Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Noli Me Tangere

No description
by

Carl Lesther Francisco

on 15 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Noli Me Tangere

Carl Lesther B. Francisco NOLI ME TANGERE
DR. JOSE P. RIZAL Sinimulang isulat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere noong 1884 sa Madrid. Kasaysayan Nagtungo siya sa Paris upang ipagpatuloy ang pagsusulat nito. Sa Berlin natapos ni Rizal ang huling bahagi ng nobela. Inilathala ito sa Europa noong 1887 Ang Noli Me Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa Filipino ay "Huwag Mo Akong Salingin". PAMAGAT Madalas itong tawaging Noli; na ang salin sa Ingles ay "Social Cancer" Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beacher Stowe. Juan 20: 13 - 17 Kasaysayan ng mga aliping Negro sa kamay ng mga panginoong puting Amerikano. Pambansang pagkakakilalan Unang nobela noong siya ay 26 taong gulang. Ang pabalat ay mismong idinisenyo ni Rizal. Pagpapakilala sa Pabalat Aspektong astetiko vs Aspektong simbolismo Precis ng mga tatalakayin sa loob ng nobela Ang Kahulugan ng Simbolismo sa Kanang Tatsulok. Paa ng Prayle
pinakaibabang bahagi
halos mahigit sa kalahati
nagpapalakad sa bayan Sapatos sa Paa ng Prayle
maluho sa pamumuhay
unang utos ang hindi pagsusuot ng sapin sa paa Nakalabas na Binti sa Ibaba ng Abito
kalaswaan ng pamumuhay ng mga prayle
nakalabas na balahibo (lobo na nakadamit ng kordero) Helmet ng Guwardiya Sibil
kapangyarihan ng hukbong sandatahan
nakayuko sa tapat ng paanan ng prayle Latigo ng Alperes
kalupitan ng hukbong sandatahan Kadena
kawalang kalayaan Pamalo sa Penitensiya
paglilinis ng mga nagawang kasalanan Lagda ni Rizal
kung saang panahon nabibilang si Rizal Halamang Kawayan
mataas ngunit malambot na halaman
pakikibagay ng mga Pilipino sa isang mapang - aping lipunan Bahagi ng Manuskrito ng Paghahandog ng Noli Me Tangere
paglaho ng kolonyalismo bilang resulta ng kanyang nobela. Ang Kahulugan ng Simbolismo sa Kaliwang Tatsulok Bulalak ng Sunflower
sumunod sa oryentasyon ng sikat ng araw Simetrikal na Sulo
sagisag ng Noli Me Tangere
pagmumulan ng apoy o liwanag ay mula sa loob ng isang aklat Kaayusan ng Sulo at Oryentasyon ng Tatlong Bulalak
pinakamataas at pinakamaliit ay nakatalikod sa sulo
panggitna na katamtamang laki ay nakaharap
ibaba na pinakamalaki, nagsisimulang humarap sa sulo Salitang Berlin
lugar kung saan nilimbag
siyentipikong diwang namamayani sa lugar na iyon Bahagi ng Manuskrito ng Paghahandog ni Rizal
overlap sa manuskrito
magsisilbing liwanag na pangkaisipan ng bayan
nasa kadiliman, layuning maitago ang liwanag ng Noli Ulo ng Babae
pinag - uukulan ng kanyang nobela A Mi Patria
sa ating wika: Inang Bayan Krus
relihiyosidad
pinakaitaas na lugar ng pabalat
mataas na katayuan na makapaghari sa Inang Bayan Bakit inilagay ng Rizal sa pinakaitaas ng pabalat ang krus?
optical illusion siguro?
pinakamataas ay ang dulo ng triangulo Supang ng Suha
nakapaglilinis at nakapagpapabango
insulto sa Katolisismo Mga Dahon ng Laurel
ginagawang korona Awtor Buong Pangalan: Jose Protacio Mercado Rizal y Alonso Realonda Jose Protacio - First Name Jose: San Jose, patron ng manggagawa Protacio: San Protacio (isang martir; kapistahan: Hunyo 19) Mercado: tunay na apelyido, nangangahulugang "pamilihan" Rizal: ipinanghalili sa Mercado, "ricial - luntiang lupang tinatamnan ng trigo" Alonso: tunay na apelyido ng Ina Realonda: apelyido ng lola Pamatayan sa Pagpili Bilang Isang Bayani Isang Pilipino
namayapa
may matayog na pagmamahal sa bayan
may mahinahong damdamin Mga Pinagpilian Marcelo h. del Pilar
Graciano Lopez - Jaena
Hen. Antonio Luna
Emilio Jacinto
Jose Rizal
Emilio Aguinaldo
Apolinario Mabini Mga Tauhan Buod I. Angkan ni Crisostomo Ibarra
Crisostomo Ibarra
Don Rafael Ibarra
Don Saturnino
Don Pedro Eibarramedia II. Angkan ni Maria Clara
Maria Clara
Kapitan Tiago
Doña Pia Alba
Tiya Isabel III. Mga Pari
Padre Damaso Verdolagas
Padre Bernardo Salvi
Padre Hernando de la Sibyla
Padre Manuel Martin IV. Mga Mag - Asawa
Doña Victorina de los Reyes de Espadaña
Don Tiburcio de Espadaña
Doña Consolacion
Alperes/ Komandante V. Pamilya ni Sisa
Sisa
Pedro
Basilio
Crispin VI. Elias at Balat VII. Don Anastacio VIII. Don Filipo Lino IX. Nol Juan X. Lucas XI. Alfonso Linares XII. Kapitan Basilio XIII. Tarsilo at Bruno XIV. Inday, Sinang , Andeng at Victoria XV. Mang Pablo XVI. Tinyente Guevarra XVII. Mga Manang
Hermana Pute
Hermana Rufa
Kapitana Maria
Kapitana Dorya
Kapitana Tinchang Kabanata 1 - 10 a) Naghanda si Kapitan Tiyago para kay Ibarra.
b) Nagtalo ang Pari at Kapitan Heneral.
c) Dumating si Ibarra.
d) Laruja sa Pinas
e) Minaliit ni Damaso si Ibarra. f) Inakusahan si Don Rafael bilang Erehe at Pilibustero.
g) Simbolismo:
Liwasan - walang pagbabago ang mga Pilipino.
Pangungulila ni Ibarra sa ama - pangungulila ni Rizal.
Don Rafael - kawalang katarungan.
h) Don Santiago delos Santos, Maria Clara, Pia Alba.
i) Katotohanan, Kabutihan, Kagandahan
j) Ang Maynila k) Pagkasilaw
l) Simbolismo: pagkabulag ng Kastila.
m) Simbolismo:
Gubat
Lawa sa gitna ng gubat
Pinambili ng Kastila Kabanata 11 - 20 a) Don Rafael vs Kapitan Tiyago vs Pari Salvi vs Alperes.
b) Hayop vs Tao
c) Ang mga Tsino
d) Simbolismo:
Pagtapon sa bangkay
Pagsunog sa malaking krus
e) Ang Sigwa, ang Krus at ang Buto f) Pagmamalupit ng Sakristan Mayor.
g) Sisa = Pilipinas
Kasawian sa Anak = Kahirapan sa Manggagawa
Kasawian sa Espanya = EspanyaKahinaan ng loob
h) Si Basilio
i) Mga Maling Paniniwala
j) Edukasyon k) Mga Suliranin
l) Liberal vs Konserbador Kabanata 21 - 30 a) Pagkabaliw ni Sisa
b) Liwanag at Dilim
c) Simbolismo:
Ugaling Pinoy
Baklad
Isda
Buwaya
Pagtalon
d) Si Pari Salvi
e) Pagkainggit f) Simbolismo:
Ketongin
Pilipino
g) Prusisyon
h) Parunggitan Kabanata 31 - 40 a) Ang Sermon
b) Mga Kaaway ni Ibarra
c) Nahuhubog ang bayan sa paaralan
d) Muntik mapatay ng Ibarra si Pari Damaso
e) Paghihiwalay ni Maria Clara at Ibarra f) Ang Kapitan - Heneral
g) Buhay ng tao (Masama at Mabuti)
h) Doña Consolacion
i) Karapatan at Lakas Kabanata 41 - 50 a) Ang Dalawang Dalaw
b) Ang Mag - asawa
c) Pagkakasakit ni Maria Clara
d) Ang Sabungan
e) Ang Dalawang Señora f) Ang kahilingan
g) Mga Kaanak ni Elias Kabanata 51 - 63 a) Ang pagbabago
b) Ang nais ni Ibarra
c) Walang lihim na hindi naibubunyag
d) Takbo ng Tadhana
e) Dignidad f) Ang sumpa
g) Pag - ibig sa bayan
h) Ikakasal si Maria Clara
i) Nagbabadyang Pagsulong
j) Ang Akala at Noche Buena MGA LINYA “Wala nang hihigit sa indiyo sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob.”
-Pari Damaso “Ang iyong mga tula ay naging tanlaw ng damdamin kong nagmamahal sa aking bayan”
-Juan Crisostomo Ibarra “Maaaring malimutan ako ng aking bayan, ngunit sa lahat ng sandali’y naaalala ko siya.”
-Juan Crisostomo Ibarra “Dito po’y kailangang mabilanggo upang maging marangal.”
-Tinyente “Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong lilimuting iyan ay natatamo ng mga may puso lamang. Pinagpilitan kong ituro sa iyo ang aking nalalaman upang iyon ay isalin mo naman sa mga magsisisunod. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan, kaya’t ikaw ay paroon naman sa kanilang bayan upang tumuklas ng ginto. Gayon man ay unawain mong hindi lahat ng kumikinang ay ginto.”
- Gurong Pari ni Ibarra “Hindi mo nalalaman kung ano ang iyong itinatapon, at hindi mo rin nalalaman kung ano ang iyong nilalamon.”
-Matandang nagpahukay ng bangkay “Kung sakaling ginagalang ko ang ama ay dahil sa karangalang tinamo ng anak at hindi ang anak dahil sa karangalang tinamo ng ama. Sa ganang akin, sinuma’y marapat magtamo ng parusa o gantimpala ukol sa kanyang ginawa at hindi dahil sa ginawa ng iba.”
-Pilosopong Tasyo “Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos, ngunit ako’y lumalaan sa Kanyang anumang ihahatol.”
-Pilosopong Tasyo “Sadyang walang puso ang mga guwardiya sibil! Hindi nila iniisip ang magiging damdamin ng isang ina.”
-Sisa “Upang matuto, ang isang bata’y kailangang may matiwasay na kalooban, may malinaw na pag – iisip, at magkaroon ng tiwala, pananalig at pagpapahalaga sa sariling kakayahan.”
-Juan Crisostomo Ibarra “Hindi kaya lalong mabuting itanghal natin ang ating katutubong ugali, dakilain at itanyag ang mabubuting asal at lunasan naman ang masasama nating hilig at mga kasiraan?”
-Binatang Kabisa “Dito’y nagiging katangi – tangi ang pagsasama ng dalawang panahong ito na hindi nalalahukan ng matinding ginaw sa taglamig.”
-Juan Crisostomo Ibarra “Kunwa’y kampon ka ng Diyos na sagisag ng kapayapaan at sa mga labi mo’y nunukal ang kabanalan at pananampalataya, ngunit ang puso mo’y puno ng lusak. Hindi mo nadarama ang kahalagahan ng isang ama, danga’y hindi mo naaalala ang ama mo. Wala kang katulad na sinuman sa mga taong siyang inaalupusta mo.”
-Juan Crisostomo Ibarra “Ang nangyari’y ang matanda ang nag – asal bata at ang bata ang nag – asal matanda.”
-Don Filipo “Ang Diyos na nagkaloob ng dangal sa ama’t sa ina ang siyang makapagpapatawad. Hindi siya itatakwil ng Diyos.”
-Kapitana Maria “Hinahangaan ko ang isang anak na marunong magbigay – dangal sa kanyang magulang, sapagkat ako ma’y umiibig din sa aking magulang.”
-Kapitan – Heneral BANTAY WIKA ABITO png [Esp habito]: kasuotan ng mga eklesyastiko tulad ng pari at madre. BEATERYO png [Esp beaterio]: bahay na tinitirahan ng mga madre o ng mga babae na iniuukol ang panahon sa kabanalan. DIYASKE! Pdd: bulalas na nagpapahiwatig ng daing, hinaing, panghihinayang at pang kauring damdamin. EREHE png [Esp hereje]: tao na laban sa Simbahang Katoliko Romano. GARIL pnr: utal, bulol. HALIPAROT pnr: malandi o magaslaw na babae. INDIYO png [Esp]: tawag ng mga Espanyol sa katutubo sa Filipinas, karaniwang may halong pang – aalipusta. KILIK png [Bik Kap Tag]: 1) pagdala ng bigat sa baywang sa tulong ng bisig, karaniwang sa pagbuhat ng bata. LELONG png [Tsi]: matandang lalaki. MANGAYUPAPA (Salitang Ugat: yupapa) pnr: naninikluhod; nagmamakaawa. NAG – ANTANDA (Salitang Ugat: antanda) png: paggawa ng tanda ng krus sa noo, sa labi at sa dibdib, karaniwang ginagawa bago at matapos magdasal. ONSA png [Esp onza]: 1) noong panahon ng Espanyol, salaping ginto na katumbas ng labing – anim na piso. PILIBUSTERO png: 1) [Esp filibustero] noong siglo 19, abenturepong may layuning mang – upat ng pag – aalsa sa Latin Amerika. 2) [Ing filibuster] tao na mahabang magtalumpati, karaniwang dahil sa layuning binbinin ang pagpasiya tungkol sa isang kaso, kontrobersiya o proyekto at malimit na ginagawa sa kumperensiya, hukuman o batasan. RUWEDA png [Esp rueda]: 1) gulong. 2) kubkob na pook para sa wrestling, boksing, sabong o anumang labanan. 3) kubkob na pook para sa pagtatanghal sa sirko. SIKULATE png [Esp chocolate]: varyant ng tsokolate. TENEDOR DE LIBROS png [Esp]: tao na nagsasagawa ng teneduriya. ULOS png: 1) anumang matulis na bagay na ginagamit na pansibat o pansaksak. VIATICO png: 1) sa Katoliko Romano, komunyon na ibinibigay sa tao na malapit nang mamatay. 2) salapi o mga kailangan para sa isang paglalakbay. YUPI pnr: pagkasira ng hugis ng anumang bagay, gaya ng papel, yero at katulad. Dios manangngal nica!!!
(God Bless!!!) Mabbalat tu addu!!!!!
(Maraming Salamat!!!!!)
Full transcript