Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romantyczna wizja świata.

No description
by

Danuta Lizak-Prażuch

on 22 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romantyczna wizja świata.

sentymentalizm
sposób
poznawania
świata
okres "burzy i naporu"
czyli hasła epoki
Romantyczna wizja świata,
sensualizm
J. Locke
J. J. Rousseau
romantyzm
epoka historyczno-literacka trwająca w:
- Europie od 1789-1848 roku
- na ziemiach polskich od 1822-1863 roku
subiektywizm
Nie ma jednej obiektywnej prawdy
o świecie.
Każdy człowiek może go postrzegać na swój sposób, zależnie od swojej osobowości.
mistycyzm
Przekonanie, według którego można nawiązać bezpośredni kontakt z Bogiem w wyniku tzw.: przeżycia mistycznego,
a człowiek może zostać relewatorem jego myśli Bożych.
irracjonalizm
Filozofia, według której rozum nie jest źródłem poznania świata. Prawdziwe poznanie odbywa się dzięki uczuciom, przeczuciom
i intuicji.
fantastyka
Istnieją dwa światy: duchowy
i materialny, które funkcjonują oddzielnie. Jednak możliwe jest niespodziewane
i chwilowe przenikanie tych światów. Jego efektem są duchy, zjawy i zjawiska, których nie można rozumowo wytłumaczyć
zainteresowanie światem
orientalizm
Zinteresowanie szeroko pojmowaną kulturą orientu, czyli Wschodu. Jego religią, architekturą, obyczajowością
i egzotycznym krajobrazem.
ludowość
Wiąże się z wprowadzeniem do sztuki elementów związanych z życiem mieszkańców wsi. Oznacza pojawienie się ludowego:
- bohatera
- miejsca akcji
- wierzeń
- moralistyki
- gatunków literackich
romantyczne
uczucie jedności
z ojczyzną i narodem
historyzm
W sztuce eksponuje się
elementy historyczne:
postacie, miejsca,
wydarzenia oraz dokonuje
ich oceny.
Szczególnym zinteresowaniem cieszą się czasy średniowieczą
i historia współczesna, czyli
XIX wieku.
mesjanizm
Według tej koncepcji Polska i Polacy, idąc za przykładem Chrystusa, mają do spełnienia zbawczą misję wobec świata.
Jej celem jest otwarcie narodom drogi do wolności.
romantyczna koncepcja
poety i poezji
Poeta powinien być wieszczem, przywódcą duchowym i smieniem narodu.
Poezja musi oddawać siłę uczuć, przechowywać
i budować bogactwo kultury narodowej.
tyrteizm
Powraca starożytny deał poety-wieszcza
i żołnierza, który nie tylko zagrzewa do walki, ale życiem potwierdza prawdziwość głoszonych idei.
patriotyzm
W okresie romantyzmu
jest to głównie patriotyzm waki zachęcający do włączenia się w działania
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości
rewolucjonizm
Jest to przekonanie jednostki mogą zmienić bieg historii poprzez dokonywanie gwałtownych działań np.: zamachów, powstań
prometeizm
Postawa ukształtowana na wzór starożytnego Prometeusza polegająca na bezgranicznym umiłowaniu człowieka, ludzkości. Łączy się
z gotowością zbuntowania się przeciw Bogu, jeśli tego wymaga dobro ogółu.
osobowość człowieka czasu romantyzmu
indywidualizm
W utworach literackich
pojawiają się bohaterowie ponadprzeciętni, samotnicy
często wybierający taką
drogę działania, której
nikt inny nie potrafiłby
zrealizować.
bohater romantyczny
Jest to człowiek o niezwykle
bogatym życiu wewntrznym,
służący jakiejś wielkiej idei, przeżywający ambiwalencję uczuć. Oznacza skrajnego indywidualistę, buntownika i samotnika,
skłóconego ze światem, Bogiem
i samym sobą.
miłość romantyczna
Polega przede wszystkim na tzw.: powinowactwie dusz, czyli pokrewieństwie dusz, które są sobie przeznaczone
i tylko ze sobą mogą być szczęśliwe. Jednak reguły świata lub los rozdzielają takie osoby. W efekcie miłość ta okazuje się nieszczęśliwa.
Full transcript