Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

No description
by

Bánh Rán

on 6 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI!!!
Nhóm 3
Lớp 10AB1
Trường THPT Nguyễn Trân
designed by Péter Puklus for Prezi
I - Chu trình nhân lên của virut
I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT
I - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT
1. Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của virut
II - HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS
III - PHÂN BIỆT CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA PHAGƠ VÀ VIRUT HIV
SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ
NỘI DUNG BÀI HỌC
II - HIV và hội chứng AIDS
III - Phân biệt chu trình nhân lên của phagơ và virut HIV
Qua đoạn video trên và tư liệu sgk, có thể chia chu trình nhân lên của phagơ gồm mấy giai đoạn? Kể tên và tóm tắt diễn biến của những giai đoạn đó.
2. Xâm nhập
3. Sinh tổng hợp
Virut thực hiện tổng hợp axit nuclêit và protein của mình.
4. Lắp ráp
Lắp ráp axit nuclêit và prôtêin vỏ để tạo thành virut hoàn chỉnh.
5. Phóng thích
Virut phá vỡ tế bào chủ chui ồ ạt ra ngoài.
Các giai đoạn xâm nhập và phát triển của phagơ
1. Hấp phụ
Virut thực hiện hoạt động nào trong giai đoạn hấp phụ? Cấu trúc nào giúp virut thực hiện hoạt động này?
- Virut bám vào bề mặt tế bào vật chủ nhờ có gai đuôi (phagơ) và dấu chuẩn glycoprotein đối với virut động vật. Chúng đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt tế bào.
- Mỗi loại virut chỉ có thể kí sinh trong 1 loại tế bào nhất định.
Quá trình xâm nhập của phagơ khác với quá trình xâm nhập của virut động vật như thế nào?
Virut động vật
đưa cả nuclêôcapsit và tế bào chất, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêit
Phagơ
enzim lizôzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nuclêit vào tế bào chất, vỏ nằm bên ngoài
2. Virut ôn hòa và virut độc
Trong một quần thể vi khuẩn bị nhiễm virut ta có thể thấy hai chiều hướng phát triển:
Chu trình sinh tan
Chu trình tiềm tan
Virut nhân lên rồi làm tan màng tế bào
ADN virut gắn vào ADN của tế bào vật chủ và nhân lên cùng với tế bào vật chủ (không làm tan tế bào vật chủ)
HIV là gì?
- HIV (Human Immunodeficiency Virus) là virut gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người.
- Các con đường lây nhiễm: từ mẹ sang con, đường tình dục, đường máu.
Sơ đồ chu trình nhân lên của virut HIV trong tế bào Limphô T4
Sự bám đặc hiệu của virut lên tế bào có ý nghĩa gì?
Phagơ
HIV
- 5 giai đoạn: hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích.
- 7 giai đoạn: hấp phụ, xâm nhập, phiên mã ngược (ARN -> ADN), cài xen (ADN của virut gắn vào ADN của tb chủ và nhân lên cùng ADN của tb chủ), sinh tổng hợp, lắp ráp và phóng thích.
- Ở giai đoạn xâm nhập chỉ đẩy bộ gen vào trong tb chủ
- Đưa cả phức hợp nuclêocapsit vào tb chủ, sau đó mới cởi bỏ capsit
Tại sao HIV lại có thêm 2 giai đoạn mà phagơ không có là phiên mã ngược và cài xen?
Vì vật chât di truyền của HIV là ARN chứ không phải ADN như phagơ.
1. Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của virut
Các nguyên liệu và enzim mà virut sử dụng có nguồn gốc từ đâu? Điều này thể hiện phương thức sống của virut như thế nào?
Bằng cách nào virut thực hiện được hoạt động này?
Virut có hệ gen mã hóa ezim lizôzim làm tan thành tế bào vật chủ.
Full transcript