Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toetsstof 5 HAVO blok 2

Pincode 8.3 8.4 en hoofdstuk 9
by

Evelien Hoekman

on 5 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toetsstof 5 HAVO blok 2

8.4
9.1
9.3
8.3
9.2
Samenvatting toetsstof 5 HAVO blok 2
Productie
Sectoren
Primaire - Agrarische sector
Secundair - Industriele sector
Tertiair - Commerciële dienstensector
Quartair - Niet-commerciële dienstensector

Structuurontwikkeling
Productiviteitsverschillen
Fysiek kapitaal


Conjunctuurgolf
Conjunctuurfases:
Hoogconjunctuur / Laagconjunctuur
Overspanning /Neergang / Recessie / Opleving

Conjunctuurindicatoren
Reële en nominale economische groei

Conjunctuurwerkloosheid
Prijsrigiditeit
Geaggregeerde vraag & aanbod
Geaggregeerde vraag & aanbod
Verkeersvergelijking Fisher
9.4
Inkomenscategorieën & quotes
Nivelleren / denivelleren
Lorenzcurve
Geaggregeerde vraag
Geaggregeerd kortetermijnaanbod
Geaggregeerd langetermijnaanbod
Conjunctuurbeleid
Procyclisch of anticylisch conjunctuurbeleid
Ingebouwde stabilisatoren
In Nederland zorgen uitkeringen en het progressieve belastingsysteem voor een demping van de conjunctuurdalen en pieken.
winst
huur, rente, winst
pacht
loon
Ondernemers die
een bedrijf willen
beginnen

Graafmachines
Motorzagen
‘Potloodmachines’
Enz..

Mensen die…
bomen hakken
werken in de mijn
werken in de potloodfabriek

Hout
Grafiet
IJzererts
Aardolie

Productiefactor
Beloning
Arbeid
Kapitaal
Natuur
Ondernemerschap
Primaire inkomens
Alle primaire inkomens samen--> nationaal inkomen
Arbeidsinkomensquote = Arbeidsinkomen / nationaal inkomen * 100 %
AIQ = loonsom bedrijven + toegerekendloon zelfstandigen
/ nationaal inkomen * 100 %

Looninkomensquote = loonsom bedrijven / nationaal inkomen * 100%

Kapitaalinkomensquote = kapitaalinkomen / nationaal inkomen * 100 %
KIQ = Rente + winst + huur / nationaal inkomen * 100%
Progressief belastingsysteem
Uitkeringen
Degressief belastingsysteem
In Nederland de hypotheekrente aftrek
EV = C + O + I + E - M
M x V = P x Y

M = maatschappelijke geldhoeveelheid (money)
V = omloopsnelheid (velocity)
P = prijspeil (price)
Y = productie (trade)

Insturment van overheid: B en O
Full transcript