Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az inkluzív pedagógia múltja

No description
by

Marta Dobo

on 25 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az inkluzív pedagógia múltja

Az inkluzív pedagógia múltja
"Már apró gyermekkorom óta..."
Tanulmányok
2007
Szakmai útravaló
Korábbi munkahelyek
Jelenlegi pedagógiai tevékenység
Kandó téri
Általános Iskola
1996
2000
Minden iskolában
fejlesztő pedagógus
Nevelési
Tanácsadó
15 éves az iskolai fejlesztő pedagógia

csökkentése,
megelőzése,
feldolgozása,
megküzdési stratégiák kialakítása.
(tanulás tanítása, tanulási stratégiák, pszichológus)
Meixner
Ildikó
Porkolábné
Dr. Balogh Katalin
Gyengénlátók Általános Iskolája
Diszlexia
Diszgráfia
Diszkalkulia
Meixner-program
Adorján
Katalin
Jordanidisz Ágnes
ritmikus írás
Dékán Judit
Szabó
Ottília
Zárszó
A fejlesztő pedagógia múltja, jelene - jövője???
Prevenció
Iskolaérett gyermek, iskolaérett szülő
Válások!
Weszely Ernő (harmonikaművész)
"Mindent a vakságomnak köszönhetek!"
Köszönöm
megtisztelő
figyelmüket!

Dobó Kálmánné
2011.
Amiről ma nem lesz szó
Komoly és hosszú történei visszatekintés
Tényszerű adatok a neveléstörténet hőskorából
Törvények, paragrafusok, jegyzékek felsorolása
Közoktatási törvények időrendi változása
Inkább egy pedagógiai hitvallás:
Integráció / Inklúzió
beillesztés
befogadás
Az SNI-s gyerek csak jelen van
Különleges igényeit nem veszik figyelembe
Tanulását nem segítik adekvát módon
technikai feltételek
Az ép és SNI-s gyermek egyenértékű
A célok és az elvárások alkalmazkodnak a gyermek tanulási lehetőségeihez és szükségleteihez
differenciált egyéni bánásmód
Miért van szükség erre?
Attitűdváltás a tantesületben
- befogadó szemlélet
- elfogadás
- szakmai együttműködés
- egymás szakmai tisztelete
- a MI gyerekünk
Három fontos dokumentum
az inluzív iskolai oktatásról
1994. UNESCO Világkonferencia,
Spanyolország, Salamanca
Az inklúzió az oktatásban emberi jog
Minden gyermeknek egyformán értékes és azonos a státusza
A gyermeknek joga van, hogy megkapja az
A gyermek nem tud
"A szeretet kiválasztja magának az a kis helyet,
amelyre rá akar ragyogni,
a többi neki árnyékban marad."
Pestalozzi
Fejlesztési módszerek,
terápiák
Mozgásterápiák
Percepciók
Magatartászavarok
terápiái
Nagymozgások
Tanulási nehézségek,
zavarok
Ayres-terápia
Alapozó terápia
Kovács-módszer
lakatos Katalin féle TSTM
hidroterápia
Finommozgások
Békési, Adorján, Jordanidisz
egyéni ötletek alapján
Alapozó terápia
Téri orientáció,
testséma fejlesztés
Porkolábné
Beépítve más módszerekbe
Ayres
jóga
Kovács-módszer
Torda
Ágnes
Kulcsár
Mihályné
Vizuális
Frostig
Sindelar
Auditív
Gósy
Meixner
Sindelar
Taktilis
Ayres-terápia
Kognitív funkciók
fejlesztése
figyelem, megfigyelőképesség
hasonlóság, különbség
ok-okozati összfüggés
analitikus gondolkodás
László Zsuzsa
(Fimóta program)
olvasni
írni
számolni
MÁSKÉPP tanítani, értékelni!

a tananyag-feldolgozásnál
figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak módosulásait
;
szükség esetén
egyéni fejlesztési tervet készít
, ennek alapján
egyéni haladási ütemet biztosít,
a differenciált oktatás céljából individuális módszereket, tanmenetet alkalmaz;
a tanórai tevékenységek során
a diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti
munkájába;
alkalmazkodik az eltérő képességekhez
a tananyag feldolgozása során;
együttműködik különböző szakemberekkel
, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai munkájába.
A többségi pedagógusok feladatai
Főbb irányelvek 2/2005 (III.1.) OM rendelet alapján
A gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus feladatai
segíti
a pedagógiai diagnózis értelmezését;
javaslatot tesz
a tanuló
egyéni igényei
hez szükséges tanulási környezet kialakítására;
javaslatot tesz
gyógypedagógiai
specifikus módszerek,
eszközök, módszerkombinációk alkalmazására;
figyelemmel kíséri
a tanulók haladását
terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, egyéni vagy kiscsoportos formában
együttműködik
a többségi pedagógusokkal
egyéni képességeihez
szükséges oktatási támogatást.
1993. ENSZ Közgyűlés a fogyatékos személyek esélyegyenlőségére vonatkozó alapszabályzat
1993 évi LXXIX Ktv. 30 §
Művészeti terápiák
Pantomin
Origami
Fonal grafika
Zeneterápia
Kodály-módszer
ORFF
Differenciált követelmények, számonkérés, értékelés
Továbbképzések - "Élethosszig tartó tanulás"
Alapdiplomák
gyógypedagógia tanár
(kétszakos)
tanító
tanár
(kétszakos)
óvónő és
tanító
ELTE
Nyelv és beszédművelés
pedagógus szak
ELTE
Pszichológia
Szakvizsga
Eger
Szakvizsga
ELTE
Fejlesztő pedagógia szak
ELTE
Helyesírás
zenei fejlesztése
Kodály-módszerrel
180 órás
Meixner-tf.
Debreceni Egyetem
Tehetség-szak
120 órás
diszkalkulia tf.
240 órás
Ayres-tf.
Differenciáló
szakpedagógus
Eger
120 órás fejlesztő pedagógusi tf.
Porkolábné
Alapozó
terápia
180 órás
Sindelar-tf.
Gósy
tanfolyam
Ritmikus
írás tf.
NILD
ELTE
Bárczi Gusztáv
GYFK
6990 óra
Tanfolyamok összesen:
Észlelés
Motorika
Szociális-
emocionális
terület
egyensúlyrendszer
taktilis-kinesztetikus rendszer
auditív rendszer
vizuális rendszer
mnesztikus funkciók: figyelem, koncentráció
izomtónus
nagymotorika
finommotorika
cselekvés tervezés - cselekvés irányítás
általános pszichikai állapot
késztetések-ösztönzések
motiváció
munkaközbeni viselkedés
önirányítás
önértékelés
szociális beilleszkedés
A gyermek a tanulás során:
kudarcot, sikertelenséget,
kétségbeesést,
frusztrációt,
depressziót él át.
Reális cél
A negatív hatások:
Balatoni
Brigitta

Békési
Gabi

Czinege
Lászlóné

Csernyus
Zsuzsi

Grósz
Erzsébet

Gy. Hartner
Klára

Siska
Eszter

Csernus
Évi

Póka
Anikó

Veresné
Kati

Kissné
Albu
Zsófi

Szmetana
Marika

Bognárné
Andi

Vargáné
Karsay
Emese

Bardi
Andi

Nagy
Ági

Sebéné
Gabika

Lénárt
Adrienn

Szabó
Melinda

Tóth Judit
Varga
Györgyi
Szakály
Anna

Nagyfalusi
Andi

Fehérvári
Ildi

Magyar
Gabi

Dula Éva
Babszi
Deák Zsuzsa
Katona Dóra
Rajczi Andi
Nemcsics Márti
Turzó
Szilvi

Varga
Éva

Berendi
Zsuzsi

Nyírádi
Zsuzsa

Pásztor
Andi

Kovács
Bernadett

Tasi
Gabi
Full transcript