Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS

No description
by

Orsolya Barna

on 10 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS

FENNTARTHATÓ ÉS ZÖLD KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN

DR. BARNA ORSOLYA

Hogyan?
A kezdetek:
Concordia Bus ügy
Wienstorm ügy
A zöld vhr. tervezete
Személyi hatály:
Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó ajánlatkérőnek minősülő költségvetési szervek, központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, a Kormány közalapítványai, valamint állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek

+ önkéntes alkalmazók
Mit?
Mely területeken érdemes?

közlekedés
közvilágítás
építési beruházások
egyes árubeszerzések

MIÉRT?
A közszféra jelentősége
EU állami/önkormányzati szervek évente 1000 milliárd € értékben vásárolnak
EU GDP-jének 16-18%
EU cél: 2020.-ra az energiatermelés legalább 25%-a megújuló energiaforrásból származzon
Közbeszerzések 40%-a zöld legyen

ZÖLD SZEMLÉLETŰ BESZERZÉS ELŐNYEI
környezettudatosság fenntarthatóság
energiahatékonyság, víztakarékosság
közszféra példamutatása

Forrás: 2012, CEPS, A zöld közbeszerzési feltételek alkalmazása a 27 EU-tagországban

Helyzetkép
Forrás: Közbeszerzési Hatóság
Hazai helyzetkép
Forrás: Közbeszerzési Hatóság
Az EU fenntarthatósági célkitűzései
ec.europa.eu/environment/gpp
EU 2020 Stratégia
Irányelvek
Közelség elve
Helyi pénzrendszerek szerepe
GPP Toolkit
EU: új irányok a jogalkotásban
Új irányelvek
életciklusköltségek, externáliák figyelembe vehetőek, amennyiben azok igazolhatóak és számszerűsíthetőek
szerződés tárgyához kötöttség továbbra is feltétel, de némileg finomítva (termelési folyamat, externáliák figyelembe vehetőek)
megkönnyítik a címkék (ökocímkék) alkalmazását
az EU szociális és környezetvédelmi előírásainak megsértésének szankcionálása
innovációs partnerség, több tárgyalási lehetőség, határon átnyúló közös beszerzések szabályai


A magyar Kbt. kapcsolódó rendelkezései
fenntarthatóság, mint cél a Kbt.-ben, de alapelvi szinten nem került megfogalmazásra
- kizáró okok
- alkalmasság
- műszaki leírás
- bírálat
- szerződéses feltételek
Európa 2020 stratégia
Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés

Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé
a foglalkoztatás,
az innováció,
az oktatás,
a társadalmi befogadás
az éghajlat/energiapolitika területén,
amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani.

 A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik, amelyek egyike az uniós közbeszerzési szabályozás felülvizsgálata.

Egységes piaci intézkedéscsomag
a közbeszerzési politikát a közeljövőben aszerint kell alakítani, hogy az
javítsa a vállalkozások innovációs keretfeltételeit a keresletoldali politikák teljes körű alkalmazásával,
támogassa az elmozdulást egy erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé (pl. a zöld közbeszerzés szélesebb körben való alkalmazásának ösztönzésével), és
javítsa az üzleti környezetet, különösen az innovatív kis- és középvállalkozások számára.Ugyanakkor a közbeszerzési politikának továbbra is biztosítania kell a közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználását, a beszerzési piacokat pedig európai uniós szinten továbbra is nyitottan kell tartani. Másfelől viszont a tagállamokban tapasztalható súlyos költségvetési megszorításokra és gazdasági nehézségekre tekintettel rendkívül fontos, hogy az ajánlatkérők hatékony eljárásokkal optimális beszerzési eredményeket érjenek el.
Környezetvédelmi szempontok érvényesítése: zöld közbeszerzés (GPP)

Szociális szempontok érvényesítése: társadalmilag felelős közbeszerzés (SRPP)
( munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás; emellett mérlegelnek fenntarthatósági kritériumokat is, köztük az etikus kereskedelem kérdéseit, és az önkéntes társadalmi felelősségvállalást (CSR)
KKV-k támogatása
Innováció támogatása: PCP, tárgyalás lehetősége, versenypárbeszéd, innovációs partnerség

Zöld közbeszerzés fogalma
fenntartható és zöld közbeszerzés, amely során az ajánlatkérő a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe vesz valamely a környezetvédelem, fenntarthatóság, valamint ökohatékonyság szempontot, és az ajánlattétel során
legalább két tekintetben is szűri
ezen szempontok alapján az ajánlattevőket oly módon, hogy a következők közül legalább kettő vonatkozásában fogalmaz meg ilyen követelményeket: alkalmasság, bírálat, műszaki leírás, szerződéses feltételek;

Közelség elve:
fenntarthatósági, környezetterhelési okokból a teljesítés közelségének preferálása a beszerzési eljárás során. A közelség elvének alkalmazására minden esetben objektív módon, kizárólag valamely tényleges, a teljesítéssel összefüggő, mérhető fenntarthatósági, környezetvédelmi előny elérésének érdekében van lehetőség, és nem szolgálhat az ajánlattevők indokolatlan megkülönböztetésének eszközéül.

ESCO szerződéses konstrukciók
Az ESCO szerződéses konstrukció során a szerződéses feltételeket, a műszaki tartalmat az ajánlatkérő oly módon köteles kialakítani, hogy az tényleges energia-megtakarítást eredményezzen azonos vagy magasabb szolgáltatási színvonal mellett. Az ESCO szerződés kötelező tartalmi eleme az energia-megtakarítások mérésére és ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Zöld közbeszerzési szabályzat:
Zöld szempontok fokozatos bevezetése
Kötelező lenne bizonyos körben

Fenntarthatósági követelmények a kiírásban
előkészítés -
műszaki leírás, LCA, SMART SPP, ökocimkék
kizáró okok:
szakmai jogszabálysértés, környezetvédelmi bírság
alkalmasság:
arányosság, KKV-ék figyelembevétele
bírálat
szerződéses feltételek
Szerződéses feltételek:
környezetbarát csomagolóanyagok használata, csomagolási hulladék begyűjtése,
építési és bontási hulladék újrafelhasználása,
csökkentett anyag- és energiafogyasztás,
f) csökkentett káros anyag, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás,
g) keletkező veszteség (pl. víz-, hőveszteség), hulladék, illetve veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése,


- várható ártalmas fizikai hatások – különösen zaj, rezgés, sugárzás, elektromágneses tér – csökkentése, korlátozása,
- várható levegő-, víz-, talajszennyezés csökkentése, korlátozása,
- ipari, mezőgazdasági melléktermékek, másodnyersanyagok újrahasznosítása,
- a közelség elvének érvényesülése érdekében rövidebb szállítási útvonalak alkalmazása,
- életciklusuk során a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások alkalmazása.
Szerződéses feltételek:
- környezetbarát csomagolóanyagok használata, csomagolási hulladék begyűjtése,
- keletkező inert hulladék feldolgozásra, újrahasznosításra történő átadása,
- építési és bontási hulladék újrafelhasználása,
- csökkentett anyag- és energiafogyasztás,
- csökkentett káros anyag, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás,
- keletkező veszteség (pl. víz-, hőveszteség), hulladék, illetve veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése,

Kapcsolódó fogalmak:

- fenntartható közbeszerzés
- szociális szempontú beszerzés
- innovatív célú beszerzések
(versenypárbeszédes eljárás, új: innovációs partnerség)
Egy jó megoldás: Kbt. 117. §

kevésbé bürokratikus eljárási szabályok
- DE: ajánlatkérői oldalon felkészültebb közbeszerzési szakértelet követel az eljárás - nagyobb teher az ajánlatkérőn!

- kezdetben: csak szolgáltatás megrendelése, és árubeszerzés körében, 2013. július 1. óta építési beruházás esetében is - de: támogatásból megvalósuló eljárásnál? IGEN!

Az alkalmazható

eljárási fajta kérdésköre:

-
nem hivatkozik konkrét eljárási típusra, de a felhívásban meghatározottaktól nem térhet el
A felhívás:


- minden esetben
hirdetmény
útján kell közzétenni a felhívást
- közzé kell tenni az önállóan kialakított eljárási szabályokat is,
valamint a Kbt. Második Része vonatkozásában érintetlenül hagyott eljárási követelményekre is hivatkozni kell
egyenlő esélyű ajánlattétel
-
visszavonása, módosítása
A 117. § szerinti részletszabályok:

A kizáró okok és igazolásuk:

- eltérő kizáró ok nem írható elő
- de csak a 62. § (1) bekezdés g-k), és m) pontjainak megkövetelése a kötelező
- igazolási mód
Az alkalmasság részletszabályai:


- egyéb objektív alapú alkalmassági kvöetelményeket is előírhat, de figyelemmel kell lennie a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltakra
- de akár el is tekinthet alkalmassági követelmény előírásától
Egyéb feltételek:

- részajánlattétel
- alternatív ajánlat
- alvállalkozó igénybevétele
- eljárási határidők
Az értékelés folyamata

- a műszaki megfelelőség vizsgálata: egyenértékűség (ha utóbb derül ki, hogy nem tud szállítani?)
- az ajánlat egysége
- az üzleti titok jelentősége, feloldása (közpénz, nyilvános adat)
ZÖLD KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZAT
Zöld szempontok fokozatos figyelembe vétele
új dokumentumok készítése
tudatos felkészítés - politikai szféra meggyőzése
piackutatás preferálása

Megközelítési módok:
- egységes Kbsz. és Zkbsz. / önálló Zkbsz.

A jó Kbsz.:
folyamatszabályozás
nem ismétli a jogszabály szövegét
konkrét és világos
figyelemmel van az AK specialitásaira
iratminták
A tárgyi hatály
többféle megoldás képzelhető el
az AK elkötelezettségének függvénye
fokozatosság!

Eltérő felfogás - eltérő Zkbsz:

csak egyes termékek tartoznak a hatálya alá/ vagy főszabályként minden beszerzés a Zkbsz. hatálya alá tartozik
Tervezés a Kbsz-Zkbsz viszonyában
Alap: közbeszerzési terv két változata
Probléma: költségvetési és közbeszerzési tervezés különbségei
Egybeszámítás figyelembevétele
közbeszerzési terv -
jelenítsük meg benne a zöld beszerzéseket!
A közbeszerzési terv minimumtartalma
- beszerzés tárgya (zöld)
- eljárási rend
- eljárási ípus
- (becsült érték)

A tervezés alapjai:
- kell-e alkalmazni a Kbt.-ét, kivételi kör
- beszerzés tárgyának meghatározása
- eljárási rend, típus kiválasztása
- egyéb előkérdések (EU-forrás, anyagi fedezet,
engedélyek megléte)

Egyéb részletszabályok
Piacfelmérés jelentősége
Műszaki előkészítés jelentősége már a tervezés szakaszában
mindig készítsünk dokumentációt
Figyeljünk oda a technikai részletekere (leadás, bontás ideje, helyszíne)
Kiegészítő tájékoztatás jelentősége
A bírálóbizottság összetétele
Négyes szakértelem
ágazatszakmai, közbeszerzési, jogi, pénzügyi
(zöld szakértelem)
csak döntéselőkészítő
átlátható felelősség elve

A kijelölés szabályai
D.19/8/2012.

írásbeli szakvélemény/döntési javaslat
a szavazás szabályai
belső dokumentum!
A döntéshozó
egyszemélyi:
nagyobb felelősség
testületi:
lassabb, név szerinti szavazás, fokozottabb titokvédelmi követelmények
A szerződés megkötése
- belső szabályzati rendnek megfelelően
ellenjegyzés rendje
ajánlatikötöttség idején belül!
- a közbeszerzési szerződés nyilvános, a zöld szerződést címében is jelöljük, jól kommunikálható
A teljesítés szakasza
- szerződéses garanciák biztosítják
- folyamatos monitoring szükségessége
- ellenőrzés folyamatba építve, ne csak utólag
- felelős belső szervezeti egység megjelölése
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Referencia követelmény - arányosság, beszerzés tárgyával összefüggésben

ISO 14001 megkövetelése - igazolás módja

Szakember igény - a beszerzéshez igazódóan, fontosak a pontos előírások (tapasztalat megkövetelése, önéletrajz)
A BÍRÁLAT
objektív, átlátható
bírálati részszempontok vizsgálata (minimum, maximum értékek)
Egy konkrét példa - műanyag regranuláló berendezés beszerzése
ÁRUBESZERZÉS: jó kezdés
BESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSA
ELŐKÉSZÍTÉS, PIACISMERET JELENTŐSÉGE
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK
KIZÁRÓ OKOK
BÍRÁLAT
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
PIACISMERET, PIACFELMÉRÉS – a fenntartható nem mindig drágább, sőt!
Műszaki tartalom meghatározása: szakértelem jelentősége
adott esetben: támogatási elem
szerződés időtartama
beszerzéshez illeszkedő eljárási típus kiválasztása: a konkrét esetben közösségi eljárásrend szerinti nyílt eljárás

A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA – kizáró okok

KIZÁRÓ OKOK – 57. § (1) f) pontja : három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
Probléma: szakmai kötelezettségszegés definíciója

A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA – alkalmassági követelmények
PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY – nem volt zöld elem
MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG – referencia követelmény (többféle műanyag feldolgozására alkalmas regranuláló szállítás), szakember megkövetelése (betanítási tapasztalat regranuláló kapcsán)

A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA – bírálat
A LEGMEGFELELŐBB ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁGI ELEMEK BEÉPÍTÉSÉRE!
BÍRÁLAT – MŰSZAKI TARTALOM VISZONYA
A KONKRÉT ÜGYBEN:

ajánlati ár (nettó Ft) – súlyszám: 50
névleges összkapacitás (kg/óra, de mimimum 1000kg/ óra) - súlyszám: 40
1 kg végtermékre eső energiafelhasználás (Kwh/kg) – súlyszám: 10


A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA – egyéb követelmények
Az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell a műszaki megfelelősségről, valamint nyilatkozni kell a megajánlott eszközök CE-tanúsítvány rendelkezésre állásásról.
Az ajánlatban részletes kereskedelmi/szakmai ajánlatot kell csatolni, bemutatva a szállítandó technológiát oly módon, hogy az alapján a műszaki leírásban megkövetelteknek való megfelelőség teljes körűen megállapítható legyen.


A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA – műszaki követelmények

Input anyag: LDPE fóliára optimalizált
Input anyag nedvességtartalma: max. 6%
Input anyag szennyeződés tartalma: max. 1%
Egyidejűleg legalább kétféle műanyagfólia hulladék feldolgozására alkalmas
Végtermék: Polietilén vagy polipropilén regranulátum, maximum 5 mm nagyságban
Végtermék nedvességtartalma: 0 %
Végtermék szennyeződés tartalma: 0 %
Technológiai veszteség max. 3%


A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA –
szerződéses feltételek

BIZTOSÍTÉK, KÖTBÉR – szigorú késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér
Technolgiai átadás, próbaüzem, garanciális mérés


A KIÍRÁS KONKRÉT FELTÉTELRENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSA – szerződéses feltételek

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Technológia valamennyi alkatrésze vonatkozásában megfelelő pótalkatrészeket biztosít a végteljesítés napjától számított 10 (tíz) éves időtartamra a mindenkori piaci árakon. A jótállási időszakon túl a Vállalkozó a mindenkori piaci árakon vállalja a Technológiára vonatkozó szervizszolgáltatást, oly módon, hogy a hiba kijavítását legkésőbb annak bejelentésétől számított 72 órán belül megkezdi, és a műszakilag indokolt legrövidebb időtartamon belül, de legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül befejezi. A jótállási időszakon túl Vállalkozó által vállalt szolgáltatások már nem képezik a vállalkozói díj részét.

Full transcript