Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino 1: Pakikinig

school report
by

jolo catipon

on 13 September 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino 1: Pakikinig

filipino 1 pakikinig ang PAKIKINIG ay ang paglalaan ng matamang
atensyon at pag-unawa sa napakinggan kahalagahan nagagamit ito sa pag-tugon ng pangangailangan o kaya naman pagkuha ng fidbak
upang mapagtibay ang relasyon ang pakikinig ay mahalaga sa myembro ng pamilya at ng mga propesyonal
-WOLVIN (1984) ang pakikinig ang di-gaanong naituturo at nagagamit- o hindi talagang naituturo
-STEIL (1991) Gawain pang komunikasyon

pagbasa 15%
pagsalita 16%
pagsulat 14%
Harapan 32%
Pakikinig 21% 90% ng panahon ng klase ay pakikinig sa lektyur, reporting at presentasyon awdyo-biswal ang pakikinig ay ang proseso ng PAGTANGGAP, PAGLIKHA NG KAHULUGAN at PAGTUGON SA BERBAL/DI-BERBAL NA MENSAHE
-INTERNATIONAL LISTENING ASSOCIATION (1995) KATUTURAN NG PAKIKINIG PAGTANGGAP
PAGLIKHA NG KAHULUGAN
PAGTUGON pagtanggap ay ang pagbigay ng pokus o tuon sa sinasabi ng ispiker pag-uunawa sa mensahe ng ispiker
pag bigay kahulugan ng mensahe ang pag-tugon ay kumukumpleto sa interaksyon ng nakikinig at ispiker
dito rin matutukoy ng ispiker kung nauunawaan ng mga nakikinig ang kanyang mensahe PROSESO NG PAKIKINIG PAMIMILI
PAG-FOKUS
PAG-UNAWA binibigyang fokus ang isang tunog mula sa iba nating naririnig.
pag-pili ng isang bagay na bibigyan ng pansin o atensyon
pagbigay ng atensyon sa napiling tunog
pakikinig sa tunog na tumutugon sa kasalukuyang pangangailangan proseso ng pagbibigay ng kahulugan sa mga tunog na binigyang pansin PAGTANDA/PAG-ALALA
PAGTUGON natatandaan natin ang impormasyong narinig ang pagtugon ay nangangahulugan na nauunawaan ang sinabi ng kausap.
eto ay maaring berbal o di-berbal. URI NG PAKIKINIG PAKIKINIG UPANG MATUTO AT MAKAUNAWA
PAKIKINIG UPANG MAGBIGAY NG PAGTATAYA AT PANUNURI
PAKIKINIG UPANG DUMAMAY AT UMUNAWA ito ay paghahanap ng impormasyon at ideya.
layunin ay makatanggap ng mensahe ang tagapakinig na nais ng ispiker

makikita sa:
talumpatian
seminar
forum
Lecture kailangan ng kritikal na pagsusuri sa kahulugan ng mensahe ng ispiker.
ito ay pagsusuri ng impormasyong inihayag. nakatuon ito sa damdamin at atityud ng ispikier
interes, opinyon, at damdamin ng ibang tao ang higit nangingibabaw. ANTAS NG PAKIKINIG 1. APPRECIATIVE NA PAKIKINIG
gamit sa pakikinig upang maaliw
ang halimbawa ay pakikinig sa radyo/ konsyerto 2. PAKIKINIG NA DISKRIMINATORI
ginagamit para sa organisasyon at analisis ng mga datos.
inuunawa at inaalala ng tagapakinig ang mga impormasyong kanyang napakinggan 3. MAPANURING PAKIKINIG
selektib ang pakikinig
bumubuo ng konsepto at gumagawa ng mga pagpasya ng value sa antas na ito. 4. IMPLAYD NA PAKIKINIG
TINUTUKLAS NG TAGAPAKINIG ANG MGA MENSAHENG NAKATAGO SA LIKOD NG MGA SALITANG NARIRINIG 5.INTERNAL NA PAKIKINIG
pakikinig sa sarili
inuunawa at sinusuri ng isang indibidwal ang kanyang kaisipan ELEMENTONG NAKAIIMPLUWENSYA AT MGA SAGABAL A. ORAS
KAHANDAAN NG ISANG TAO PARA MAKINIG
PANAHON KUNG KAILAN MADALING MAUUNAWAAN NG ISANG TAO ANG MENSAHE B. CHANNEL
ANG DALUYAN NG TUNOG AY NAGIGING SAGABAL.
MEDIUM NG PAKIKIPAGUSAP AY MALABO. C. EDAD
IBA-IBA ANG KAKAYAHAN NG TAO PARA MAKINIG
PAGIGING MAPILI AT MAINGAT SA SASABIHIN AY KAILANGAN. D. KASARIAN
NAGIGING EFFECTIVE ANG PAKIKINIG KUNG PREFFERED NILA ANG TAGAPAGSALITA. E. KULTURA
ANG TUNOG NG ISANG BAGAY AY MAARING MABIGYAN NG IBANG KAHULUGAN NA SALUNGAT SA KULTURA NG ISANG TAO F. KONSEPTO SA SARILI
IBA-IBA ANG PAGTANGGAP NG ISANG TAO SA ISANG MENSAHE
NAG-IIBA-IBA ANG TUGON NILA 1. SULIRANING EKSTERNAL
DISTRAKSYONG AWRAL
PROBLEMA SA PASILIDAD 2.SULIRANING MENTAL
PAG-IISIP NG IBANG BAGAY
SAKIT NA PISIKAL 3. IBA PANG MGA TANGING SALIK
PAGIGING KOMPLEKS NG ISANG KONSEPTO
MAGKASALUNGAT NA PANANAW
DISTRAKSYONG BISWAL MALING GAWI DAPAT GAWIN MGA ISTRATEHIYA SA PAKIKINIG 1. PAGIGING BALISA
MGA GAMBALA SA PAKIKINIG
PISIKAL
BISWAL
AWDITORI 1.MAGGUGOL NG ENERHIYA SA PAKIKINIG
PANATILIHING ALERTO ANG KAISIPAN AT POKUS SA MENSAHE
EYE CONTACT SA NAGSASALITA 2.PAGKUKUNWARING NAKIKINIG
TUMITINGIN SA NAGSASALITA NGUNIT DI NAG BIBIGAY NG ATENSYON SA MENSAHE
2. KUMUHA NG TALA (NOTE TAKING)
UPANG MAIWASAN ANG PAGKUKUNWARING PAKIKINIG
MATUTUKOY ANG KONSEPTO NG MENSAHE 3. HINDI HANDA SA PAKIKINIG
MARAMING GINAGAWA ANG TAGA-PAKINIG 3. IHANDA ANG SARILI SA PAKIKINIG
PAGBABASA NG PAKSA
PAGPAPAHINGA NG KATAWAN AT ISIPAN 4. MALING PAGHuHUSGA SA TAGAPAGSALITA.
HINUHUSGAHAN ANG KAKAYAHAN NG ISANG TAO SA KANYANG PISIKAL NA ANYO. 4.BIGYAN NG PAGKAKATAON ANG TAGAPAGSALITA
IWASANG HUSGAHAN ANG TAGAPAGSALITA
MAGING BUKAS ANG KAISIPAN 5. PAKIKIPAGTALO (SA ISIP) AT DAGLIANG PAGBIGAY NG KONKLUSYON
SINASALUNGAT ANG TINATALAKAY NG NAGSASALITA DAHIL HIGIT MO ITONG ALAM. 5.HANAPIN KUNG ANO ANG MAHALAGA SA MENSAHE
MAGING KRITIKAL NA TAGAPAKINIG
MAG-POKUS SA MAKABULUHANG IMPORMASYON HINDI SA MALING PAHAYAG. 6.LABIS-LABIS NA PAKIKINIG (LISTENING OVERLOAD)
PINIPILIT NA TANDAAN ANG LAHAT NG DETALYE 6. ANALITIKAL NA PAKIKINIG
PAGTUKOY SA PANGUNAHING IDEA. sources:
www.thecreativedork.com
www.tumblr.com
www.google.com
AKADEMIKONG FILIPINO SA KOMUNIKASYONG GLOBAL
AKADEMIKONG FILIPINO TUNGO SA EPEKTIBONG KOMUNIKASYON MGA MYEMBRO AMIR ABUGHANEM JEROME BARSOLASO SAM CHUA JANA AREVALO JOLO CATIPON SALAMAT :) KRITIKAL NA PAKIKINIG PROSESO NG PAGDINIG, PAG-UNAWA, EBALWEYT AT PAGTAKDA SA KAHALAGAHAN AT KABULUHAN NG MENSAHE pag-dinig ng mensahe
pagbibigay ng pokus o tuon sa ispiker
pag-unawa
pagpapakahulugan ng mensahe paghusga sa kahinaan at kalakasan ng mensahe
pag-sang-ayon o di-sang-ayon tinutukoy kung ano ang naitulong ng mensahe sa lahat.
Full transcript