Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Protez 1. Vaka

No description
by

Gizem Sonoglu

on 25 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Protez 1. Vaka

Hasta Hikayesi
Yaş: 45
Cins: Erkek
Amputasyon Nedeni: Buerger Hastalığı
Amputasyon Tarafı: Sol


Amputasyonu takiben ay geçmiş, protez rehabilitasyonuna yönelik herhangi bir tedavi programı almamış. Hastanın güdüğü değerlendirildiğinde sol kalça ekleminde fleksiyon yönde limitasyon ve güdükte unstabil ödem olduğu gözlenmiştir.
REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI DÖNEMLERİ
Preprostetik dönem
Prostetik dönem
GYA ve sosyal yaşama dönüş
Yaş
Diğer medikal problemler
Bağımsızlık düzeyi
Güdük ve sağlam ekstremite eklem hareketleri
Güdük kas kuvveti
Güdük şekli, yapısı
Antropometrik ölçümler
Duyu testi
Daha önce FTR almış mı?
GYA testleri
Amputenin kooperasyonu
Amputenin ve ailenin protezden beklentileri
Yapılacak protezlere yönelik aileyi bilgilendirme
Ev içi düzenleme ve ailesel destek
Ödem Kontrolü
Zıt banyolar
Elevasyonda masaj
Elektroterapi ajanları
Aralıklı basınç uygulamaları
Preprostetik Dönem Rehabilitasyonu
Postoperatif uygulamalara devam edilir.
Yürüyüşe hazırlık egzersizleri/dinamik egzersizlere başlanır.
Yatak içi ve transfer aktiviteleri öğretilir.
Amputenin fiziksel, mesleki durum ve aktivite düzeyine göre soket, protez tasarımı ve komponent seçimi yapılır.
Yorumumuz:
Hastanın kalçasında fleksiyon yönünde bir limitasyon varsa ilk soket "quadrilateral soket"tir. Çünkü antero-posterior çap dar, medio-lateral çap geniştir. Bu yüzden antero-posterior çap fleksiyona izin vermez ve limitasyona neden olur.
Yeni soketini "cat-cam" seçmeliyiz.

Protez 1. Vaka
Mediolateral olarak dar tutulan soketin basınç alan kısımları, bu basıncı doğrudan iskelet elemanları tarafından karşılamakta ve yumuşak dokulardan kaynaklanan hareket kaybını azaltmaktadır.
Mediolateral çapı geniş olan soketlerde bu mekanizma gerçekleşmez.

Quadrilateralde hem stabilite azdır hem de scarpa üçgeninden verilen baskı dolaşımı olumsuz etkiler.
Preprostetik Dönem Değerlendirme
Elastik bandaj uygulamaları sırasında;
Basınç distalden proksimale doğru azaltılmalıdır.
Bandajın dolaşımı ve eklem hareketlerini kısıtlamamasına dikkat edilmelidir.
Bandaj güdüğün her tarafını sarmalı, açıkta doku kalmamalıdır.
Rekürrent ve spiral sarımlar tercih edilmeli, sirküler sarımlardan kaçınılmalıdır.
Bandaj günde 2-3 kez 6-8 saat süre ile güdük üzerinde kalmalıdır.
Ampute protez kullanmaya başladığında da en az 1 ay süre ile geceleri bandaj uygulamaya devam etmelidir.
Diz üstü amputelerde bel seviyesine kadar çıkılmalıdır.( Bu hastada olduğu gibi) Ayakta dik duruş veya yan yatış pozisyonunda bandaj uygulanmalıdır.
Bandaj elastikiyetini kaybetmiş olmamalıdır.
Yanlış bandajlama şekilsiz güdüklere neden olur!..
Dinamik Egzersizlerin Amaçları
Eklem hareketini devam ettirmek
Kontraktürlerin oluşmasını önlemek
Kas kuvvetini, koordinasyonu ve dolaşımı arttırmak
Fonksiyonel aktivitelerde güdük kaslarını daha yeterli kullanabilmeyi sağlar.
Yürüyüşe Hazırlık Egzersizleri / Dinamik Egzersizler
Anterior pelvik tilt ile güdük ekstansiyonu
Lateral Pelvik tilt ile internal Rotasyondaki güdüğün adduksiyonu
Pelvik elevasyon ile güdük abduksiyonu
İnternal ve eksternal rotasyon ile güdük ekstansiyonu
Oturur pozisyonda denge egzers,zleri
Pelvis rotasyonu
Anterior pelvik tilt ile güdük ekstansiyonu;
Lateral pelvik tilt ile internal rotasyondaki güdüğün adduksiyonu
Pelvik elevasyon ile güdük abduksiyonu
İnternal ve eksternal rotasyon ile güdük ekstansiyonu
Oturur pozisyonda denge egzersizleri
İzometrik ve İzotonik Egzersizler
Quadriceps güçlendirme egzersizi
Düz bacak kaldırma egzersizi
Kalça ekstansiyonu egzersizi
Quadriceps izometrik kuvvetlendirme egzersizi
Yüzüstü hamstring kuvvetlendirme egzersizi
Kalça adduktör izometrik kuvvetlendirme egzersizi
Kalça ekstansiyonunu kuvvetlendirme egzersizi
Havlu rulo ile köprü kurma egzersizi
Karın ve sırt kasları kuvvetlendirme
Prostetik Dönem
Güdük-Soket uyumu
Statik ve dinamik ayar
Protezi giyip çıkarma
Paralel bar eğitimi
Paralel bar dışında eğitim
Diz Üstü Protezlerde Soketin Takoza Yapıştırılması
5 derece adduksiyon
5 derece fleksiyon
Diz Üstü Protezlerde Statik Ayar
Lateral referans noktasından sarkıtılan çekül
Diz eklem merkezinden veya (0-18mm) önünden
Sach veya dinamik ayakta ayak bileği eklem merkezinin 2,5-3 cm önünden
Konvensiyonel ayakta 3,5-4 cm önünden geçer
Posterior referans noktasından sarkıtılan çekül
Diz eklem merkezinden veya hafif medialinden
Topuk orta noktası veya hafif medialinden geçer
Diz üstü protezlerinde statik ayar
Protez Eğitimi
Amputeli ve ailesi protez kullanımı ile ilgili kurallar konusunda eğitilmelidir.
Başlangıçta günde 3-4 kez ve her seferinde 15-20 dkdan fazla olmayacak şekilde protez giyilmelidir. Cilt inspeksiyonu yapıldığında 5 dkdan fazla devam etmeyen kızarıklar görülmüyorsa protezi 1-2 saat giymeye başlayabilir. Cilt en az 2 saatte bir ve ağırlık taşıyıcı aktiviteler sonrası kontrol edilmelidir.
Protez ile yürüme öncesinde hastalara aşağıdaki fonksiyonel aktiviteler öğretilmelidir;
Yatak mobilitesi
Tekerlekli sandalyeye transfer
Tekerlekli sandalyenin itilmesi
Desteksiz ayakta durması
Asistif cihaz ile ambulasyon
Paralel Bar Eğitimi
Paralel barda önce her iki elden de destek alarak ayakta durma öğrenilir. Sonra sırası ile önce ampute taraftaki el daha sonra da diğer taraftaki el paralel bardan kaldırılarak bağımsız denge kazanılır. Bundan sonra omuzları öne arkaya hareket ettirerek ya da bir topu öne arkaya atmaya çalışarak gövde rotasyonları ile denge arttırılır.
Yürüme öncesinde protez ile paralel bar çalışmaları
Denge ve koordinasyon çalışması
Destek tabanı üzerinde ağırlık merkezinin oryantasyonu
Tek ayak üzerinde durma
Paralel barda sağlam taraf ile adımlama yapılması
Protezli taraf ile adımlama
Düzgün pelvik hareketi
Salınma fazı çalışmaları
Tüm aşamalar kombine edilerek paralel bar içinde yürüme çalışmaları yapılır.
Paralel barda yürüme başarıldıktan sonra paralel bar dışında aynı prosedürler uygulanır.
Destek tabanı üzerinde ağırlık merkezinin oryantasyon egzersizleri ağırlık merkezinin öne arkaya ve her iki yana kaydırma hareketleridir.

Paralel Bar
Eğitimi
Paralel Bar Dışında Eğitim
Serbest yürüyüş
Sandalyeye oturup kalkma
Ayakta dik duruş ve denge eğitimi
Ayakta dik duruşta diz kontrolü
Ağırlık aktarma
Adım alma
Yürüme eğitimi
Basamak egzersizi
Ekstremite çaprazlama
Merdiven inip çıkma
Sandalyeye oturup kalkma
Engel geçme
Arabaya binme inme
Yerden eğilip bir şey alma
Yokuş inip çıkma
Denge eğitimi
Dışarıda yürüme
Güdük ve Protez Bakımı
Her akşam amputenin güdüğünü su ve sabunla yıkaması uygundur. Güdük sabunlu kalmamalı. Yumuşak bir havlu ile kurulanmalıdır. Derinin nemli kalmasıyla güdükte ödem ve proteze yapışma görülebilir.
Protezin soket kısmının her gece su, sabun ve bezle temizliğinin yapılması ve tekrar giymek gerekiyor iyice kurutulması uygundur.
GYA ve Sosyal Yaşama Dönüş
Rekreasyonel aktivitelere katılım
Mesleki rehabilitasyon
Sosyal çevre adapasyonu
Ev içi düzenlemeler
Hazırlayanlar:
Gizem Sonoğlu
Cansu Bayramoğlu
Nazlı Büşra Ciğercioğlu
Sezgi Kızılırmak
Okan Demir
Sinan Emre
Gamze Sepetçi
Ferhat Öztürk
Sami Mamur
Sevgi Teslim
Ülkü Nur Tuğrul
Ali Yılmaz
Yusuf Acar
Full transcript