tiếp thu triết học vô thần của những người Hegel
- Marx đạt học vị Tiến sĩ năm 1841 với luận án mang tiêu đề: "Sự khác biệt giữa triết học tự nhiên của Epicurus với triết học tự nhiên của Democritus".
- 1843 ông kết hôn và chuyển đến sống tại Paris. Tại đây ông gặp và kết bạn với Friedrich Engels.
*Cấu trúc phân tầng giai cấp của XH

- Theo Marx cơ sở của sự phân chia gc và sự phân tầng XH theo gc là trình độ sx còn thấp.
- Chế độ sở hữu tư nhân về TLSX sinh ra cấu trúc phân tầng XH
+ giai cấp hay tập đoàn người làm “ông chủ”
+ các nhóm hay các gc còn lại trong XH không nắm TLSX
- Đây là quan hệ giữa những kẻ áp bức và những người bị áp bức
- Về mặt nghiên cứu lý luận và thực nghiệm XHH cần tập trung phân tích cấu trúc XH nhằm chỉ ra lợi ích thuộc về phía nào.
- Về mặt lý luận và thực tiễn của CNCS, cần xóa bỏ và thay thế chế độ chế độ sở hữu tư nhân bằng chế độ sở hữu XH
- Mọi thời đại ý thức XH đều bị quy định bởi sự tồn tại XH

=> Lý luận XHH cần tập trung nghên cứu mqh giữa cơ cấu vật chất làm nền tảng của ý thức XH với cơ cấu tinh thần ý thức XH.

4. Quy luật phát triển lịch sử XH
• Cấu trúc hạ tầng đã thay đổi => cấu trúc thượng tầng sớm muộn cũng thay đổi theo. Hình thái kinh tế - xã hội cũ được thay thế bằng một hình thái kinh tế - xã hội mới tiến bộ hơn. Như vậy, lịch sử loài người là lịch sử thay thế của những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau.
Chủ nghĩa duy vật lịch sử nhằm phát hiện ra những quy luật chung nhất của sự vận động phát triển của lịch sử, là nguyên nhân dẫn đến sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội thấp đến trình độ cao hơn, vận động theo hình xoáy ốc và đỉnh cao của nó là xã hội cộng sản chủ nghĩa, một xã hội công bằng, tiến bộ, văn minh.
• Các lực lượng sản xuất luôn luôn phát triển không ngừng, đến một giai đoạn nhất định sẽ mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất cũ đã lỗi thời và đòi hỏi phải thay đổi các quan hệ sản xuất ấy bằng những quan hệ sản xuất mới, tiến bộ hơn. Trong xã hội có giai cấp, sự thay đổi ấy được thực hiện bằng cách mạng xã hội.
Cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế-xã hội, theo đó, trong các quan hệ xã hội, các quan hệ sản xuất là cơ sở hiện thực của mỗi xã hội nhất định, cấu trúc hạ tầng, trên đó xây dựng lên kiến trúc thượng tầng. Mỗi hệ thống quan hệ sản xuất của một xã hội nhất định, phụ thuộc vào tính chất và trình độ phát triển của các lực lượng sản xuất.
• Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.
Nội dung cơ bản
của phép biện chứng duy vật
* Quá trình lịch sử tự nhiên của XH

-
CNDVLS cho rằng sự phát triển của XH là lịch sử thay thế kế tiếp các hình thái KT-XH mà thực chất là phương thức sx.
- lịch sử XH loài người trải qua 5 phương thức sx ứng với 5 hình thái KT-XH
=> mở ra bước ngoặt có tính cách mạng trong nhận thức của con người về sự phân chia các giai đoạn lịch sử.

* Hình thái kinh tế xã hội và cấu trúc xã hội

-Kn: hình thái kinh tế xã hội là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ XH ở từng giai đoạn phát triển ls nhất định với qhsx phù hợp với llsx và với kiến trúc thượng tầng.
-Kn: tư liệu sx bao gồm tất cả những gì của thế giới bên ngoài được đưa vào sử dụng để sx ra của cải vật chất nhằm duy trì cuộc sống của con người.
- phương thức sản xuất: dùng để chỉ sự thống nhất giữa lực lượng sx (TLSX & người LĐ ) và quan hệ sx
- phương thức sx quy định và chi phối hệ thống các quan hệ xh
Các quan hệ mâu thuẫn của xh là nguồn gốc và động lực thúc đẩy sự biến đổi xh.
Quy luật phát triển lịch sử: LLSX phát triển tới một giai đoạn ls nhất định mâu thuẫn với quan hệ sx hiện có -> xóa bỏ qhsx cũ, hình thành qhsx mới phù hợp.
Marx chỉ ra rằng sự thay thế một hình thái kinh tế xã hội này bằng một hình thái kinh tế xã hội khác tất yếu diễn ra dưới hình thức của một cuộc cách mạng xh.

=> Học thuyết Marx và chủ nghĩa duy vật lịch sử có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với lịch sử loài người nói chung và đối với các khoa học xã hội và lý luận xhh nói riêng.
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI
Full transcript