Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Antiken

No description
by

Carina Sterner

on 14 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Antiken

Forntiden & Antiken
Det antika
Europas vagga
Skådespelen
Kreta
Mykene
Stadsstater
Gemensamt
Sagor och sånger
700-talet fvt. Homeros
Alfabetet

Skrivkonsten sprids
Troja
Romarriket
ca 4000 fvt. - 500 evt.
Rom
Sägen:
Romulus och Remus
Etruskerna styrde
500 fvt.
Vägar, vattenledningar
Gjorde uppror
Republik
Ingen kung
Senaten, 300 rika män
Två konsuler
Vid krig: diktator
Rom växte...
ca år 100
Omfattning och orsaker
50 miljoner invånare
Stora arméer
Duktiga fältherrar
Skickliga ämbetsmän
Staden Rom
Colosseum
Befolkning 1,2 miljoner
Farlig stad, hög brottslighet, livlig trafik, eldsvådor
Flervåningshus
Populära bad
Berömt torg: Forum Romanum
Arena för hästkapplöpning: Cirkus Maximus
50 000 besökare
Gladiatorer: krigsfångar, slavar
Dödlig kamp man mot man
Vilda djurstrider, år 107 dödades 10 000 vilda djur för att fira kejsar Trajanus segrar

Från republik till kejsardöme
Julius Caesar, politiker, populär
Bestämde över ett område norr om Italien
Erövrade Gallien, dagens Frankrike
Kallades hem till Rom, inbördeskrig
Caesar segrade, utsåg sig till diktator på livstid
Caesar mördas... "Även du min Brutus?"
Caesars adoptivson Octavianus och general Antonius delar på Romarriket
Kejsardöme 30 fvt. Octavianus: Augustus = den vördnadsvärde
Kristendomen växer fram
Sen då?
Romarrikets undergång
Orsaker: ekonomisk kris, handeln minskade, brist på slavar, folkvandring, för stort rike
År 395 Västrom och Östrom
Västrom styrdes från Rom, Östrom från Konstantinopel, dagens Istanbul
År 476 gick Västrom under, Östrom klarade sig i tusen år till
Arvet
Latin
Utbildning
Rättsystemet
Kristendomen
Filosoferna och vetenskapen
Aristoteles
ca år 70
Egypten
Varför här?
Nilen
Mesopotamien
Varför här?
Eufrat & Tigris
Fenicierna
Judarna
båtbyggare och handelsmän
egyptiska hieroglyfer
feniciska skrivtecken
grekiska alfabetet
Jerusalem
En enda gud
handel
Assyrier, Babylonier och romare erövrar Israel och Jerusalem många gånger.
Forntiden
Perserriket
2700 f v t - 1087 f v t
handel
översvämmas
överskott
föda åt fler
Nya yrken
prästen viktig
koll på kalendern -
koll på översvämmningarna-
koll på skörden
Farao är son till
guden Ra
Arvet
tvåflodslandet
Överskott skapar välfärd och världens första städer
Kilskrift för att kunna hålla reda på skatter och skördar
Sumer
Babylonien
4000 f v t - 2000 f v t
nr. 2
nr. 1
281 lagar
Matematiskt kulturarv
cirkelns 360 grader
12 timmar dag och natt
60 minuter /h
2000f v t - 1200 f v t
Assyrien
nr. 3
militärisk makt
världens första imperium
Ett nytt imperium
Vandrade in norr om Kaspiska havet
till Irans högslätt
Kung Kyros
Konungarnas kung
härskare av de fyra väderstrecken
Skatter och militärtjänstgöring mot frihet och fred
10 000 f.Kr.-2 000 f.Kr.
Forntiden
Klimatet
förändras
Bofasta
Jordbruk
Boskaps-skötsel
Städer
Ökande befolkning
Ökad produktion
Handel
Skrift
Ökad specialisering
Stabilare samhällen
Andra aktiviteter (konst, religion)
Politiska/religiösa
ledare
Hantverk/yrken
Könsroller
Riken
Krig
Historisk
Vad kännetecknar en högkultur
Överproduktion av mat och
en utvecklad arbetsfördelning
En styrande centralmakt
En gemensam kultur
Språk
skatt
organisation
Nya yrken
Kina
Mittens rike
Allt kretsar kring Mittens rike
...är med genom hela historien
Grekland
Grekerna vandrar in från stäppen norr om Svarta havet
Hellener
Hellas = Grekland
Kulturmöte
MIGRATION
KULTURMÖTE
palatset i Knossos
Europas första civilisation
Hamnar = idealiskt läge för handel
Bra åkerjord
krig, jordskalv, vulkanutbrott
Äldsta fynden av skriftspråk i Europa
Krigarstat
Mykene erövrade Kreta
KULTURMÖTE
Hellenerna är boskapsskötare
De som hellenerna möter är bönder och handelsmän
Grunden till den västerländska
Demokratin
Idrotten
Sagorna
Kulturen
Småriken
Stad med omgivning
Sparta
"Spartanskt"
Kvinnor
Psykiskt stark
Ansågs vackra
Självständiga/ fria
Chefer för hushållen
VIKTIGT föda barn
Dog oftast vid 35 års ålder
Barn

Flickor
Pojkar
Spela lyra
Skriva & Läsa
Sjunga i kör
Spela flöjt
Skriva & läsa
Vara hungrig
Frysa
Vara törstig
Föda starka pojkar
Förbereds för armén
Män
Lite mat
Utbildades till soldater
Lärde sig att tala kort och klipskt
Vapen och krigslära
Mamman hade rätt att döda sin son om hon ansåg att han var feg.
Grekland
Kolonier
Aten
Flyttar men behåller språk, kultur och traditioner
Lojala till hemlandet
Sjöväg
Egna stater men slogs samman vid yttre hot
MIGRATION
Varför?
Råvaror
Överbefolkning
Gula floden & Yangtsefloden
Mellan 1500 f v t och 1100 f v t
Mykene
Kreta
Från handel till jordbruk och boskap

Skyddar varandra mot yttre hot
Män
Kvinnor
VIKTIGT föda barn
Barn

Flickor
Pojkar
Sy & andra hushållssysslor
Skriva & läsa
Gymnastisera
Förbereds för armén
dog ofta unga
bästa vården
Inlåsta i hemmet
Lyda mannen
Föda barn eller...
bortgift vid 13
aldrig myndiga
...behaga mannen
ingen arvsrätt
Rösta
diskutera
bestämma
utbildning
Akropolis
Aten
Omgivningen
Språk
Kultur, historia,
Idrottstävlingar
Grekiska
för stadsstaterna
religion

Zeus
Hades
Afrodite
Poseidon
Athena
Herkules
Myter är viktiga för att förklara livet
Illiaden -
Odysséen -
om Trojanska kriget
om Odysseus irrfärder
Vart fjärde år, från 776 fvt. till 390 evt. - 1200 år
Nakna idrottsmän, gymnos = naken
Fredstider
gymnos = naken
Sokrates
Platon
Vetenskapen
Astronomi
Fysik
Geografi
Ville förklara världen med förnuftet
"Den atenskia skolan"av Raffael
Platon
Aristoteles
Sokrates -
Läraren
Lärare & Lärljunge
västerländsk filosofi
427 f v t - 347 f v t
384 f v t - 322f v t
469 f v t - 399 f v t
Utveckling från fenicisk ljudskrift
700-talet fvt.
Arvet
Demokrati
Övning, Atens demokrati vs. Nutidens
Allmän rösträtt
Lika rösträtt
Hemliga val
Fria val
Regelbundna val
Allas lika värde
Åsiktfrihet
Röstningen
Direkt demokrati
Fria män
Över 20 år
Pappa som är medborgare i Aten
Atens demokrati
Alla fick inte delta
Agora
Vad krävs för att t ex idéer ska spridas?
MÖTE
Krig
KULTURMÖTE
MIGRATION
Slaget vid Marathon
Atenarna vann trots att de var färre med överraskningsmoment
Segern rapporterades till Aten av löparen Feidippides
Konstant i krig fram till början av 300 fvt
Alexander den store
Makedonien
Besegrar perserna
Alexandria
Legend
Den tidens samlade vetenskap
Romarriket
Rom
Romulus
Remus
Ställer frågor som för diskussionen framåt och tvingar sina elever att tänka själv
Ser Atens demokrati ut som dagens demokrati i Sverige?
Vilka fördelar resp. nackdelar finns det med direktdemokrati?
röstsedel
Slaget vid Thermopyle
480 f.v.t
Spartanerna slogs till siste man men Aten intogs av perserna och brändes ner
Atenarna fick hjälp av Sparta
Slaget vid Salamis
Aten vinner och perserna drar sig tillbaka
Full transcript