Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pyudalismo at Manoryalismo

No description
by

Mikaela Dumbrique

on 9 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pyudalismo at Manoryalismo

Pyudalismo at Manoryalismo
Sistemang Panlipunan
Ang pyudalismo sa Gitnang Panahon
Ang Kabalyero sa Sistemang Pyudal
1. Maharlika

Kinabibilangan ng hari, basalyo at iba pang panginoon.
2. Pari o Klerigo
Ang tanging pangkat na nakapag-aral ng iba't ibang asignatura, bukod pa sa pakikipagdigma. Ang mga obispo at iba pang mataas na ranggong klerigo ay namumuhay sa parang mayayaman, samantalang ang pari sa nayon ay mula sa mababang uri at hindi gaanong nakapagaral.
3. Magbubukid o Serf
Ay nag-ugat sa paghati-hati ng Banal na Imperyo ni Charlemagne batay sa kasunduan sa Verdum. Mahihinang tagapamahala ang mga tagapagmana ni Charlermagne hayaan ng mga opisyal ng mga pamahalaan.

Mga may ari ng lupain ay humiwalay sa pamumuno ng hari. Naibangon muli ang mga lokal na pamahalaan na ngayon ay pinatatakbo ng mga maharlika katulad ng mga konde at duke.
Ito ay isang matibay na institusyon na naitatag noong Panahong Medieval. Ang sistema nito ay pulitikal, sosyo-ekonomiko at militar na sagot sa pangangailangan sa maaring mamuno sa mga tao sa panahon ng kaguluhan. Nakasalakay sa mga balasyo ang mga gawaing pampulitika, pangkabuhayan at panlipunan.
Kasaysayan ng Pyudalismo
Itinatag ni Charlemagne noong 800 C.E. ang banal na Imperyong Romano. Noong 843, sa bisa ng Kasunduan sa Verdum, hinati ito sa tatlong apo ni Charlemagne. Ngunit nagpahina ito sa imperyo. Kabi-kabila ang naging paglusob sa lupaing Romanp. Sa hilaga, lumusob ang mga horseman o Viking; sa silangan naman, mga Magyar o Hungarian; at sa timog ay lumusob ang mga Muslim.
Ang lalaki na mula sa mababang antas ng lipunan ay halos hindi nabibigyan ngpagkakataong maging kabalyero ay manggagaling sa angkang maharlika, mahigpit ang isinasagawang pagsasanay sa pagkakabalyero.
Sa pagbibinata, siya ay magiging assistant o squire ng kabalyero. Bilang squire, tungkulin niyang sumama sa kanyang master sa mga paligsahan ng mga kabalyero o mandirigmang nakasakay sa kabayo. Ang mga ito ay dinadaluhan ng maraming tao upang makakita ng katapangan ng mga kabalyero at husay sa pakikipaglaban sa isa't isa habang nakasakay sa kabayo. Sumasama rin ang squire sa pangangaso. Ito ay mahalagang gawain upang patuloy na tustusan ng karne ang hapag-kainan ng master. Sa pagsapit ng 21 taong gulang, maaari na siyang sumama sa pakikidigma.
Ang pyudalismo ay propesyon na pinagpala ng Simabahan. Tungkulin nilang ipagtanggal at itaguyod ang Kristiyanismo.
Kasaysayan
Intitusyong Pyudalismo
Ang salitang pyudalismo (feudalism) ay hango sa salitang "feodus" o "fief", ang salitang tumutukoy sa lupa na ibinigay sa uanng basalyo (vassal). Ang may-ari ng lupa (panginoon o lord) ay nangangakong bibigyan ng proteksyom ang basalyo at ipagtanggol ang kanilang karangalan. Ang iba pang katawagan ay lord ay liege o suzerain.
Bumagsak ang lahat ng mga pamahalaan. Naganap sa Europa ang lahat ng ito pagkamatay ni Charlemagne. Ngunit noong ikasiyam na siglo, isang uri ng pamumuhay ang umusbong na naging sandigan ng mga tao - ang pyudalismo.
Ang basalyo o vassal naman ay nangako ring magiging matapat sa panginoong pyudal at magbibigay ng suporta sa oras ng pangangailangan katulad ng pakikipaglaban sa digmaang
kinasasangkutan ng panginoon at paminsa-minsang pagbibigay ng tirahan at pagkain sa panginoong pyudal.
Ang lumang ipinagkaloob sa basalyo ay tinatawag na fief. Ang homage o seremonya ng paggawad ng fief ay ginaganap bilang patunay ng kanyang pagtanggap ng lupa.
Habang inilalagay ang mga kanyang mga kamay sa pagitan ng mga kamay ng panginoon, nagngako ang basalyo na siya ay magiging tauhan nito. Bilang pagtatanggap, binibigayan ng panginoon ang basalyo ng isang sagisag ng kanilang ugnayan, kadalasan ay tingkal na lupa. Ang tawag sa sumpaang ito ay "oath of fealty."
Ang kabalyero ay mula sa salitang Pranses na "chevalier" na ang ibig sabihin ay mangangabayo. Ang pagsasanay ay nagsisimula ng pitong tao kung san siyang nagsisilbi ng korte ng palasyo bilang valet (little vassal) o damoirean (little lord) habang natututo ng kagandahang asal at pagsasanay sa pakikipagdigma.
Sistemang Manoryal
- pang-ekonomikang katapat ng pyudalismo
- gumagabay sa paraan ng pagsasaka, buhay ng magbubukid at ng kanilang ugnayan sa isa't isa at sa lorn ng manor
- sistemang pang-ekonomiya noong Gitnang Panahon.
Manor
- malaking lupang sinasaka
- 2/3 ay pag-aari ng lord

Common
ginagamit na pastulan ng mga alagang hayop ng mga karaniwang tao
Maharlika
pinakamataas na uri ng tao
Manggagawa
Malayang tao
o freemen
Magbubukid
o serf
Pagsasaka: Batayan ng Sistemang Manor
Sistemang manor -
Full transcript