Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MMZ 3 les 3 ontwikkeling mensen met een verstandelijke beperking

Les 3
by

Harold Meulendijks

on 5 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MMZ 3 les 3 ontwikkeling mensen met een verstandelijke beperking

les 3
Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
Ontwikkelingsaspecten:
-motorisch aspect
-cognitief aspect
-sociaal-affectief aspect
Motorisch: Zowel zintuiglijk als motorisch (grove en fijne)
vatten-->bevatten
grijpen-->begrijpen
bewegen-->begrip
Bij mensen met een verstandelijk beperking loopt dit vertraagd
Cognitief aspect:
-kennis
-inzicht
-geheugen
-waarneming
-concentratie
Bij mensen met een verstandelijk beperking vertraagd of problematisch
Sociaal-affectieve aspect:
-sociale ontwikkeling
-emotionele ontwikkeling
-seksuele ontwikkeling
"Kinderen worden mens omdat ze als mens tussen de mensen in aanraking komen met mensen"
geen eigen "ikje"
Door invloed van omgeving (familie) wordt dit gevormd
"Het enige wat
de mens weet is dat hij niet weet"
door interactie wordt je gevormd
Blz 101.
Emotionele ontwikkeling
In het begin :hechting
Seksuele ontwikkeling:
-hoort bij sociaal-affectief omdat het sterk te maken heeft met hormonale en lichamelijk veranderingen
Vroeger: weinig aandacht, tegenwoordig hetzelfde als niet-verstandelijk beperkten
S. Freud: grondlegger van de psychoanalyse
bewuste - onbewuste
Verband tussen onbewuste en seksualiteit: behoeftebevrediging is gekoppeld aan erogene zones: mond , anus, geslachtsorganen.
Ontwikkelingsfase gekoppeld aan erogene zones:
-orale fase (1e levensjaar)
-anale fase (koppigheidsfase) (ca. 1-3)
-fallische of oedipale fase (3-5)
-latentiefase (5 á 6 - 10)
driften
Wat zie je nu terug bij mensen met een verstandelijke beperking?
enkele kenmerken:
-dingen in de mond doen
-onbegrensd drinken
-ophouden van ontlasting
-knuffelen
zoenen moet je leren!
Blz 105
Piaget
Wat weet je van Jean Piaget?
Cognitieve ontwikkelingsfasen volgens Piaget:

-sensomotorische fase (0-2)
-preoperationele fase (2-7)
-concreet-operationele fase (7-12)
-formeel-operationele fase (12 en ouder)
Sensomotorische fase
-denken en doen vallen samen
-ontdekken van de wereld
(fysiek en zintuiglijk)
Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking komen niet verder dan dit niveau
preoperationele fase
-leren praten
-fantasiespelletjes
-geen objectief en logisch denken
-8 stukken pizza is te veel
-egocentrisch
-Mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking: begin taalontwikkeling, heel eenvoudig
-matig verstandelijk beperkt (4-7jr) praten gaat redelijk
Concreet-operationele fase:
7-12 jaar
ontstaan samenhang
vooruit denken
intelligentie gericht op werkelijkheid
vraagstukken worden logischer
abstract denken gaat niet
Vergelijkbaar
Vergelijkbaar: mensen met LVG
Formeel-operationele fase
-laatste fase
-abstract denken, los van de werkelijkheid
Mensen met een verstandelijke beperking bereiken deze fase meestal niet (zeer licht beperkt soms wel)
Dorothea Timmers-Huygens
4 ervaringsfasen:
-lichaamsgebonden ervaringsfase (0-2)
-associatieve ervaringsfase (1,5 -4)
-structurerende ervaringsfase (4-10)
-vormgevende ervaringsfase (vanaf 10 a 12)
lichaamsgebonden fase
-de wereld ervaren via eigen lichaam en zintuigen

Welke activiteiten doe je?
voeden
zorgvuldig verzorgen
knuffelen
koesteren
bubbelen in een bubbelbad
snoezelen
Etymologie: Het woord 'snoezelen' is als neologisme een samentrekking van ‘snuffelen’ en ‘doezelen’, al wordt ook verwezen naar de Engelse uitdrukking ‘to snooze’ (dutten, hazenslaapje, een uiltje knappen). Ook de uitdrukking ‘Er snoezig uitzien’ (schattig, lief) zouden met snoezelen te maken kunnen hebben.

Snuffelen: staat voor primaire activering. Vooral gericht op basale zintuiglijke waarnemingen als beleving van licht, geluid, geur, smaak en alles wat voelbaar is. Een eerder actief gebeuren met verkennend karakter. Het trefwoord is verwondering.
Doezelen: staat voor overgave aan een warm en behaaglijk gevoel van rust, ontspannen zijn. Een meer passief gebeuren vergelijkbaar met nestwarmte of geborgenheid in de moederschoot. Het trefwoord is veiligheid.
Inmiddels is de Nederlandse uitdrukking wereldwijd geaccepteerd en geldt het als standaarduitdrukking. Een minder gebruikte Engelse wetenschappelijke term is controlled multisensory stimulation.
Associatieve fase:
-ordenen
relaties leggen, associëren
blz 115
Kenmerken:
-routine
-onderscheid tussen ik en omgeving
-niet kunnen verplaatsten in anderen
-duidelijke communicatie is essentieel
structurerende fase
-het begrijpen, ontleden, ordenen
-taakbesef
-verantwoordelijkheidsgevoel
-keuzes maken

vormgevende ervaringsfase
-creëren
-identiteit

Mensen doorlopen de fasen na elkaar. Een eerder fase is de basis voor de volgende
Volgende les:
integratie

Wat gaan we vandaag doen
-ontwikkelingsaspecten
-Piaget
-Timmers-Huygens
-Praktijk
:veiligheid en geborgenheid
het denken over seksualiteit en ontwikkeling
bewust: motief voor gedrag
onbewust: waar komt gedrag vandaan?
wat is liefde?
Full transcript