Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samtaleteknikker

No description
by

Anne Storgaard

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samtaleteknikker

Du kan ikke lære det hele på én gang

Fokusér på de få ting, du kan tage med dig videre nu og her

Redskaber som inspiration

Vær autentisk og vær dig selv

Simple but hard
Præmisser for aftenen
Samtaleteknikker
Lytning

Spejling

Spørgsmålstyper

Forandringsprocesser

Redskabsområder
”De fleste mennesker lytter ikke med den hensigt at forstå. De lytter kun for at kunne svare. Enten taler de imens, eller også forbereder de sig på at tale.”

(Steven R. Covey)
...det kender jeg godt
Selektiv lytning:
Interessant vs. uinteressant

Ekstern lytning:
Du hører ordene, der bliver sagt men forholder dig ikke til dem.

Intern lytning:
Meget almindeligt. Du hører efter og tolker på det, der bliver sagt. Fare for fejltolkning.

Fokuseret lytning:
Du lytter både efter det, der bliver sagt, og det, der ikke bliver sagt.

Dobbelt lytning:
Lytning på flere niveauer.

Intuitiv lytning:
Bliver ledt af mavefornemmelse. Ubevidst fornemmelse for, hvilke spørgsmål, der er de rigtige at stille.
Ånden?
Typer af lytning
Spejling
Ambivalens

"Den ironiske proces" som de græske tragedier = fremkalder det, de vil forhindre.

"Du er nødt til at forandre dig" = fastfrysning af forandringsprocessen

Accept af personen og personens adfærd = mobilisering til forandring.
"Den ironiske proces"
Manglende sammenhæng mellem værdisæt/mål og adfærd/tankemønstre

Manglende sammenhæng mellem der, hvor jeg gerne vil hen, og der jeg er nu.

Kan være ubevidst eller bevidst.

En bevidstliggørelse af dissonsen = første skridt mod forandring.
Kognitiv dissonans
Åbne spørgsmål/lukkede spørgsmål
Ikke så meget en måde at spørge på som en tilgang til det andet menneske

Hv-spørgsmål som et godt udgangspunkt

Nysgerrighed!

Du kender rent faktisk ikke svarene

Drop din egen hypotese!
minearbejderen

den opdagelsesrejsende
Fra intuitivt til intentionelt

Opsummering af det, der bliver sagt.

Kropssprog.

Lyttende kommentarer.

Hjælp til at se sammenhænge
Forandringsprocesser

"Den ironiske proces"

Ambivalens

Kognitiv dissonans
Ambivalens er normalt.
Tal sammen to og to, om hvad du vil gøre, hvis du taler med én, der er føler sig ambivalt på den ene eller anden måde.

Kom med bud på, hvad der kunne støtte personen?
Hjælpemidler
rating-skalaer: "På en skala fra 1-10, hvor meget tror du så, at det kan forandres?

Brainstorming på idéer

Visualisering - ex. fyrtårnet og båden fra første aften.

Skemaer til at skabe overblik
Øvelse
Karl Tomms spørgsmålstyper
Karl Tomms spørgsmåls typer
Detaljefokuserede, konkrete spørgsmål
Primært hvad/hvornår/hvem-spørgsmål

Hvad handler udfordringen/historien om?
Hvad ville du gerne vide mere om?
Hvad skete der? Og hvad skete der efterfølgende?
Hvem var involveret?
Hvem gjorde hvad / sagde hvad?
Hvordan hænger det sammen med det, du gerne vil blive klogere på?
Lineære spørgsmål
Hvorfor-spørgsmål
Fokus på sammenhænge
Meta-perspektiv

Hvorfor er sagen vigtig for dig?
Er dilemmaet vigtigt for andre? Hvem?
Hvem tror du, at problemstillingen er mest betydningsfuld for? Mindst vigtig for?
Hvad tror du, at de andre involverede ville fortælle om dilemmaet? (Hvad tænker X om Y?)
Hvad er det bedste og det værste ved din fortælling / din udfordring?
Hvilke sammenhænge / forskelle ser du nu, på tværs af de forskellige perspektiver?
Strategiske spørgsmål
Cirkulære spørgsmål
Fokus på fremadrettet planlægning
Fokus på ressourcer

Hvilke handlinger kunne være hensigtsmæssige / livgivende? Hvilke muligheder har du?
Hvilke af de forskellige initiativer vil gøre den største forskel?
Hvad kan jeg selv gøre? Hvor har jeg brug for hjælp? Hvem kan hjælpe?
Hvilke af de handlemuligheder, vi har talt om, vil gøre den største forskel?
Hvem gør hvad? Hvornår? Hvordan?
Refleksive spørgsmål
Fokus på målet, ønsketænkningen, fremtiden.
Hjælpe konfident til at forestille sig selv på den anden side af problemet.

Hvad nu hvis?
Hvad kunne du tænke dig at gøre eller sige?
Hvad ville være et tegn på, at dilemmaet ville være forsvundet? At du var blevet klogere?
Hvis du skulle have et godt råd, hvad skulle det så være?
Hvordan tror du, at din kollega ville gribe dilemmaet an?
Hvilken forskel ville det gøre, hvis du fik løst problemet?
Hvordan ser problematikken ud for dig om 5 år?
Hvad er det bedste og det værste, der kunne ske?
Hvis der i nat skete et mirakel, hvad ville der så være sket?
Tid: 25 min.

Del jer op grupper på 4

Tænk 2 min. på jeres reflektioner fra sidste gang om gudsbilleder og selvbilleder.

Roller: to til at lytte (Sjælesørgere), én til at snakke (Konfident), én til at observere (Observant).

Konfidenten starter så med at fortælle 2 min. UDEN AFBRYDELSE omkring sine tanker fra sidste gang.

Forsøg at starte en samtale, hvor sjælesørgerne stiller forskellige spørgsmål til konfidenten (inspireret af de forskellige spørgsmålstyper )

Sjælesørgere: Obs på, hvordan de forskellige spørgsmål skaber forskellige svar.
Konfident: Obs på, hvad du føler og tænker ved de forskellige typer spørgsmål.
Observant: Obs på hele situationen - hvad får du øje på set udefra?

DER ER INGEN RIGTIG MÅDE AT GØRE ØVELSEN PÅ!
PRØV JER FREM OG SE, HVAD I OPLEVER.
TAG JERES REFLEKTIONER OG TANKER MED TILBAGE I PLENUM.
Vend dig om til sidemanden...
Hvad er vigtigt i en almindelig samtale?

Hvad er vigtigt i en sårbar samtale?

Hvordan kan andre bedst møde mig, når jeg har det svært?

Hvad håber jeg på at få ud af den her aften?
Opsummering
Nævn 3 ting fra aftenen, som har været nyt, overraskende, eller en god påmindelse.

Hvad vil du tage med dig herfra?
Spørgsmålstyper
Spørgsmål former samtalen

Forskellige spørgsmål skaber variation og retning


"Der findes ingen neutrale spørgsmål"
(Karl Tomm)
Full transcript