Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Mga Uri ng Tagapakinig

Pakikinig: Bilang Isang Makrong Kasanayan
by

Carlo Toquero

on 17 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Mga Uri ng Tagapakinig

Pakikinig Bilang
Isang Makrong Kasanayan Ibat-ibang Uri ng
Tagapakinig Siya ang tagapakinig na ngiti ng ngiti o tangu ng tangu habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong Eager Beaver Sleeper Tiger Bewildered Frowner Relaxed Siya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig. Sa katunaya'y naiinis pa nga siya kapag may nag-iingay. Siya ang tagapakinig na laging handang magreak sa anumang sasabihin ng nagsasalita. Lagi siyang naghihintay ng maling sasabihin ng tagapagsalita upang bawat pagkakamali ay parang tigre siyang susugod at mananagpang. Siya ang tagapakinig na kahit anong pilit ay walang maintindihan sa naririnig. Kapansin-pansin ang palagiang pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at puno ng pagtataka o pagtatanong ang mamamalas mo sa kanyang mukha. Siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Mapapansin sa kanyang mukha ang pagiging seryoso habang nakikinig, ngunit totoo, hindi siya ganap na nakikinig kundi nagkukunwari lamang at hinihintay ang pagkakataon na makapagtanong upang magpasikat sa iba pang nakikinig. Isa siyang problema sa isang nagsasalita. Paano'y kitang kita sa kanya ang kawalang ng interes sa pakikinig. Walang makikitang reaksyon mula sa ganitong uri ng tagapakinig, negatibo man o positibo. Kadalasa’y tila pakiwari niya ay nasa sala ng sariling bahay at nakaupong nakataas pa ang paa at nakatuon ang pansin sa ibang tao, hindi sa nagsasalita. Busy Bee Isa siya sa pinakaaayawang tagapakinig sa anumang pangkat. Hindi lamang siya hindi nakikinig, abala rin siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagtsimisan sa katabi, pagbabasa ng libro o magasin, pasusuklay o iba pang gawaing walang kaugnayan sa pakikinig. Two-eared Listener Siay ang pinakaepektibong tagapakinig. Nakikinig siya amit hindi lamang ang kanyang tainga kundi maging ang utak. Ano kaya sa tingin ninyo ang isinasaad ng larawang ito? Ikaw, anong uri kang tagapakinig? Siya ang tagapakinig na ngiti ng ngiti o tangu ng tangu habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong
Full transcript