Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хөрөнгө оруулалт ба үнэт цаас

No description
by

Monster Bold

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хөрөнгө оруулалт ба үнэт цаас

Notes
Хэрэглээний хөрөнгө оруулалт
Бизнесийн хөрөнгө оруулалт
Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт ба үнэт цаас
Агуулга
Хөрөнгө оруулалт ба түүний тодорхойлолт
Ангилал
Процесс
Төлөвлөгөө
Шийдвэр гаргах үе шатууд
Үнэт цаасны төрөл
Хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ
Санхүүгийн мөнхийн эргэлтийг хангаснаар ирээдүйд орлого олж байх зорилгоор санхүүгийн бүхий л нөөц бололцоогоо өөрийн ашигтай гэсэн үйл ажиллагааны эргэлтэнд оруулахыг хөрөнгө оруулалт гэнэ.

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
Хөрөнгө оруулалтын төрөл
Үнэт цаас
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Хэрэглээ
Бизнес
Үнэт цаас
Байнга зардал гардаг боловч инфляцийн нөлөө бага, эд зүйлсийг худалдан авах замаар орлого бий болгодог

Шинэ технологи худалдаж авах, өргөтгөх гэх мэт үйл ажиллагаанаас ашиг олдог боловч тухайн технологийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, хэт шинэ технологи бол хэрэглэгчдээ бэлтгэх, мэдлэгжүүлэх гэх мэт сөрөг нөлөө гарна

Хэвийн рискийн үед ашиг олох үнэт цаасны хэлбэрээр хөрөнгийг олж авах явдал. Бизнесийн хөрөнгө оруулалтаас ялгаатай нь үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийг шинээр бий болгох, тэдгээрийн ашиглалтанд хяналт тавихгүй байж болдог

Зорилгоо тодорхойлно

Зорилгод хүрэх арга замаа тодорхойлно

Дэвшүүлсэн арга боломжуудаас боломжит хувилбарыг гаргана

Хувилбар тус бүрээр үр ашгийн тооцоо гаргана

Процесс
Сонгосон хувилбараа хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах нь капиталыг нөхөн үйлдвэрлэхэд чиглэгддэг. Энэ үйл ажиллагааны гол зорилго нь хэрэгцээгүй хөрөнгийг зайлуулахад оршино.

Төлөвлөгөө
Анхдагч хэлбэрийн
Энгийн хувьцаа
Давуу эрхт хувьцаа
Хоёрдогч хэлбэрийн
Опцион
Фьючерс
Вексель
Сертификат
Чек
Энгийн хувьцааг
Зөвшөөрөгдсөн - Үнэт Цаасны Хорооноос Зөвшөөрсөн хувьцаа
Гаргасан – зах зээлд санал болгож гаргасан
Хадгалагдсан – Эмиссын бодлого явуулахаар үлдээсэн хувьцаа
Сангийн – гаргасан хувьцаанаас буцаан худалдан авах
Бэхэжсэн - хөрөнгө оруулагчид худалдан авах хэсэг

Давуу эрхт хувьцаа
Онцгой - Дампуурахад эхэнд ноогдох хөрөнгийг өгдөг.
Хөрвөх - Энгийн хувьцаанд хөрвүүлж сольж болдог.
Хуримтлагдсан - Ноогдол ашиг хэдэн жилээр хуримтлагдана.
Саналынэрхтэй -Төлөөлөн удирдах зөвлөлд гишүүн сонгох эрхтэй
Хоосон - Ноогдол ашиг авах эрх нь хадгалагдаж байдаг

Опцион
Эзэмшигчдээ тогтоосон хугацаанд урьдчилан хэлэлцэж тохирсон үнээр тодорхой тооны хувьцааг худалдах , худалдан авах эрх

Фьючерс
Тодорхой хугацаанд тодорхой хэмжээний барааг тогтоосон үнээр худалдах, худалдан авахыг илэрхийлсэн гэрээ.

Вексель
Вексель гэж төлбөр хариуцагчаас тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тогтоосон хугацаанд ямар нэгэн нөхцөл болзолгүйгээр үл маргалдах журмаар вексель эзэмшигчид төлөхийг харилцан тохиролцож баталсан төлбөрийн баримтыг хэлнэ.

Векселийн төрөл
Таваарын
Санхүүгийн
Нөхөрсөг
Ханш нь буурсан
Харилцагчын хооронд бараа
гэрээгээр хийнэ

Санхүүгийн ажилтай холбоотой данс хооронд хийнэ

Санхүүгийн хүндрэлтэй 2 компани харилцан тохиролцон хийн Уг векселийг банкинд тавьж мөнгө авч санхүүжинэ

Харилцагч нэг тал энэ векселийг бичэж банкинд тавьж санхүүжин. Санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй компаниуд бичдэг
Full transcript