Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Уламжлалт өртөг тооцох арга

No description
by

solongo anhbayr

on 28 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Уламжлалт өртөг тооцох арга

Уламжлалт өртгийн систем
Үйлдвэрлэлийн үе шатны арга
- Гурилын үйлдвэр
- Шар айраг
- Химийн үйлдвэр
- Нэхмэлийн үйлдвэр
- Цахилгааны багаж, хэрэгсэл
- Угсрах төрлийн үйлдвэрлэл
- Байгалийн хий, ус, цахилгаан зэрэг хэрэглээний салбар
Нэг буюу цөөн нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.
АГУУЛГА
1. Оршил
2. Онолын хэсэг
3. Харьцуулалт
4. Дүгнэлт
1. Оршил
Дээрх уламжлалт аргуудын хооронд нь харьцуулан авч үзье
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зардлыг холбогдох өртгийн объектод нь хуримтлуулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн ажил үйлчилгээний нийт болон нэгжийн өртгийг тооцоолон гаргадаг
Өртөг тооцоололтын уламжлалт арга:
- Ажлын захиалгын арга
- Үйлдвэрлэлийн үе шатны арга
- Холимог арга

Бэлтгэсэн: А.Солонго, П.Одгэрэл, C.Батзаяа
Г.Ням-Оргил, Мөнхбаяр

Ажлын захиалгын арга:
Үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүнийг захиалгаар эсвэл тодорхой гэрээгээр үйлдвэрлэдэг тохиолдолд энэ аргыг хэрэглэдэг. Зардлыг тодорхой ажил, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тус бүрээр хуримтлуулан бүртгэж өртөг тооцоолдог бөгөөд зардлыг хуримтлуулан бүртгэх өргийн объект нь захиалга, ажил, бүтээгдэхүүн, гэрээ, багц, үйлчилгээний төрөл байна. Зардлыг “Захиалгат ажлын өртгийн хуудас”–нд өртгийн объект тус бүрээр хуримтлуулан өртгийг тооцдог.
Үйлдвэрлэлийн үе шатны арга:
Үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүнийг төлөвлөгөөний дагуу бөөнөөр нь олон тоогоор шат дараалсан дамжлагаар үйлдвэрлэх тохиолдолд хэрэглэгддэг. Зардлыг үйлдвэрлэлийн үе шат, цех тасагт тодорхой хугацааны үечлэлээр зааглан хуримтлуулан бүртгэж, тухайн цаг хугацаанд нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнд зардлыг хувааж нэгж бүтээгдэхүүний өртгийг тодорхойлдог.
Холимог арга:
Үйлдвэрлэлд янз бүрийн бүтээгдэхүүн эрс ялгаатай материалын шууд зардал зарцуулдаг хэдий ч их хэмжээгээр үйлдвэрлэсэн бүх бүтээдэхүүн технологийн адил үйл явцыг дамждаг. Шууд материалын зардлыг нь ажлын захиалгын арга ашиглан хуримтлуулж, харин боловсруулалтын зардлыг нь технологийн үе шатны аргаар хуримтлуулан бүртгэж, өртөг тооцно.
Өрсөлдөөнт зах зээл дээр үйл ажиллагаагаа явуулж буй байгууллагуудын бизнесийн эцсийн зорилго болсон ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ухаалаг оновчтой шийдвэр гаргаж, үйл ажиллагаагаа зөв удирдах, төлөвлөх, ашиг орлого өртгөө зөв тооцох, зардлыг хэмнэх, цаг хугацаатай зэрэгцэн хурдан шуурхай ажиллах явдал зайлшгүй чухал болж байна.
Өртгийн обьект
Ажлын захиалгын арга:
- Тодорхой ажил
- Бүтээгдэхүүн
- Захиалга
- Гэрээ
Үйлдвэрлэлийн үе шатны арга:
- үйлдвэрлэлийн нэгж хэсэг,
- үе шат (дамжлага)
- цех, тасаг
Холимог арга:
-тодорхой ажил
- үе шат
Хэрэглэгдэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарууд
Ажлын захиалгын арга
- Засварын газар
- Гэрээт ажил гүйцэтгэдэг үйлчилгээний газрууд
- Барилга, зам
- Хэвлэл
- Эмнэлэг
- Хууль
- Зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
Нэг цаг хугацаанд гүйцэтгэх ажлын тоо хэмжээ нь цөөн байдаг үйлчилгээний бизнест голлон хэрэглэгдэнэ.

Холимог арга:
- Хямд болон өндөр үнэтэй ижил нэр төрлийн бүтээгдэхүүн угсардаг цех, тасаг, үйлдвэр
- Гар буюу тогтмол автомат систем хэрэглэдэг үйл явцаас үйлдвэрлэлийн уян хатан системд шилжиж байгаа үйлдвэр
Тодорхой багц, бүлэг бүтээгдэхүүн болон ажлын захиалгад материалын шууд зардлыг бүртгэхэд АЗА-г боловсруулалтын задлыг бүртгэхэд ҮҮША-г хэрэглэж болно.
Дүгнэлт

Өртөг тооцох арга сонгохдоо дараах хүчин зүйлсийг харгалзана:
• үйл ажиллагааны онцлог, шинж чанар, бүтэц болон хэмжээ
• одоогийн ашиглаж байгаа бүртгэлийн систем
• өртгийн системийг дэмжих технологи болон бусад нөөцийн боломж
• бусад аргын өртөг-үр өгөөжийн шинжилгээ зэрэг болно
Full transcript