Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islam

No description
by

Jennie Waller

on 19 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islam

Islam
Historia
- Uppkom under 600-talet e.vt.

-Grundades av Muhammed

- Muhammed ansåg att judendomen och kristendomen fått den rena, riktiga läran, men att de förvanskat den. Han fick en andra chans av Allah att sprida den rätta läran

- Erövrade stora områden under sin levnadstid

- De erövrade områdena fick dock fortsätta att utöva sin tro, så länge de tillhörde bokens folk (de abrahamitiska religionerna.
Gudsbild
- Monoteistisk, Allah är den ende guden.

- Allah är stor, alltid större än vad människan kan föreställa dig. Allah kan inte beskrivas med ord och inte heller avbildas.

- De onda krafterna som djävulen och hans demoner försöker hela tiden förleda människan.

- Gud kommer döma alla på den yttersta dagen men Allah är en förlåtande och barmhärtig Gud.

- Inget är så stort som Gud med Iblis (Ett andeväsen) finns och försöker förleda människan.
Människosyn
- Människan är skapad av gud och ska tjäna Gud genom att följa Guds lagar.

- Stora Jihad (
jihad akbar
) är den strävan som människan har att leva rätt. Att motstå frestelsen och det som är Haram (förbjudet).

- Män ska ansvara för kvinnor och barn, men kvinnan och mannen ska ha samma rättigheter och är jämställda inför gud.

- Människan är förvaltare av världen men är underkastade Allah.

- Människan har en fri vilja men Allah har en utstakad väg för alla människor. Sk. Predestination.
Islams fem pelare
1. Trosbekännelsen - Det finns ingen Gud förutom Gud och Muhammed är hans profet.

2. Bönen - En rättrogen muslim ska be fem gånger om dagen, vänd mot Mekka. Fredagsbönen är viktig och bör helst ske i en Moské.

3. Skatten - 2,5 procent av det en rättrogen muslim äger ska skänkas till de fattiga och sjuka

4. Fastan (Ramadan) - Under fastemånaden äter man inte under dygnets
ljusa timmar. Ska påminna om strävan.

5. Vallfärden - En gång i livet bör en vallfärd ske till Mekka. Här finns den
heliga byggnaden Kaba,
Koranen, Moské och Imam
- Koranen är tillsammans med Sunna de skrifter som människan baserar sitt liv på.

- Koranen är en kopia av orginalet i himlen och bör inte översättas. (114 Suror)

- Sunna är skrifter som beskriver hur Muhammed levde och ses som en förebild för hur människan ska leva. (Haditer)

Moskén är den plats där gudstjänst och fredagsbönen sker, men är också en samlingsplats. Moskén ses dock inte som en helig plats.

- Alla är lika inför gud, därför finns inga präster. Men det finns religiösa ledare. Bland annat Imamen som leder fredagsbönen.
Inriktningar
- Sunni
Den största inrikningen. Ca 90 procent av muslimerna följer denna.
Efterträdaren till Muhammed behöver inte vara av hans släkt, utan det är viktigare att personen följer sunna
.

- Shia
Ali, en släkting till Muhammed var lämpad att ta över efter honom.
De har tolv Imamer, varav den tolfte ska återvända och frälsa världen med fred och rättvisa.
Muslimskt liv
- Både män och kvinnor ska klä sig anständigt

- Äktenskapet är en överenskommelse och inte en helig handling. Det är dock välsingnat.

- När ett barn har fötts viskas böner i barnets öra, därefter får barnet sitt namn.

- Matreglerna är liknande dem som Judarna har. Viss mat är Haram och viss är Halal (rätt).
Idag
- Islam är den näst största monoteistiska religionen i världen efter Kristendomen.

- Den växer i bland annat Nordafrika men även i Europa.

- Liksom tillväxten av Kristendomen i Sydamerika kan det vara en reaktion på att människor idag söker sig tillbaka till religionen efter en period av sekularisering.
Muslimskt liv
- Sharia är en regesamling som berör människans vardag och religiösa liv

- Tolningar av Korantexter som skiljer sig beroende på var de görs.


BEGREPP
Allah
Haram
Halal
Iblis
Jihad
Predestination
Koran
Sunna
Shia
Sunni
Kaba
Sharia
Full transcript