Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uppgift 4 IKT

Presentation av prezi, goggle docs och mentimeter - kopplat till formativ bedömning m.m.
by

Emma ...

on 17 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uppgift 4 IKT

IKT - verktyg Uppgift 4 Prezi.com Google Drive Vad är Google docs? Onlinevariant av en
ordbehandlare.
- Likt Word
- Sparar dokument online
- Kan ge feedback i dokumentet Mentimeter.com "rösträkning" Lyssna på exempel:
Lyssna på p1 - David Barket i lärarrummet om flipped classrum
med mentimeter och socrative Varför Google docs?
Grupparbete - arbeta samtidigt
Möjlighet som lärare att följa processen (formativ bedömning) Summativ - summera vad eleven lärt sig när slutprodukten producerats.
Formativ - bedömning under lärandets gång. Summativ och formativ bedömning Elever kan göra en prezi tillsammans
Samarbete -> motivation
Nyfikenhet -> visa vad de kan
(Gärdenfors) Goda exempel:
"IKT i lärarens vardag" www.simonhansell.com En film från mentimeter om hur du kan använda mentimeter “Att presentera material verbalt, visuellt och med flera medier ger en mer fullödig bild än vad ett enda medium kan göra” (Hattie, 2012, s. 138). ur Barometern 12/2 2013 Viktigt i formativ bedömning:
- tydligt mål
- läraren kan följa elevens arbete - läraren ger feedback till eleven
under processen (Skolverket) (ca 2omin in i programmet):http://www.ur.se/Produkter/173674-Lararrummet-Daniel-Barker-The-flipped-classroom?q=l%C3%A4rarrummet+Daniel+Barker Styrkor:
Anonymt! = ärlighet?
Lärandets utveckling
Anpassa undervisningen
Förkunskaper Att läraren vet vad eleven kan innan lektioner planeras är viktigt för att eleven ska kunna nå målet, skriver Hattie (2012). Gå till
www.vot.rs
och slå in
67 58 16
för att rösta Google.se
Logga in - skapa nytt konto
Hämta hem Google Drive HUR? "Datorn är ett otroligt hjälpmedel,
men det viktiga är innehållet, säger
Per-Ola Jacobsson [...] tänk över vad man vill uppnå som skola."

(Barometern 12/2 2013) ur Origo #2 2012 I läroplanen för gymnasieskolan står det att eleverna ska kunna använda “modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. = ett presentations-program. (Istället för Power-Point) Fördelar:
1. Ser helheter
2. Fyllas på
3. Text, bilder, musik, film, tal Exempel: Marie Linder - "Ett smidigt sätt att
hantera inlämningar". Klicka där http://marielinder.wordpress.com/2013/01/28/ett-smidigt-satt-att-hantera-inlamningar/
Full transcript