Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stagiair(e) zoekt begeleiding

No description
by

Rachel Arissen

on 1 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stagiair(e) zoekt begeleiding

Stagiair(e) zoekt begeleiding
Huidige situatie omschrijving
Geen kennismakingsgesprek
Geen informatiebrochure over de afdeling
Geen introductie gesprek
Twee stage begeleiders voor alle studenten op de afdeling
Veel verschillende studenten op een afdeling.
Geen overzichtelijke en duidelijke inwerkperiode
Minder mondelinge feedback dan in Nederland
Alle handelingen mag je in principe uitvoeren

Wat vinden jullie belangrijk bij het begeleiden van stagiaires?
Theorie
Inleiding
- Voorstellen
Rachel Arissen
Ziekenhuis Sint Augustinus Antwerpen
Afdeling Cardiologie
- Motivatie
Verschillen in begeleiding van studenten
Verbeterplan vooral gericht op de Nederlandse laatste jaars studenten
- Hoofdvraag
Hoe is de begeleiding van stagiaires in Antwerpen op dit moment geregeld? En wat kan er verbeterd worden?
- Verdere opbouw van deze workshop
Huidige situatie omschrijving en verschillen ten opzichte van Nederland
Interactie door middel van een mindmap
Theorie over de verschillende leerstijlen
Belangrijke competenties voor de verpleegkundige
Mijn eigen visie op het begeleiden
Het onderzoek
Conclusie
Verbeterplan en aanbeveling voor de afdeling
België
Nederland
Altijd een kennismakingsgesprek
Meestal een informatiebrochure over de afdeling.
Altijd een introductie gesprek
Iedere student heeft eigen stage begeleiders.
Minder studenten op een afdeling.
Duidelijke inwerkperiode voor iedere student hetzelfde.
Na iedere dienst/handeling mondelinge feedback.
Lang niet alle handelingen mag je zomaar als student uitvoeren.
Begeleiden
van
stagiaires
Leerstijlen
Iedere stagiaire heeft een
persoonlijke
leerstijl!
Er zijn 4 verschillende soorten leerstijlen:
De dromer
De denker
De beslisser
De doener
Als verpleegkundige...
- Zelfkennis en zelfinzicht
- Stagiaire begeleiden is een mooie en verantwoordelijke taak
- gedwongen eigen werkproces onder ogen te zien
- Vermoeiend en werkdruk verhogend
Competenties:
Coachen
Inzicht hebben in leerstijlen
Bevorderen van reflecties
Luisteren/aandacht en begrip tonen
Empathie
Complimenten kunnen geven
Beschikken over vakkennis
Feedback ontvangen
Feedback geven
Het onderzoek
Belangrijkste conclusie
Belgische studenten
Nederlandse studenten
Aanbeveling voor de afdeling
Introductie mail
Introductie gesprekje
Inwerkschema voor laatste jaars studenten
- Op de afdeling is een informatiebrochure aanwezig met onder andere algemene informatie over de afdeling, de dagindeling van de verschillende diensten en meest voorkomende ziektebeelden en onderzoeken.
- In de eerste twee weken stage
- Samen met stagebegeleider en hoofdverpleegkundige
- Informatie, leerdoelen en verwachtingen van elkaar
- Haalbaarheid leerdoelen

Doel:
Mijn visie op begeleiden
Doel:
Student is op de hoogte van de dienst indeling.
Student kan zich vast verdiepen in de verschillende ziektebeelden en onderzoeken die veelvoorkomend zijn op de afdeling.

Student weet wat hij/zij kan verwachten op de afdeling.
- Belgische studenten krijgen deze via school en zijn dus al wel op de hoogte.
Stagebegeleider is op de hoogte van wat de student al kan en voorgaande stages.
Stagebegeleider weet wat de leerling van hem/haar verwacht.
Stagebegeleider is op de hoogte van de stageopdrachten die er gemaakt moeten worden.
Stagebegeleider weet de leerdoelen van de student.
Student is op de hoogte wat er van hem/haar verwacht wordt komende periode.
Doel:
Student maakt kennis met patiënten, collega's, stage begeleiders en hoofdverpleegkundige.
Student maakt kennis met de ziektebeelden en onderzoeken rondom cardiologie.
Student wordt eerste twee weken volledig ondersteund, begeleidt en krijgt instructie van de verpleegkundige.
De student werkt met en vanuit de zorgvisie, protocollen en het zorgdossier.
De student krijgt overzicht in de werkzaamheden.
De student krijg inzicht in het EPD.
Inwerkschema
- Overzichtelijke en duidelijke manier van inwerken
- Iedere student wordt op dezelfde
manier ingewerkt
Zijn over het algemeen tevreden.
"Zijn niet anders gewend"
Krijgen voldoende informatie over de afdeling
Lerares van school werkt wekelijks mee
Niet gebruikelijk dat er een introductie gesprek wordt gehouden
60 procent van de Belgische studenten heeft wel behoefte aan zo'n gesprek.
Begeleiding kan beter
Te weinig informatie voorafgaand aan de stage
Eerste weken van de stage was het een chaos
Staan teveel studenten op één afdeling, hiervoor is niet voldoende begeleiding.
Onduidelijkheden over verwachtingen zonder introductie gesprek
Weinig interesse in leerdoelen
100 procent van de Nederlandse studenten vind het enorm leerzaam dat alle verpleegtechnische handelingen uitgevoerd mogen worden
- Nederlandse en Belgische studenten
- Verschillende leerjaren
- Enquêtes en mondelinge ondervragingen
- Ervaringen van afgelopen stages
Antwoorden enquête vragen verwerkt in grafieken en tabellen
Iedere verpleegkundige kan en wil een stagiaire begeleiden!
Soort begeleiding moet worden aangepast aan het soort student.
Helpen en werken aan leerdoelen
Aangeven van leerdoelen als stagiaire
Positieve en negatieve feedback kunnen geven
Dagelijks evalueren met de stagiaire over de dienst
Einde
Stagiair(e)
zoekt
begeleiding
Feedback geven en ontvangen
- Lastig om feedback te geven
- Feedback wordt vaak vergeleken met kritiek of boosheid
- Hoort bij het leerproces
- Feedback = terugkoppeling
Full transcript