Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Wojciech Żbikowski

on 26 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Migracje Transgraniczne Wojciech Żbikowski & Krystian Sawicki & Paweł Gołębiewski Migracje transgraniczne Ludzie wędrowali od zarania dziejów.
Na początku z pobudek czysto fizjologicznych jak szukanie pożywienia, lepszego bytu. Do dziś się to nie zmieniło. Zmieniała się jedynie sytuacja zarówno polityczna, jak i gospodarcza. Powstały państwa, które bronią granic swojego terytorium. Dziś migracje transgraniczne są jednym z większych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego każdego
z państw. Co dokładnie? Wspólnym problemem jest ciągle wzrastająca liczba ludności świata, co może spowodować rozwarstwienie społeczności międzynarodowej
i trudności w zapewnieniu akceptowanych standardów życia. Brak ich może być przyczyną napływu uchodźców wędrujących w poszukiwaniu bezpieczeństwa politycznego
i socjalnego. Zauważając to wyzwanie społeczność międzynarodowa chyba winna sobie postawić pytanie – z czego taka potrzeba wynika? Czy jest to efekt złego sprawowania władzy przez rządzących
w poszczególnych państwach, czy może efekt wielkiego zapomnienia o tych słabszych przez tych silnych gospodarczo i ekonomicznie, a może po prostu czas przyzwyczajenia, że
z pomocy o takim charakterze też można żyć, nie martwiąc się samemu
o nic. Pytań można postawić jeszcze wiele tylko jak znaleźć właściwą odpowiedź, gdzie leży klucz do rozwiązania tego i innych problemów identyfikowanych jako wyzwania
i zagrożenia. Pojawienie się nowych wyzwań
i zagrożeń dla pokoju i stabilności międzynarodowej, bezpieczeństwa powszechnego spowodowało potrzebę szczegółowej ich identyfikacji, precyzyjnego dookreślenia, co do źródeł z których biorą swój początek, przyczyn, które je pobudzają, możliwych torów i faz przebiegu, aż wreszcie skutków jakie mogą powodować. Możemy do nich zaliczyć: * konflikty etniczne,
* kryzysy ekonomiczne (np. energetyczny i jego wpływ na funkcjonowanie państwa ),
* zachwiania stabilności politycznej,
*zorganizowaną przemoc,
* łamanie praw człowieka i obywatela,
* rozprzestrzenianie broni masowego rażenia,
*terroryzm międzynarodowy,
* zorganizowaną przestępczość o charakterze transgranicznym.
Jak działają? Na ogół zorganizowane grupy przestępcze ułatwiające nielegalną imigrację mają postać luźnych sieci mniejszych grup, a większość z nich ma powiązania etniczne lub inne kulturowe związki z nielegalnymi imigrantami, którym ułatwiają imigrację. Zaangażowane w te działania zorganizowane grupy przestępcze prezentują wysoki poziom elastyczności i zdolności do współpracy transgranicznej, niezależnie od różnic etnicznych – nawet w regionach, w których tradycyjnie występują konflikty etniczne. Osoby ułatwiające nielegalną imigrację szybko wykrywają wykorzystują rożne zmiany
w społeczeństwie, takie jak taktyki organów ścigania
i zmiany w prawodawstwie lub regulacjach prawnych, a także otwarcie nowych lub tańszych szlaków transportowych czy nowych przejść granicznych. Co na to Polska? Polska jest łakomym kąskiem jeśli chodzi o migracje. Nie tyle imigranci traktują nas jako krainę mlekiem i miodem płynącą, ale jako państwo tranzytowe. Nasza wschodnia granica jest silnie narażona, gdyż jest to wschodnia granica UE. Przez nią przechodzą nie tylko nasi sąsiedzi, ale również obywatele dalszych krajów jak: Czeczenia, Kazachstan czy nawet obywatele krajów Bliskiego Wschodu. Pierwsze skrzypce w zwalczaniu tego przestępstwa odgrywa Straż Graniczna, ale współpracują z nią służby takie jak: Policja, ABW czy Europol (jeśli dochodzi do łamania prawa w co najmniej 2 krajach UE).
Full transcript