Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wet op de Ondernemingsraden

Versie april 2015
by

charlotte potman

on 2 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wet op de Ondernemingsraden

De spelregels van het OR-werk
Wet op de ondernemingsraden
Organisatie in al haar doelstellingen
Vertegenwoordiging werknemers
OR
Het wettelijk kader

Maar niet alle details
Bevoegdheden OR
Mee-denken & Mee-weten
Artikel 23 - Initatiefrecht
Artikel 24 - Algemene gang van zaken
Artikel 31 - Informatierecht
Initiatiefrecht (23 lid 3)
Alle zaken kunnen zowel door bestuurder als OR aan de orde worden gesteld

Ook buiten de overlegvergaderingen

Schriftelijk met toelichting
Minimaal 1 overleg
Schriftelijke reactie met argumenten
Algemene gang van zaken (24)
Twee maal per jaar;

Met de bestuurder, de OR en bestuurder uit moedervennootschap (of vertegenwoordigend functionaris)

Aankomende art. 25 & 27 besluiten.

Wanneer en hoe wordt de OR betrokken?
Informatierecht (Art 31)
Alle informatie logischerwijs noodzakelijk;

Op schrift aanwezig;

Niet zonder meer recht op alle stukken die t.b.v. management worden geproduceerd;

Weet wat je wilt weten, niet te breed & niet te smal.
Meepraten
Artikel 25 - Adviesrecht
Artikel 26 - Beroepsrecht
Artikel 30 - Benoeming bestuurder
Het adviesrecht (art. 25)
Limitatieve opsomming in de wet

Zonder advies OR: geen rechtsgeldig besluit mogelijk

Onderwerpen: in de sfeer van het financieel-economisch en organisatorisch beleid van de onderneming
Adviesrecht over:
overdracht zeggenschap
overnemen of afstoten andere onderneming, duurzame samenwerking
beëindigen werkzaamheden
inkrimping, uitbreiding, wijziging werkzaamheden
wijziging organisatie of verdeling bevoegdheden
plaats van vestiging
groepsgewijs inlenen arbeidskrachten
investeringen
aantrekken krediet
verstrekken krediet, stellen zekerheid
invoeren technologische voorziening
milieuzorg
zelf risico dragen op basis WIA
externe deskundige
Eerste signalen in artikel 24 overleg
Adviesaanvraag
Overlegvergadering
Advies
Besluit
Advies volgen
Gemotiveerd afwijken
1 maand wachttijd

OR kan in beroep (art. 26) bij Ondernemingskamer

Optie = Cassatie
Wederom een limitatieve opsomming

Zonder instemming OR (toestemming) geen rechtsgeldig besluit

Onderwerpen: in de sfeer van het sociaal beleid van de onderneming
Meebeslissen: Instemmingsrecht (art. 27)
Belangrijk?
Artikel 25: Belangrijk(?)
Bedrijfsorganisatorische gevolgen
Financiële gevolgen
Sociale gevolgen

Afspraken maken samen met OR

Afzonderlijke ‘niet belangrijke’ besluiten kunnen gezamenlijk wel ‘belangrijk’ zijn
a. pensioenverzekering,
winstdelingsregeling,
spaarregeling
b. arbeids- en rusttijdenregeling,
vakantieregeling
c. belonings- of
functiewaarderingssysteem
d. arbeidsomstandigheden,
ziekteverzuim, reïntegratiebeleid
e. aanstellings-, ontslag- of
bevorderingsbeleid
f. personeelsopleiding
g. personeelsbeoordeling
h. bedrijfsmaatsch. werk
i. werkoverleg
j. behandeling van klachten
k. bescherming van
persoonsgegevens MW’s
l. voorzieningen gericht op of
geschikt voor waarneming
/controle van werknemers
Instemmingsrecht (art. 27)
Vooroverleg in art. 24 of elders
Instemmings-aanvraag
Overlegvergadering
Instemmings-aanvraag
Standpunt OR
Kantonrechter vervangende toestemming
Hoger beroep
Cassatie
Toch doorvoeren?
OR roept nietigheid in
Kantonrechter
Geheimhouding (Art. 20)
Uitgangspunt: Alles is openbaar

Tenzij 'op de klompjes'.....

Of als de bestuurder geheimhouding oplegt:

Zoveel mogelijk vooraf!
Wat precies?
Wie weet het wel?
Hoe lang?
Vroegtijdige betrokkenheid
Normale
situatie
1. Probleem
2. Wat kunnen
we doen?
3. Wat zullen
we doen?
Besluit
Invoering
4. Voorgenomen
besluit
1 = Probleemdefinitie
2 = Zoeken van alternatieven
3 = Keuze uit alternatieven
4 = Eén alternatief: voorgenomen besluit
Raadplegen van deskundigen

Faciliteiten en doorbetaling loon

Tijd voor onderling beraad en scholing

Bescherming tegen benadeling

Kosten van de ondernemingsraad
Rechten ondernemingsraad
Full transcript