Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dick, Carey and Carey

De systeembenadering voor het ontwerpen van instructie

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dick, Carey and Carey

The Systematic Design of Instruction
Introductie
Dick, Carey en Carey
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9
Het ontwerpen van instructiemateriaal of een instructieomgeving is gericht op het bevorderen van het leerproces. Dick, Carey en Carey (2009) zien het ontwerpproces als een procedureel systeem met als belangrijke fasen analyse, design, ontwikkeling en evaluatie van instructie. In hun systeembenadering voor het ontwerpen van instructie onderscheiden Dick et al. een reeks rationeel geordende stappen, waarbij de output van de ene stap als input voor de volgende stap fungeert. Daarnaast zorgt de continue formatieve evaluatie gedurende het ontwerpproces voor constante bijsturing en revisie. In deze studietaak maakt u kennis met het model van Dick et al.
Deze theorie is ontleend aan behavioristische, cognitivistische en constructivistische scholen. Dick en Carey werden beïnvloed door Robert Gagne op de werkomstandigheden van het leren. De basis uitgangspunten waarop deze theorie werd voorgesteld zijn:

De relatie tussen instructiemateriaal-leren vergelijkbaar met die van stimulus-respons.
De sub-vaardigheden die moeten worden beheerst moeten worden vastgesteld.
Het verwerven van deze sub-vaardigheden leiden tot het beoogde gedrag.
Laat ons op de methodologie in detail te bestuderen.
Introductie
Het ontwerpen van instructiemateriaal of een instructieomgeving is gericht op het bevorderen van het leerproces. Dick, Carey en Carey (2009) zien het ontwerpproces als een procedureel systeem met als belangrijke fasen analyse, design, ontwikkeling en evaluatie van instructie. In hun systeembenadering voor het ontwerpen van instructie onderscheiden Dick et al. een reeks rationeel geordende stappen, waarbij de output van de ene stap als input voor de volgende stap fungeert. Daarnaast zorgt de continue formatieve evaluatie gedurende het ontwerpproces voor constante bijsturing en revisie. In deze studietaak maakt u kennis met het model van Dick et al.
Het ontDeze theorie geleend van behavioristische, cognitivistische en constructivistische scholen. Dick en Carey werden beïnvloed door Robert Gagne op de werkomstandigheden van het leren. De basis uitgangspunten waarop deze theorie werd voorgesteld zijn:
De relatie tussen instructiemateriaal-leren vergelijkbaar met die van stimulus-respons.
De sub-vaardigheden die moeten worden beheerst moeten worden vastgesteld.
Het verwerven van deze sub-vaardigheden leiden tot het beoogde gedrag.
De methodiek stelt voor:
De methodiek stelt voor:
Ontwerp instructies op basis van het reductionistische model (af te breken in kleinere componenten).
Gebruik de juiste omstandigheden van het leren.
Gebruik een Instructional System Design, een systematische aanpak voor het ontwerpen van instructie.
Pas over een breed bereik: K12 - business - overheid en beginnende - expert
Dick en Carey schetsen een methodische ontwerp-en ontwikkelingsproces. Een systeem, volgens Dick en Carey, is technisch gezien een geheel van samenhangende onderdelen, die allemaal samen te werken naar een bepaald doel. Dit model heet systeembenadering, want het bevat componenten die gerelateerd zijn aan elkaar. Elke component heeft een ingang en een uitgang. Dick en Carey vermeld de volgende redenen om te pleiten voor een systematische aanpak:

De focus ligt op wat de leerling nodig is om te weten / doen aan het eind van de cursus.
Elke component in het systeem wordt zorgvuldig verbonden met de andere.
Dit proces is empirisch en herhaalbaar.
De stappen voorgesteld in de ISD verwijzen naar een reeks van procedures en technieken die een instructie-ontwerper moet in dienst te ontwerpen, ontwikkelen, evalueren en instructie te herzien. De stappen voorgesteld door Dick en Carey in ISD worden hieronder gegeven.
Identificeer de Educatieve doelstellingen. Instructional ontwerpers moeten bepalen wat de leerling moet kunnen doen aan het einde van de cursus. Het educatieve doel is ingesteld op basis van evaluatie van de behoeften en de leerling eisen.
Educatieve ontwerpers stellen vast de instructiestappen en sub-stappen die zullen helpen de leerling om zijn of haar doel te bereiken. De instructie analyse omvat ook het analyseren van de vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn om aan de instructies te beginnen. Deze staan ​​bekend als entry gedrag.
Analyseer de leerlingen en de contexten. De Leerlingen en de contexten waarin ze leren wordt geanalyseerd in parallel, terwijl de instructie-analyse in volle gang is. De vanuit de leerlingen worden voorafgaande vaardigheden, voorkeuren, en attitudes bepaald. De educatieve setting waarin de nieuwe vaardigheden zullen worden gebruikt, wordt ook geanalyseerd. Informatie in dit stadium is cruciaal belang omdat het de educatieve strategie bepaalt.
Schrijven van prestatiedoelstellingen. Gebaseerd op de instructie analyse, de bevindingen van binnenkomst (entry) gedrag, en de voorafgaande vaardigheden, worden nu de leerdoelen vermeld. Vaardigheden die verworven moeten worden, voorwaarden om te leren en criteria voor succesvolle prestaties worden beschouwd, terwijl het bepalen van de doelstellingen plaatsvindt.
Ontwikkel de assessment en toetsinstrumenten. Op basis van de prestatie-doelstellingen, de instructie-ontwerpers ontwikkelen ook de beoordelingen. Deze evaluaties zullen het meten wat de vooruitgang van de cursist is door de cursus. De beoordelingen zijn opgestled om het het gedrag naar voren te brengen uit de doelstellingen.
Het ontwikkelen van een educatieve strategie. Op basis van de verkregen informatie uit de vorige stappen, zijn educatieve ontwerpers is staat om de educatieve strategie te identificeren. Deze strategie zullen betrekking hebben op de volgende gebieden:

pre-educatieve activiteiten
presentatie van informatie
de praktijkoefeningen en feedback
test-en follow-trough activiteiten

De strategie zal worden gebaseerd op de huidige leertheorieën en onderzoek, de inhoud die gegeven moet worden, leerlingen kenmerken, en via welk medium instructie zal worden geleverd.
Ontwerp en de uitvoering van de formatieve evaluatie van de instructie. Verschillende evaluaties worden uitgevoerd om instructie te verbeteren. Er zijn drie soorten van evaluatie zijn een-op-een evaluatie, in kleine groepen evaluatie en veld evaluatie. Deze geven inzicht in de manier waarop de instructie kan worden verbeterd.
Herzie de instructie. De resultaten van formatieve evaluatie worden gebruikt om de instructie te herzien. De belemmeringen in het leren zijn gerelateerd aan de specifieke tekortkomingen / nadelen in de instructie. In de instructie analyse worden de veronderstellingen over het gedrag en de toegang leerling profiel opnieuw gevalideerd. De leerdoelen, de assessments en educatieve strategie worden aangepast volgens deze bevindingen.
Het ontwerp en de uitvoering van een summatieve evaluatie. Na herziening van instructie en evaluatie van de "absolute waarde" effectiviteit van de opdracht
Dick, Carey en Carey
Stap 1
Full transcript