Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Què és la llum?

No description
by

Magui SJ

on 23 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Què és la llum?

Què és la llum?
Què és la llum?
La llum és una ona de tipo transversal que es pot propagar en el buit , on alcança una velocitat màxima aproximada de 300.000 km/s; té un valor similar en l'aire, però menor en l'aigua (225.000 km/s) o en el vidre (200.000 km/s). Segons la seva capacitat per deixar passar la llum, poden ser:
Trasparets-passa quasi tota la llum
Translúcids-passa una part de la llum
Opacs-no deixen passar la llum

La llum...es propaga en línia recta?
La línia recta de propagació de la llum es denomina raig lluminós.
Les observaions d'un cos situat davant d'un focus lluminós són:
Zones on no hi ha cap raig lluminós (zona de sombra)
Zones on tan sols hi arriben alguns raigs lluminosos (zona de penombra)
Zones totalment il·luminades
DOS MODELS
PER A
LA
LLUM
Model corpuscular o de fotons
2 teòrics:
CRYSTIAN HUYGENS i JAMES CLERK MAXWELL.
Crystian Huygens: la llum es componia d’ones semblants a les del so i que es poden creuar sense modificar les seves respectives identitats.
James Clerk Maxwell: la llum estava formada per ones de naturalesa electromagnètica que poden propagar-se en el buit a una velocitat de 300.000 km/s. Les ones lluminoses es diferencien les unes de les altres per la freqüència (o longitud) i formen així l’espectre electromagnètic. Les ones de ràdio, televisió, microones i raigs X són de la mateixa naturalesa que la llum i es propaguen a la mateixa velocitat.
Model ondulatori
Teoria proposada per Newton
Espectre:descomposició de la llum en una gamma de colors que van desde el vermell al violat.
La llum està formada per petites partícules anomenades corpuscles.
La llum es compon de fotons.
Els fotons són petites quantitats d'energia.
Els fotons poden ser iguals o es poden diferenciar per la quantitat d'energia.
La llum és emesa i absorbida per la matèria i també es pot reflectir o desviar d'aquesta.
Albert Einstein i l'energia fotoelèctrica:
Les seves explicacions respecte a l'energia fotoelèctrica són: quan un fotó incideix sobre un metall comunica la seva energia a un dels electrons del metall. Si n'hi ha prou amb aquesta energia l'electró s'escaparà i quedarà carregat positivament
REFLEXIÓ
REFRACCIÓ
DISPERSIÓ
Propietats de la propagació de la llum
El color d'un objecte depèn de la llum que reflecteix

El color d’un objecte depèn de la llum que reflexa. Si veim un objecte vermell és perquè absorbeix tots els color menys el vermell, que reflexa. Davant la llum blanca els objectes es comporta de diferent forma:
·Els que reflexen tots els colors són de color blanc.
·Els que absorbeixen tots els colors són de color negre.
·Els que absorbeixen tots els colors menys un, tindran el mateix color que la llum que reflexa.
Parts de l'espectre electromagnètic:
Els raigs gamma:de freqüència molt elevada. Poden resultar molt nocius per al teixit humà; poden emprar-se per al tractament de càncer.
Raigs X: descuberts pel físic alemany W.Roentgen; el seu nom fa referència a que, en un principi, el seu origen era un misteri. Longitud d'ona molt curta però penetrant i són absorbits per materilas densos com el plom o l'ós. Dosis molt elevades poden produir càncer.
Raigs ultravioleta: longitud d'ona menor a la visible. Procedeix del Sol. La capa d'ozó absorbeix la major part de raigs ultraviolats que emet el Sol. Pot arribar a provocar càncer de pell.
Espectre visible: regió de l'espectre electromagnètic que l'ull humà és capaç de percebre. Hi distingim colors: la llum vermella té una longitud d'ona major i la llum blava té una longitud d'ona menor.
Llum infraroja: part de l'espectre electromagnètic amb una longitud d'ona més llarga que la llum visible i més curta que la del microones. Significa "per sota del vermell". No la percebem en forma de llum, sinó en forma de calor. Aquesta radiació depèn de la temperatura i el color de l'objecte (tots n'emeten).
Microones: ona poc energètica. La seva longitud és superior a l'infraroja.
Ones de ràdio i televisió: part de l'espectre electromagnètic amb la longitud d'ona més llarga.

ELS DOS MODELS SÓN COMPLEMENTARIS
Els dos models són "incomplets"
Louis de Broglie: dualitat ona-corpuscle.
La llum té una doble naturalesa: ondulatòria (quan es propaga) i curpuscular (quaninterecciona amb la matèria).
Què és?
És un canvi de direcció que experimenta la llum quan incideix sobre la superfície dels cossos.
Reflexió especular: superfície polida i la llum es reflecteix en una direcció determinada.
Reflexió difusa: superfície no polida i la llum es reflecteix en totes les direccions.
Parts de la reflexió de la llum :
Raig incident: és el raig que arriba al mirall.
Raig reflectit: raig que reflecteix el mirall.
Normal: és la perpendicular a la superfície del mirall en el punt on toca el raig incident.
î : angle d'incidència, el que forma el raig incident amb la normal.
r: angle de reflexió, el que forma el raig reflectit amb la normal.
Lleis de reflexió:
El raig incident, la normal i el raig reflectit es troben en un mateix pla.
Els angles d'incidència i de reflexió són iguals: î=^rQuè és?
Canvi de direcció que experimenta un raig de llum en passar d'n medi a un altre. Alhora, la llum experimenta un canvi de velocitat.
Índex de refracció d'un medi transparent: és la relació entre la velocitat de propagació de la llum en el buit ( c ) i la velocitat en aquest medi.
L’índex de refracció representa les vegades que la velocitat de la llum és més gran al buit que en aquest medi. n=c/v
Si el feix de llum passa d'un medi de menor índex de refracció (aire) a un de major (aigua), s'acosta a la normal i s'allunya d'aquesta en cas contrari.
Lleis de refracció:
El raig incident, la normal i el feix refractat es troben en el mateix pla.
L'angle d'incidència i l'angle de refracció estan relacionats mitjançant la llei de Snell.
Fenòmen de separació de les ones de diferent freqüència en travessar un material.
Quan observem l'arc de Sant Martí podem veure els colors que componen la llum blanca. Aquest fenomen, conegut com dispersió, es produeix quan un raig de llum composta es refracta en algun mitjà quedant separats els seus colors constituents.
En el cas de l'arc de Sant Martí, la llum es dispersa en travessar les gotes d'aigua.
Full transcript