Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HOMÒNIMS I PARÒNIMS

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HOMÒNIMS I PARÒNIMS

HOMÒNIMS I PARÒNIMS
MARIA CAMPRUBÍ VERDAGUER
coneixements previs
Què és la homonímia?

Quins tipus hi ha?

Polisèmia i homonimia: són sinònims?

Què és la paronímia?
REFLEXIONS
DIDÀCTIQUES

Creieu que els jeroglífics són una bona eina per treballar els homònims i parònims?
continguts ortogràfics
ARA US TOCA A VOSALTRES!
invenció d'un jeroglífic
JOCS DE LLENGUA
homònims i parònims
QUÈ ÉS UN JEROGLÍFIC ?
Els mots
HOMÒNIMS
són paraules que s’escriuen i/o es pronuncien de la mateixa manera, però que tenen significats diferents.
Exemple:
Encara no he trobat la
clau
de les golfes que vaig perdre.
A la fusta, hi havia un
clau
rovellat.
HOMÒFONS
: dos mots que sonen igual, però s'escriuen diferent.

Dos tipus:
HOMÒGRAFS
: dos mots que s'escriuen igual, però poden sonar diferent.
Exemple:
Ahir al vespre, vaig
veure
un documental molt bo.
No pot
beure
cafè al vespre.
Exemple:
Enhorabona!
Sou
els guanyadors del primer premi!
El
sou
mínim dels treballadors és una vergonya.
Els diferents significats d'un mot
POLISÈMIC
estan relacionats entre si per analogia o semblança.

Els diferents significats d'un mot polisèmic es troben a la mateixa entrada del diccionari i s'anomenen
accepcions
.
Exemple:
Boca
: Obertura per la qual un animal incorpora els aliments.
Boca
: d'una ampolla: Obertura semblant o comparable a la boca, obertura que serveix d’accés o de sortida.
Els mots
PARÒNIMS
són paraules que s’assemblen molt en la forma escrita o en la pronunciació.
Exemples:
Aquella noia
rossa
és la meva cosina.
De la sang del drac, en va sortir una
rosa
.

Aquesta història va
passar
de veritat.
El metge em va
pesar
i mesurar.
DIFICULTATS
COM ENS PODEN AJUDAR ELS JEROGLÍFICS?
LA IMPORTÀNCIA DEL JOC
És un enigma.

Consta d'una pregunta que el lector ha de contestar o completar interpretant els símbols, lletres o paraules.

El resultat de la interpretació és una seqüència ordenada de lletres que, llegides en el mateix ordre i sense treure'n ni afegir-ne cap, formen la resposta (...), tot i que les lletres s'hagin d'agrupar d'una altra manera.

(Esteban, 2014)
com es treballa amb els jeroglífics?
Composició
Inversió
Inclusió (en)
Descripció
Supressió
Xifres romanes i aràbigues i notes musicals
Xifra 0 (lletra o, zero, res, cap, etc.)

Pistes per resoldre'ls
D'on bufa el vent, ara?
DALLA --> D'ALLÀ
En veu baixa
A CAU D'ORELLA
El mes de juny és el...
MMMMMM
SIS EMES --> SISÈ MES
Què li poso, de fruita?
Per què és perillós aquest riu?
Estic molt prim!
Què llegeixes?
Què beu en Marc ?
Distingir homonímia i polisèmia.
Incongruència i ambigüitat fonològica, morfològica, lèxica o sintàctica.

Cal tenir un gran domini del català.
Esteban, J. (1987).
600 jeroglífics. 600 recursos per aprendre català
. Barcelona: Bergara.
homònims
PARÒNIMS
Són mots PARÒNIMS.

Treballem l'APOSTROFACIÓ i l'ACCENTUACIÓ.
Són mots HOMÒNIMS.

Treballem una LOCUCIÓ ADVERBIAL, aprofitant els mots A (lletra/preposició) i CAU (caure/conunt de la locució).
Què en faig d'aquesta roba?
1
NO
Jo ja
norantejo
GUARDIOLA --> GUARDILA
GUARDILA --> GUARDI - LA
Ens trobem davant d'una frase PARÒNIMA.

En aquest cas, treballem l'ACCENTUACIÓ, i també la sonorització de la /S/.
Són dos mots PARÒNIMS.

Podem treballar aspectes com els GUIONS i els PRONOMS FEBLES.
FA RE MOLINS --> FA REMOLINS
És una frase HOMÒNIMA.

El mot FA pot ser una nota musical o el verb fer conjugat.
També podem treballar espectes com la E tancada i la vocal neutra.
UN PRES SEC --> UN PRÉSSEC
Són mots PARÒNIMS.

Podem treballar aspectes com l'ACCENTUACIÓ i les SS entre vocals.
UNA NO VELLA --> UNA NOVEL·LA
Són mots PARÒNIMS.

En aquest cas, podem treballar la L·L i la V.
Beu cafè
Beu te
Beu Coca - Cola
etc.

El joc és qualsevol cosa que ens permeti explorar i manipular.

Dos tipus de jocs: de forma i de
sentit
.

El joc esdevé una contribució al desenvolupament fonològic, morfosintàctic, lèxic i semàntic, i també al desenvolupament social del llenguatge.

Els jocs referents a l'aprenentatge de l'escriptura alfabètica tenen exigències que els orals no tenen: els
coneixements metalingüístics
.
Ens permeten treballar homonímia i paronímia d'una forma divertida i motivadora.

Paral·lelament podem treballar molts aspectes ortogràfics i reflexionar sobre la llengua.

També ens permet potenciar la creativitat dels infants i joves.
Ruaix, J.
Català complet/1. Fonètica i ortografia.
Moià: Ed. de l'autor. 1998
Llistat de paraules homònimes i parònimes.
Continguts d'ortografia.
Teberoksy, A. (2010).
Jocs de llenguatge
. Document de formació no publicat. Disponible en www.aprendretextos.com
ALTRES JOCS DE LLENGUA PER TREBALLAR L'HOMONÍMIA I LA PARONÍMIA
Jocs amb lletres.
Simó diu.
Calambur
Poemes de parònims.
Jocs de tipus metalingüístic.
JOCS DE LLENGUA: IMPORTÀNCIA, CONTINGUTS, EXEMPLES, ETC.
Edebé. (2015).
Llengua i literatura 2n d'ESO Primer Trimestre
. Consultat el 31 de març de 2016, des de http://edebe.es/educacion/documentos/830440-0-529-104334_LENG%20CAT%202ESO%20BAJA-optim-corr.pdf
Teoria sobre homònims i parònims.
Esteban, J. (2014).
Mots amagats. 500 enigmes per descobrir, 500 motius per somriure.
L'Hospitalet : Àgilment.
Moltes gràcies!
Full transcript