Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Państwo opiekuńcze

No description
by

Magdalena Szczykowska

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Państwo opiekuńcze

Państwo opiekuńcze a wzrost Elżbieta Łechtańska, Magdalena Szczykowska 1. Państwo opiekuńcze - definicja
2. Zadania państwa opiekuńczego
3. Czas na głosowanie
4. Argumenty za
5. Argumenty przeciw
6. Czas na głosowanie
7. Wnioski Plan prezentacji: Definicja Argumenty PRZECIW Argumenty ZA Czas na głosowanie! KRYZYS Wnioski Nieefektywność zmniejszanie bodźców do pojęcia pracy
rozleniwianie ludzi Uzależnienie obywateli ingerencja w rynek = koniec wolnego rynku Zaburzenia działania rynku Czas na głosowanie! państwo opiekuńcze, państwo dobrobytu, ang. welfare state, państwo stanowiące sobie za cel zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem wiążącym się z działaniem gospodarki rynkowej, przede wszystkim ryzykiem utraty pracy, zdrowia, a także przed ryzykiem wiążącym się ze starością; także zespół instytucji państwowych dostarczających obywatelom świadczeń i usług społecznych. Zadania państwa opiekuńczego Dziękujemy za uwagę!
uniemożliwianie najbiedniejszym uzyskania kapitału

szara strefa

wzrost bezrobocia Pogłębianie nierówności świadczenia (np.system emerytalny, zasiłki dla bezrobotnych)
ochrona socjalna (np. ubezpieczenia na wypadek choroby, kalectwa)
dochód minimalny
równy dostęp do usług socjalnych (np. do edukacji, mieszkania, opieki zdrowotnej) pobudzanie gospodarki (np. stopy procentowe, podatki)
walka z inflacja
walka z bezrobociem demokracja
likwidacja dyskryminacji (np. kobiet, mniejszości etnicznych, seksualnych) Sfera społeczna Sfera ekonomiczna Sfera polityczna Czas na głosowanie! Comparative Cost-Effectiveness Analysis to Inform Policy in Developing Countries, Esther Duflo, Iqbal Dhaliwal, Rachel Glennerster i Caitlin Tulloch (Duflo, Dhaliwal, Glennerster, Tulloch) (Phan) niewydolna opieka medyczna
nieefektywne programy edukacyjne Cztery sposoby wydawania pieniędzy wg. Miltona Friedmana (Andalón, Pagés) (Andalón, Pagés)  płace minimalne
 dotacje i subsydia
 system zabezpieczenia społecznego (m.in. zasiłki dla bezrobotnych)
 inwestycje w edukacje
 szerzenie zasad równouprawnienia
 wysoki poziom zatrudnienia
 poczucie wspólnoty wśród obywateli „Nudging Farmers to Use Fertilizer” „Surviving unemployment without State Support” "Gender discrimination and returns to self-employment" płace minimalne dotacje, subsydia zasiłki równouprawnienie MODEL SKANDYNAWSKI Państwo opiekuńcze wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy. "Niewypowiedzianym celem socjalizmu było zwiększenie zależności obywateli od państwa. Ubóstwo to nie tylko gleba sprzyjająca rozwojowi socjalizmu, to także jego z premedytacją zaplanowany skutek."
Margaret Thatcher Źródło: Opracowanie własne na postawie danych z OECD Poziom Podatków Źródło: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Wskaźnik zatrudnienia
grupa wiekowa 15–64 lat, 2010 r Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych z EUROSTAT’u http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=UNE_RT_M POZIOM BEZROBOCIA Wydatki Socjalne Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu EU27 spent 29.4% of GDP on social protection in 2010 „Minimum wages in Kenya” państwo opiekuńcze wzrost gospodaczy Wzrost gospodarczy & bogactwo
Full transcript