Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Статистичне оброблення результатів медичних досліджень

No description
by

Poly Kudriavikh

on 15 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Статистичне оброблення результатів медичних досліджень

Історія статистики
Існує інформація про наявність статистичного обліку населення в Китаї за дві тисячі років до нашої ери, в Стародавньому Римі.
Вперше реєстрація смертних випадків була проведена в Англії в ХVІ столітті. Однак збір числових даних носив недосконалий, а часто і вибірковий характер. Одним з перших прикладів використання статистичного методу в медицині можна вважати наукову працю Санторіо "Про статистичної медицині" (1614), яка мала описовий характер.

Формування статистики як науки почалося в другій половині XVII століття. Вперше запровадив термін "статистика" німецький вчений Г. Авенхаль
Медична статистика :

· вивчає здоров'я всього населення та окремих його груп шляхом дослідження даних про його чисельність та склад, природний рух, фізичний розвиток, захворюваність та інше;

· виявляє взаємозв'язок показників здоров'я з різними чинниками середовища;

· вивчає дані про структуру, діяльність лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних закладів;

· вивчає організацію та проведення лабораторно-клінічних досліджень з оцінкою достовірності результатів спостережень.
Математична статистика -
це розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки та дослідження статистичних даних для наукових і практичних висновків.
Статистика -
це наука, яка вивчає методи збирання та аналізу різних даних, пов’язаних з масовими явищами, процесами та подіями.
Діяльність лікарів різних спеціальностей незмінно пов'язана з обліком, розробкою і аналізом статистичних матеріалів. Вміння узагальнити, проаналізувати отриману в повсякденній медичній практиці інформацію дозволяє на найвищому рівні підходити до вирішення клінічних і організаційних проблем.
Статистичне оброблення результатів медичних досліджень

Теорія медичної статистики

(впроваджує наукові методи збирання, обробки, аналізу та оцінки медико-статистичної інформації).
Відділ статистики суспільного здоров’я
(вивчає стан здоров’населення – демографічні показники, показники захворюванності).
Відділ статистики охорони здоров’я
(застосовує інформаційні технології з обробки та аналізу інформації).
Відділ методів статистики в управлінні збирання даних

(здійснює збирання даних відповідно до ієрархічної теріторіальної структури).
Відділ методів статистики у клінічних, лабораторних, експериментальних дослідженнях .


СЛУЖБИ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ :

1.
Умову;
2.
Мету (робота лікаря);
3.
Збирання матеріалу (робота лікаря і середнього медпрацівника);
4.
Вибір методу розв’язання та первинну статистичну обробку даних (робота лікаря та середнього медпрацівника);
5.
Аналіз даних, інтерпретацію результатів (робота лікаря).

Будь-яка ймовірнісно-статистична задача включає 5 етапів:

І.

Графічний метод;

ІІ.
Метод визначення взаємозв’язку між вибірками – визначення коєфіцієнту кореляції (r);

ІІІ.

Метод перевірки достовірності результатів ін.

Для проведення імовірнісно-статистичної обробки даних використовують модуль EXCEL, що містить більше 80 найважливіших статистичних функцій, а також спеціальні програми (
STATISTIKA, Statgraphics, SAS, iн.
).

Методи аналізу даних
у медицині :
Задача на кореляцію
Дослідження залежності між середньомісячними доходами X на сім'ю (в тис. у.е.) та витратами Y на купівлю кондитерських виробів (у.е.) представлено в таблиці:
ЗАВДАННЯ
: побудувати кореляційне поле.
X 4,8 3,8 5,4 4,2 3,4 4,6 3,4 4,8 5,0 3,8 5,2 4,0 3,8 4,6 4,4

Y 75 68 78 71 64 73 66 75 75 65 77 69 67 72 70

Основні поняття статистики :

-
в и б і р к а
– група елементів, вибрана для дослідження з усієї сукупності.
-
Г е н е р а л ь н а с у к у п н і с т ь
- уся сукупність елементів, з якої роблять вибірку.


ймовірність
;
частота появи події
(статистична ймовірність);
нормальний закон розподілу ймовірності
(закон ГУКА);
варіаційний ряд
(це ряд числових значень, розташованих у ранговому порядку )
мода
(елемент вибірки з найпоширенішим значенням),
медіана (середина варіаційного ряду).
Елементарні статистичні характеристики та поняття:
Full transcript