Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alpha 1 PL: Kim jest Jezus?

If you want to give great live Student Alpha talks, then this is the tool for you. Download the 'prezi' and spice up your talks. For more information and talk scripts visit studentalpha.org
by

Andrzej Grondziowski

on 4 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alpha 1 PL: Kim jest Jezus?

Jezus?
Freud, Alder, Jung
z przyjaciółmi
Jesus?
Napoleon?
Elvis?
Ja jestem drogą,
prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej,
jak tylko
przeze mnie.
Jan 14,6
Jezus?
Matka Teresa
Jezus?
Jezus?
Jezus?
Przyjęcie
Piknik
Pogrzeb
Richard Dawkins
Robotnicy
Rybacy
Jezus?
C.S. Lewis
Jezus?
Jezus?
Bono
Ludzkie emocje
Ludzkie przeżycia
Ludzkie ciało
Dan Brown
Zmartwychwstanie
Ja jestem
chlebem
życia...
Jan 6,35
Ja jestem
zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we
mnie wierzy, choćby
nawet umarł
– żyć będzie
Jan 8,12
Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia
Jan 11,25
Żydzi odpowiedzieli:
„Nie chcemy cię
ukamienować za dobre
dzieło, ale za obrazę
Boga oraz za to, że Ty
chociaż jesteś człowie-
kiem, czynisz siebie
Bogiem.”
Jan 10,32
Zderzamy się więc z przerażającą alternatywą. Albo człowiek, o którym mówimy, był i jest po prostu tym, za kogo się podawał,
albo był obłąkany lub nawet gorzej. Jednak wydaje się oczy-wiste, że nie był on ani obłąkany, ani okrutny. A w konsekwencji,
jakkolwiek dziwne lub straszne, lub nieprawdopodobne może się to wydawać, muszę zaakcep-tować pogląd, że on był i jest Bogiem.
C.S. Lewis
„Ja i Ojciec jesteśmy jedno”.
Żydzi znów chwycili za
kamienie... Wtedy Jezus
zapytał ich: „Pokazałem
wam wiele dobrych dzieł
pochodzących od mojego
Ojca. Za które z tych dzieł
chcecie mnie ukamie-
nować?”
Jan 10,30-
Mój Pan
i mój Bóg

Jan 20,28
Zwykły człowiek, który twierdziłby
o sobie to, co twierdził Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem. Byłby człowiekiem obłąkanym albo piekielnym diabłem. Musisz sam dokonać wyboru. Albo ten
człowiek był i jest Synem Bożym, albo szaleńcem lub kimś gorszym.
Nie wyskakuj z protekcjonalnym nonsensem, że to wielki nauczyciel.
On nie zostawił nam wątpliwości
w tej sprawie.
C.S. Lewis
Mam wielki szacunek do Jezusa, bo jego życie było tak radykalne, on był tak niewygodny…
Gdyby Jezus nie istniał, Kościół z całą pewnością nie wymyśliłby go.
Matthew Parris
Zmartwychwstanie Jezusa silnie sugeruje, że świat ma Stwórcę
i że tego Stwórcę można zobaczyć na warunkach Jezusa, przez jego soczewkę.
Bishop N.T. Wright
Gdy jednak podeszli do
Jezusa i zobaczyli, że już
umarł, nie złamali jego ud,
za to jeden z żołnierzy
przebił włócznią jego bok
i natychmiast wypłynęła
krew i woda.
Jan 19,33
Jeśli zmartwych-wstanie nie jest prawdą, chrześcijaństwo staje się puste
i nieważne.
Richard Dawkins
Gdy byli w trakcie
opowiadania, sam Jezus
stanął pośród nich
i powiedział: „Pokój wam!”
Oni zdjęci strachem
myśleli, że widzą ducha.
Jezus jednak zapytał:
„Dlaczego się niepokoicie
Łukasz 24,36
i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpli-wości? Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom – to jestem ja sam. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch
nie ma ciała i kości, a ja – jak widzicie – mam.”
Łukasz 24,38
Gdy oni nadal z radości
i zdumienia nie wierzyli,
powiedział: „Czy macie tu coś do jedzenia?”
I podali mu kawałek pieczonej ryby. On wziął ją i zjadł na ich oczach.
Łukasz 24,41
Krytyka tekstu
Proroctwa o Jezusie
Krytyka tekstu
Jezus?
KIM
JEST
JEZUS?

Przyjdźcie do mnie
wszyscy zapraco-
wani i przeciążeni,
Ja wam zapewnię
wytchnienie.
Mateusz 11,28
Jezus zapytał ich:
„A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpo-wiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.”

Mateusz 16,15
Kto mnie
zobaczył –
zobaczył Ojca
Jan 14,6
Sherlock Holmes
Gdy wyeliminowałeś niemożliwe, wszystko co pozostało, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą.
Full transcript