Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kültür ve İlişkiler

No description
by

Yasemin Abayhan

on 26 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kültür ve İlişkiler

İç grup/Dış grup
Kültür ve İlişkiler
Her kültürde iç grup dış grup ayırımı mevcuttur!
İç grup/dış grup ilişkilerinin anlamı:
-Hayatımızı hep "birileri" ile yaşıyoruz...
Sosyal bilimciler insan ilişkilerini anlayabilmek için insanların oluşturduğu psikolojik kategorilere bakmalıdır!
Kültürün ilişkiler üzerindeki etkisini anlayabilmek için özellikle iç grup ve dış grup farklılıklarını anlamamız gerekir!
İç grup ilişkileri!
Dış grup ilişkileri!
(benzerlik, yakınlık, güven)
(düşmanlık, saldırganlık, mesafe, üstünlük)
İç grup, dış grup ilişkileri dikotomiktir!
Yine de her ilişkinin düzeyi farklıdır!
Kültüler arasında iç grup ve dış grupların oluşumu ve devamlılığı, grupların formları, şekilleri farklılık gösterir!
İç Grup/Dış Grup İlişkilerinde Kültürel Farklılıklar
İç grup/dış grup ilişkilerinin yapısı ve formatı:
-Kültürler "ben" ve iç grup ilişkilerinin ve "ben" ve dış grup ilişkilerinin şekillendirilmesinde ve yapısında farklılık gösterirler!
Kuzey Amerika'da iç ve dış gruplar sabittir!
Arkadaşlar ne olursa olsun arkadaştır!
Toplulukçu Kültürlerde--> Rakip olan firmaların yurtdışı rekabeti karşısında bir grup olmaları!
İç grup ve dış grupların değişken olması sadece toplulukçu kültürlerde söz konusu olmayabilir!
Bireyci ve toplulukçu kültürlerde iç grup dış grup ayırımının sertliği açısından farklılıklar mevcuttur!
Kültürler arası araştırmalar farklı kültürlerdeki bireylerin ilişkileri birbirlerinden farklı algıladığını ortaya koymaktadır!
Forgas ve Bond (1985):Hong Kong ve Avustralyalı katılımcılar
Üniversite hayatı ile ilgili 27 sosyal olay
Sosyal olayları algılanan benzerliğe göre sınıflamaları ve bu grupları isimlendirmeleri istenmiştir.
Hong Kong: 1) Güç Mesafesi
2) Görev X Sosyal Eğilim
3) Değerlendirme
4) Katılım
Avusturya: 1) Rekabet edebilirlik
2) Görev X Sosyal Eğilim
3) Katılım
4) Özgüven
Kültürel farklılıklara dayanır!
Hong Kong--> kolektif, komün davranışlar hakim, otoritenin kabulü vs...
Avusturya--> Rekabet edebilirlik, özgüven, özgürlük, hedonizm
Aynı sosyal olay--> farklı kültür--> farklı algılama!
Bireylerin kendi iç gruplarını algılamadakipsikolojik farklılıklarına ilişkin bir başka çalışmada;
Zimbabwe
ABD
Sosyal ilişkilerin: a) güvenilir anlaşma
b) iyileştirme, değer
c) yakınlık
d) araçsal destek
e) sosyal entegrasyon
f) mahremiyet
boyutlarına göre iç gruplarını değerlendirmişlerdir.
Zimbabwe--> Sosyal desteği sosyal ağlarındaki pek çok kişinin sağla
dığını rapor ederler!
ABD--> Sosyal destek sadece aileden ve en yakın arkadaşlaştan sağlanır.
Zimbabwe--> ilişkilere önem vermektedir.
ABD--> Bireyselliğe önem vermektedir.
Triandis ve ark. (1988): Toplulukçu-Bireyci boyutunu kullanarak "ben" ve iç grup ile "ben" ve dış grup ilişkilerinin kültürler arasında nasıl farklılaştığını ortaya koymaktadır.
Bireyci Kültür
Toplulukçu Kültür
-Birey birden fazla iç grubun
üyesidir!

-Bireyci kültürde olduğu kadar fazla iç grup üyeliği söz konusu değildir!
-Gruba bağlılık
azdır!
-Gruba bağlılık fazladır!
-Grubun özel bir anlamı mevcut!
-Gruplar arası
geçiş daha kolay!
-kolektif kimlik!
Fedakarlık!
Çok temeldeki grup için
fedakarlık olabilir!
Bireycilik ve toplulukçuluk boyutlarına göre bireylerin dış grup üyelerine yönelik tavırlar da farklıdır!
Toplulukçu kültürlerde bireyin temel dikkat nesnesi iç gruptur!
Dış grup ile iç grup arasındaki ayırım keskindir!

Bireyci kültürlerde birey iç grup ve dış grup üyelerine eşit mesafede davranabilir!

İç grup yanlılığı daha az olabilir!
İngiliz ve Çinli katılımcıların hemcins yakın arkadaşlarına yönelik algıları ile ilgili bir araştırmada -> İngiliz katılımcıların tabu konuları Çinli katılımcılara göre arkadaşları daha çok konuşabildikleri görülmektedir
İlişkinin devamlılığı toplulukçu kültür için daha önemli!
Çin ve ABD'li öğrencilere iki hafta içerisinde arkadaşları ile geçirdikleri süre ve etkileşim düzeyleri sorulduğunda;
-Benlik ve diğeri ile yakın temas, daha sık ve derin görüşmeler rapor edilmiştir!
Full transcript