Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zasady programowania imprez turystycznych

No description
by

Mark Morett

on 21 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zasady programowania imprez turystycznych

Zasady programowania imprez turystycznych
Czym jest impreza turystyczna?
Impreza turystyczna, według ustawy o usługach turystycznych, to co najmniej turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną , jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
dwie usługi
cena
24 godziny
Etapy organizacji imprezy turystycznej
1. Przygotowanie
2. Sprzedaż
3. Realizacja
4. Rozliczenie
Planowanie
Programowanie
Kalkulacja
Zamawianie
Planowanie
Na poczatek należy zastanowić się nad rodzajem imprezy: czy jest
własna
, czy
zlecona
Impreza
własna
to taka, która jest standardowo realizowana przez organizatora
Impreza
zlecona
natomiast jest zamawiana przez klienta
CO NALEŻY OKREŚLIĆ?
diagnoza osobnicza, czyli sprecyzowanie grupy docelowej - DO KOGO kierujemy imprezę?
diagnoza środowiskowa, czyli określenie warunków regionu (infrastruktura, walory, dostępność itp.) - GDZIE kierujemy imprezę?
cel imprezy
czas trwania
trasa wycieczki (wraz z postojami, noclegami, posiłkami)
środek transportu
warunki uczestnictwa
kogo zatrudnimy do realizacji
Programowanie
Ten etap polega na ułożeniu spójnego i szczegółowego programu przebiegu imprezy.
W fazie programowania następujace czynniki maja wpływ na rodzaj i charakter imprezy:
miejsce docelowe
kierunek w stosunku do organizatora
adresat imprezy
wielkość grupy
charakter imprezy
krajowa czy zagraniczna?
pobytowa czy objazdowa?
grupowa czy indywidualna?
własna czy zlecona?
wyjazdowa czy przyjazdowa?
Ogólne zasady
1. Zrealizować cel
2. Dostosować program do psychofizycznych możliwości uczestników
3. Dostosować program, formę i treści do rodzaju grupy
4. Stopniować trudność
5. Stosować strukturę godzinowo-półgodzinowa z elastycznym poczuciem czasu na realizację poszczególnych punktów programu
6. Zaplanować zbiórkę tak, aby każda osoba mogła swobodnie dotrzeć na jej miejsce
7. Średnio czas oczekiwania między zbiórka a odjazdem pwinien wynosić:
30 minut przy imprezach krajowych
60 minut przy imprezach zagranicznych
8. Kilometrażówkę liczyć od centrum do centrum
9. Podawać trasę przejazdu
10. Opierać się o średnia prędkość przemieszczania się
11. Zachować zbieżość między standardami środka transportu a innymi usługami
12. Pamiętać o regułach czasu pracy kierowców
13. Pamiętać o noclegach tranzytowych (przy dalszych wyjazdach)
14. Zachować bliska odlegość między destynacja programowa a noclegiem
15. Pamiętać, że na pobytówkach celem nadrzednym jest wypoczynek, a imprezy fakultatywne sa tylko dodatkiem
16. Program dzienny na objazdówkach zamknać w 10 godzinach (od śniadania do kolacji)
17. Zwiedzanie w terenie ograniczyć do 5-6 godzin, w mieście do 3-4, wliczajac w to przerwy fizjologiczne, zakup pamiatek
18. Pamiętać, że czas zwiedzania i przemieszczania się zleży od pory roku i panujacych warunków atmosferycznych
19. Pamiętać o dokładnym sprawdzeniu: godzin otwarcia obiektów, czasu zwiedzania, dni wolnych
20. Wysiłek fizyczny przeplatać z wysiłkiem psychicznym
21. Zachować właściwe proporcje czasu danego na posiłek:
śniadanie - 60 minut
obiad - 90 minut
kolacja - 60 minut
22. Zwiedzanie obiektów zewnętrznych przeplatać z wewnętrznymi
23. Unikać przesycenia programu!
24. Zachować właściwe dystanse emocjonalne między odwiedzanymi miejscami
25. Pamiętać o zdrowiu, wieku, zainteresowaniach i bezpieczeństwie uczestników
26. Właściwie dobrać kadrę do grupy i zadań
27. Uwzględnić zmianę stref czasowych
28. Uwzględnić czasy odpraw granicznych i transferów
29. Pamiętać o wykorzystaniu tabel klimatycznych
30 Stosować tabele odległości między miastami
Średnie prędkości środków transportu
Sposoby kontraktowania miejsc
czarter
allotment
ad hoc
polega na zobowiazaniu organizatora do zakupu określonej liczby miejsc w określonym czasie - organizator musi zapłacić również wtedy, gdy nie uda się sprzedać wszystkich miejsc
polega na rezerwacji ściśle określonej puli miejsc w określonym czasie, w wypadku braku chętnych pokoje zostaja zwolnione i właściciel może je sprzedać komuś innemu
polega na rezerwacji miejsc dopiero wtedy, gdy pojawi się zainteresowany klient
Te sposoby zamówień dotycza głównie transportu i noclegu
Inne spojrzenie na planowanie
We właściwym zaplanowaniu imprezy pomocne być moga następujace pytania:
jaki jest charakter pobytu (wczasy, wycieczka, rajd)?
jaki jest środek transportu?
kiedy (przedział czasowy, sezon, pora roku)?
do kogo adresowana jest impreza?
jakie będa formy płatności?
jaka jest liczba oferowanych miejsc?
jakie jest zakładane obłożenie (frekwencja)?
jakie sa źródła finansowania?
jaki będzie sposób sprzedaży?
gdzie będzie miała miejsce impreza?
jakie sa czechy przestrzenne wybranego miejsca (miejscowość, region, szlak)?
jakie walory (atrakcje) będa wykorzystane?
jakie elementy infrastruktury miejsca będa wykorzystane?
jaka rolę w przygotowaniu imprezy będa odgrywać lokalne władze i producenci?
jakie korzyści odniesie społeczność lokalna?
Organizacja
Miejsce
jakie świadczenia będa realizowane w trakcie programu?
co tworzy powtarzalne i niepowtarzalne elementy programu?
jaki jest ramowy rozkład dnia?
jakie będa mozliwości korzystania z atrakcji nie objętych programem?
jakie elementy materialne wchodza w skład produktu (pamiatki, gadżety reklamowe)?
kto będzie producentem tych przedmiotów?
Program/usługa
Przedmiot/rzecz
Programowanie imprez sportowo-rekrecyjnych i kulturalno-rozrywkowych obejmuje:
Inne spojrzenie na programowanie
1. Określenia celu, miejsca, terminu i treści imprezy
2. Opracowanie regulaminu imprezy
3. Skonstruowanie szczegółowego terminarza minutowego
4. Przygotowanie scenariusza otwarcia, przebiegu i zamknięcia imprezy
5. Zaprojektowanie
preliminarza
finansowego
, czyli zestawienia planowanych dochodów i wydatków
6. Promocję imprezy - zaproszenia, komunikaty medialne, reklamę, plakaty itp.
7. Przygotowanie dekoracji i aranżacji miejsca imprezy
8. Gromadzenie nagród i upominków dla uczestników
9. Uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawnymi
Full transcript