Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fizika_8 klas

No description
by

Desislava Milenkova

on 26 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fizika_8 klas

Учебен комплект
8. клас
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Акценти в презентацията
Структура на учебника

Връзка между компонентите в учебния комплект

Мястото на диагностиката, самооценяването и оценяването в учебния комплект

Учебният комплект по физика и астрономия включва:
учебник, учебна тетрадка, материали в помощ на учителя и електронен вариант на учебника.

Учебник
Учебна тетрадка
Материали в помощ на учителя
Урок за нови знания
Нова физична закономерност, изразена с формула

Допълнителен учебен материал за любознателните

Автор: Максим Максимов
Структура на учебника
Включени са въпроси и разнообразни задачи –качествени, количествени, както и задача за самостоятелно проучване в интернет. Различните видове задачи са маркирани с цветен код.
Рубрики в уроците за нови знания
Практически урок за решаване на задачи
Урок за обобщение
Практически урок за решаване на задачи
И още...
Урок за практическа дейност – проекти и дискусия
Домашна лаборатория
Проверете какво сте научили
Лабораторен практикум
Примерни теми за проектите
Да обобщим!

Прецизност при въвеждане на новите понятия – достъпно и опростено, като се спазва научната коректност

Ясна методическа структура на изложението

Балансирано съотношение между различните видове уроци

Разнообразни практически дейности

Ориентация към постигане на ключовите компетентности

Система за самооценка

Връзка между компонентите
от учебния комплект
Електронен вариант
Учебник
Учебна тетрадка
Самооценяване и оценяване
Диагностика
в учебния комплект
Общ брой тестови задачи в учебния комплект
Диагностика
Самооценяване
Оценяване
Електронни тестове
Електронен вариант
В електронния вариант на учебника се съдържат всички уроци и илюстрации от книжното тяло на учебника по физика и астрономия за 8. клас, разработени като електронен продукт.
Вградени са следните ресурси:
• занимателни и любопитни текстове и факти, свързани с конкретно учебно съдържание;
• схеми и таблици, онагледяващи изучаването на определени процеси и явления;
• мултимедийни разработки с различни видове интерактивни задачи и упражнения;
• различни по формат тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците.
Благодаря
за вниманието
Лабораторна
работа

Кратко формулирана цел на лабораторната работа
Как да се изпълни задачата – стъпка по стъпка
Експериментална задача

Необходими уреди и материали

Таблица, в която се попълнят измерените и пресметнатите стойности на величините

Таблица, в която се извършат пресмятания с примерни данни

Самооценяване
Диагностика
Оценяване
В електронния вариант на учебника са включени два теста – от раздел
Механика
и от раздел
Топлинни явления
. Всеки тест включва 15 тестови задачи от затворен тип, които се генерират от банка задачи, разделени по категории – вид учебно съдържание, компетентности като очаквани резултати, познавателни равнища. По този начин броят на тестовете на практика е неограничен. При наличие на необходимия брой компютри тези тестове могат да се използват и за контрол: всеки ученик работи самостоятелно върху тест, различен от онези на неговите съученици. След решаване на всеки тест има възможност за самооценяване.
Електронни тестове
Дума (понятие), включена в речника в края на учебника
Допълнителен учебен материал за любознателните
Основните закономерности при топлинните явления, систематизирани в табличен вид
Задачи за самостоятелна работа с различна степен на трудност
Решени типови задачи по темата

Стратегия за решаване на определен тип физични задачи

Пояснителен текст
към фигура
Точки от учебното съдържание. Всяка от тях има заглавие, насочващо към ключовите идеи и знания, представени в нея

Въвеждаща рисунка за добро настроение,
свързана с изучаваната тема

Най-важното, което предстои да бъде научено в урока съгласно учебната програма

Уважаеми колеги,

Презентацията, която е пред вас, е във
формат .exe
. За да работите с нея, спазвайте следните указания:

Активирайте файла.
Слайдовете се сменят с двете стрелки в долната част на екрана.
Можете да се върнете на предходен слайд, като кликнете върху лявата стрелка.
Всеки от обектите на слайда можете да разгледате подробно, като кликнете върху него.
Връщането в първоначалния вариант на екрана става с кликване върху лявата стрелка.
Преминавате към следващ слайд с кликване върху дясната стрелка.
Излизането от презентацията се извършва с кликване върху бутона Escape.

Приятна и ползотворна работа!
Full transcript