Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pla de Projecte SIL

MUGICAS
by

joa .

on 2 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pla de Projecte SIL

LABORATORI
PLA DE PROJECTE
CONCLUSIONS
AUTORA: Joana Prat Dopazo
TUTOR: Julio Iglesias Lavirgen

PLA DE PROJECTE
SISTEMA D'INFORMACIÓ LABORATORI (SIL)

LABORATORI
Tot SIL ha de cobrir els processos bàsics d'un laboratori.
PROCESSOS SIL
PROBLEMÀTIQUES ACTUALS
OBJECTIUS
PLA DE TREBALL EDT / CRONOGRAMA
PLA DE RECURSOS HUMANS
PLA DE COMUNICACIONS
PLA GESTIÓ DEL CANVI
La qualitat determina l'utilitat i existència
PLA ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT
• Múltiples SI: Problemes Integritat , persistència i pèrdua de dades

• Tecnologia obsoleta: Cost elevat manteniment i baix rendiment

• Processos manuals: Pèrdua qualitat i temps

• Temps de resposta alt

• Poca flexibilitat en la millora
GENERAL
Reenginyeria del model de negoci
ESPECÍFIC
• Automatització de processos

• Integració

• Millora continua del servei
METODOLOGIA PROJECTE
EVS
- Estudi de Viabilitat del Sistema
ASI
- Anàlisi del Sistema d’informació
DSI
–Disseny del Sistema d’informació
CSI
- Construcció del Sistema d’informació
IAS
- Implantació i Acceptació del Sistema d’informació
MSI
- Manteniment del Sistema d’informació
GPI
- Activitats d’inici del Projecte (PLANIFICACIÓ)
GPS
- Activitats de Seguiment i Control
GPF
- Activitats de Finalització
PLA DE RISCOS
Reduir o evitar els riscos negatius.
Augmentar la probabilitat dels riscos positius.
Planificació / calendarització de les
tasques i assignació de recursos
Creació dels equips de treball per donar suport integrat a les tasques planificades.
Tot tipus de procés a d'
assegurar
:
Generació
recopilació
distribució
emmagatzematge
recuperació
disposició
...

PLA DE COSTOS / ADQUISICIONS
Despeses en infraestructures.
Despeses en llicències.
Despeses de personal.
Despeses indirectes.
Manteniments anuals.
Formar i informar als usuaris claus i equip de projecte .
Formar als usuaris en l'ús de l’aplicació.
Gestió d’expectatives .
Identificar els riscos.
Assumir rol de motor i líder.
Quan un usuari detecta una incidència o millora.
Què fem?
PLA CONTROL DE CANVIS
Ha de ser confiable, mantenible i flexible
Identificar les possibles desviacions
Reduir, eliminar i prevenir les deficiències
Assolir una raonable confiança en les prestacions
Acompliment dels diferents estàndards
Acceptació per part del client
PLA DE LA FORMACIÓ
Formació segmentada per perfils d'ús.
Tècnics laboratori al laboratori.
Resta d'usuaris aula de formació.
Necessitem guanyar les resistències.
Necessitem la col·laboració i acceptació dels usuaris implicats.
ON :
R = resultats
Q = Qualitat solució
A = Acceptació


R = Q X A
PLA DE CONTINGÈNCIA

CONCLUSIONS
Servei de laboratori = servei crític per la qualitat assistencial del pacient
TREBALL FINAL DE MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN L’ÀMBIT DE LA SALUT


•Assessorament pre i post-analític.

•Descobreix malalties en etapes subclíniques.

•Ratifica diagnòstics sospitats clínicament.

•Informa sobre el pronòstic d’una malaltia.

•Estableix un diagnòstic basat en anàlisis definits.
Empresa proveïdora formarà tant als usuaris claus d'aplicació com als tècnics de suport. Els usuaris clau, alhora, formaran al seu equip.
Servei crític. 24 x 7 x 365
Preparats per la recuperació de desastres?
Replicació i accés a la bbdd.
Gestió d'alarmes.
Comitè de gestió de crisis.
Pla de contingència.


Les noves tecnologies ens proporcionen reducció de temps i costos.

Metodologia = Metrica 3 amb la guia del PMBOK® (2004).
Existeixen factors o fases crítiques:
Stakeholders, equip de treball
Minimitzar al màxim els timings d’implementació.
La gestió de la integració i la interconnexió del SIL.
Les parametritzacions i personalitzacions.
Assoliment de consensos.

•Realitza anàlisis clínics, que contribueixen a l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament dels problemes de salut dels pacients.
METRICA. Versió 3
PMBOK® (2004).
Identificació i avaluació
gràficament
Assegurar en tot procés la:
...de la INFORMACIÓ
Full transcript