Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

География на енергетиката в България

No description
by

Radoslava Bocheva

on 6 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of География на енергетиката в България

География на енергетиката в България
1. Същност и особености
-
стратегически
и
структуроопределящ отрасъл
- особености
- НЕК
/Национална
енергийна
компания/
2. Развитие на енергетиката у нас
- преди 1989 г.
- след 1990 г.
- Стратегия за развитие на енергетиката
- тенденции

3. Структура
3.1. ПЪРВИ ЕШАЛОН-ДОБИВ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
а) Добив на въглища, нефт и пр. газ
- 90% лигнитни въглища (Маришки и Софийски басейн)
- внос на нефт и пр. газ - главно от Русия
б) Хидроенергиен потенциал - 38 млрд.кWh-40% само се използват
3.2. ВТОРИ ЕШАЛОН-ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРТИЯ И ТОПЛОЕНЕРГИЯ
а) АЕЦ
- 1974 г. начало
- 1990 г. обновяване
- закриване на 4 блока


3.3. ТРЕТИ ЕШАЛОН
Пренос, търговия и потребление
- Електропреносна мрежа
- 10-12% загуби при електропренасянето
добив
ПИ
ТЕЦ
АЕЦ
ВЕИ
пренос
потребление
б) ТЕЦ
(Кондензационни за ток и топлофикационни за топла вода, пара и ел. енергия)
- екологични проблеми
в) ВЕЦ - предимства
- р. Арда (Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград)
- р. Въча, Баташки водносилов път, каскада Белмекен-Сестримо.
4. Географско разпределение
- Придунавски - 50% от произведената ел.енергия
- Южна Централна България (ТЕЦ Марица изток и ВЕЦ Родопи)-30%
- Югозападна България
Проучете какви ВЕИ се използват у нас за добив на електоенергия. Направете научно съобщение.
Какви стопански дейности включва ВТОРИЧНИЯ СЕКТОР на националното стопанство?
Каква е ролята на ВТОРИЧНИЯ СЕКТОР за икономиката на страната?
Каква е връзката между ПЪРВИЧНИЯ И ВТОРИЧНИЯ сектор?
Кои фактори са опрещи?
2. Фактори
а) Ресурсоосигуреност
- 2/3 от ел. ен-ята е от вносни суровини
- въгледобив: 99,5% лигнитни и кафяви въглища

б) Транспортно-географско положение

в) Консуматори
-ТЕЦ за пара и топла вода

г) Екологичен фактор

30% от тока
5. ВЕИ
Вторичен сектор.
География на енергетиката в България.
Full transcript