Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Радио телевизийн нэвтрүүлэгчийн ур чадварын асуудал

No description
by

Daniel Batja

on 26 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Радио телевизийн нэвтрүүлэгчийн ур чадварын асуудал

Радио телевизийн нэвтрүүлэгчийн ур чадварын асуудал
Оршил
Судлагдсан байдал
Сэдвийн хүрээнд
1. МОНГОЛ
Ахмад нэвтрүүлэгч
1. Б.Хишигээ – Микрофонтой харьцахад 1

2. Д.Нарантуяа - Микрофонтой харьцахад 2

3. М.Жанцан – Нэвтрүүлэгчийн ур чадвар

Магистр
1. Б.Цэвэлмаа – Радиогийн нэвтрүүлэгчийн ур чадвар

2. н.Номина – Хөтлөгчийн ур чадвар

Доктор
1. Л.Амарзаяа - Радио сонсох урлаг
- Хөтлөгчийн соёл
- Радио жүжиг
2. С.Жаргал - Нийтийн соёл ба Монголын
үндэсний телевиз
- Соёлын хөгжилд олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгслийн
гүйцэтгэх үүрэг
3. Б.Нацагдорж
ДОРНО
Хятад
Солонгос
Япон
ӨРНӨ
Орос
Герман
Австрали
Франц
Англи
Зорилго
Нэвтрүүлэгч, хөтлөгчийг
харьцуулсан судалгаа
Нэвтрүүлэгч мэргэжил
болохыг батлах
Нэвтрүүлэгчийн
ур чадварын онцлогийг томъёолох
ЗОРИЛТ
Нэвтрүүлэгч, хөтлөгчийн нийтлэг болоод ялгаатай тал
Нэвтрүүлэгчдийг мэргэжлээр
ангилах нь
Нэвтрүүлэгийн дуу хоолой
өвөрмөц болох нь
Судалгааны арга зүй
1. Задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
Нэвтрүүлэгчдийн ур чадварыг хэмжих 10 үндсэн үзүүлэлтийг томъёолсон.
2. Харьцуулах
Хөтлөгч, нэвтрүүлэгчийн ур чадварыг харьцуулсан. Радио, телевизийн нэвтрүүлэгчийн нийтлэг болоод ялгаатай талыг харьцуулсан.
3. Ярилцлага
Монголын үе үеийн төлөөлөл болсон нэвтрүүлэгчдийн арга туршлагыг архивын баримтаас, ярилцлагын аргаар авч анализ хийсэн.
4. Түүхэн ба логик
Нэвтрүүлэгчдийн ур чадварын хөгжлийн үе шатыг түүхчилэн үзсэн.
Эх хэрэглэгдэхүүн
1. Ном, сурах бичиг
2. Сонины өгүүлэл
3. Ярилцлага
4. Түүхэн баримтат видео бичлэг
5. Сэтгүүл зүйн сурах бичиг
6. Радио, телевиз, нэвтрүүлэгчдийн бичсэн эх бичвэр
7. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн эх сурвалж
8. Цахим ном мэдээ мэдээллүүд
Хамрах хүрээ
Судалгааны бүтэц
1. Оршил
2. 3 үндсэн бүлэг
3. 13 зүйл
4. Дүгнэлт
5. Ном зүй
6. Хавсралт
Нэгдүгээр бүлэг
1. Дэлхийн радио телевизийн үүсэл хөгжил, нэвтрүүлэгч мэргэжил бий болсон нь

2. Монголын радио телевизийн үүсэл хөгжил, нэвтрүүлэгч мэргэжил бий болсон нь

Хоёрдугаар бүлэг
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
МҮОНРТ
БУСАД
ТВ, Радиогийн Нэвтрүүлэгчид
Нэвтрүүлэгчийн ур чадварын асуудал
2.1 Нэвтрүүлэгч мэргэжил үү? Мэргэшил үү?
Мэргэжил гэж юу вэ?
Мэргэшил телевиз радиогийн ангилал
2.2 Нэвтрүүлэгчийн хэл ярианд нөлөөлөх зарим хүчин зүйл
2.2.1 Амьсгал авч сурах арга хэрэгсэл
2.2.2 Тод хэллэгийг хөгжүүлэхийн ач тус
2.2.3 Эх бичвэрт учир зүйн задлан шинжлэл хийх


2.3 Нэвтрүүлэгчийн ур чадварт нөлөөлөх зарим хүчин зүйл
2.3.1 Нэвтрүүлэгчийн ур чадварын үндсэн үзүүлэлтүүд
2.3.2 Эх бичвэрт учир зүйн задлан шинжлэл хийх
2.3.3 Алдартай нэвтрүүлэгчдийн арга туршлагаас

Радио телевизийн нэвтрүүлэгч мэргэжлийн онцлог
3.2 Нэвтрүүлэгчийн дуу хоолой өвөрмөц болох нь
3.3 Нэвтрүүлэгчийн намба төрх үзэгчдэд нөлөөлөх нь
1. Дуу хоолой
2. Харц
3. Нүүрний хувирал
4. Биеийн хэл
3.1 Нэвтрүүлэгч, хөтлөгч хоёрын нийтлэг болон ялгаатай тал
Нийтлэг
1. Цэвэр дуудлага
2. Тод хэллэг
3. Амьсгалын зохицуулалт
4. Хэл ярианы баялаг
5. Биеэ эвч явах соёл
Ялгаа
1. Дуу хоолой
2. Үг амилуулах чадвар
3. Эфирийн хувцаслалт
4. Намба төрх
5. Эфирийн чөлөөт байдал
1. Нэвтрүүлэгчийн дуу хоолой физиологийн шинж чанар
2. Нэвтрүүлэгчийн дуу хоолойг хөгжүүлэх арга замууд
3. Нэвтрүүлэгчийн дуу хоолойн өнгө аяс

Full transcript