Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

No description
by

nuray yüksel

on 27 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

SÜRDÜRÜLEBiLiR ULAŞIM
GiRiŞ
Türkiye’de kentsel alanda motorlu taşıt kullanımına bağlı olarak gelişen bu ulaşım problemlerini çözmeye yönelik çözüm arayışları olmuştur. ilk basta ulaşım problemleri özellikle trafik sıkışıklığı olarak algılanmış ve bu yönde çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle ulaşım problemlerine çözümün geniş yollar açmak ve katlı kavşaklar gibi büyük, pahalı ve noktasal projelerle çözüleceğine inanılmış ve bu yönde çözümler aranmıştır. Fakat bu tip çözümler trafiği bir noktadan diğerine taşıyarak trafik sıkışıklığına çözüm olamamıştır. Trafiği rahatlatma amacıyla yapılan yol genişletme çalışmaları da motorlu araç kullanımını özendirmiş ve özel araç kullanımının artmasına bağlı olarak yollar yeniden yetersiz hale gelmiş ve kısır bir döngüye neden olmuştur.

SÜRDÜRÜLEBiLiR ULAŞIMIN AMACI
Temel erişimin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için, bireylerin ve toplumların ihtiyaçlarını bir şekilde insan ve ekosistem sağlığı ile uyumlu olarak, içinde kişiler ve nesiller arasında eşitliği sağlamayı amaçlar. Uygun ve verimli çalışabilmesi için taşıma modu seçeneği sunar ve canlı bir ekonomiyi destekler. Sınırları emisyonları ve onları absorbe eder gezegenin yeteneği içinde atık olmayan yenilenebilir kaynaklar, sürdürülebilir verim düzeyine yenilenebilir kaynakların sınırlı tüketimini, tekrar kullanımını tüketimini en aza indirir ve bileşenleri geri dönüştürme arazi kullanımını ve gürültü üretimi en aza indirmeyi hedefler.

TARiHi SÜREÇ OLARAK

Sürdürülebilirlik kavramı literatürümüze “Brundtland Raporu (1987)” olarak bilinen “Ortak Geleceğimiz” adlı yayınla girmiştir. Bu rapora göre sürdürülebilir kalkınma kavramı “Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacakları kaynakları tehlikeye atmadan kalkınmaktır.” Bu tanımdan yola çıkarak sürdürülebilir ulaşım şöyle tanımlanabilir; bugünkü ulaşım ve hareketlilik ihtiyacını karsılarken gelecek nesilleri bu olanaklardan mahrum etmeden karşılamasını sağlamaktır.
[Black, 2003].Gelişen kentlerde sosyo-ekonomik faaliyetlerin artmasına baglı olarak nüfus artısı gözlenmekte ve bu artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kentsel aktiviteler çeşitlenmektedir. Kentsel alanda çeşitlenen aktiviteler arasında ulaşım talebi oluşmaktadır. Özellikle otomobilin kent hayatına katılması ile birlikte kentsel aktiviteler mekanda yayılarak uzaklaşmakta ve ulaşım talebi artmaktadır. Bu da ulaşım talebini karşılamakta motorize ulaşım biçimlerini kullanmayı zorunlu kılmaktadır.
Zaman içerisinde kentsel alanda motorlu taşıt kullanımına baglı olarak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlar meydana gelmektedir. Sosyal açıdan; trafik, yaya güvenligi ve yasam kalitesi sorunları meydana gelirken çevresel açıdan; hava kirliligi, gürültü, dogal hayatın ve çevrenin kentsel çevre oluşturma amacı ile yok edilmesi gibi sorunlar meydana gelmektedir. Ekonomik açıdan ise; geri dönüsü mümkün olmayan enerji tüketimi ile ulaşım maliyetinin yüksek olması gibi sorunlara neden olmaktadır.


Sürdürülebilir Ulaşımın ilkeleri

1996 yılında Kanada’da Vancouver Konferansında sürdürülebilir bir ulaşım yapısına sahip olmak için belirli ilkeler ortaya koymuştur. Bu ilkeler sekiz baslık altında toplanmaktadır. Bu ilkelerin alt hedefleri ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik stratejileri belirlenmiştir. Bu bölümde bu ilkeler ve ilkelere ait alt hedef ve stratejiler sürdürülebilirligin üç ana boyutu kapsamında sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilir ulaşım ilkeleri olarak:

Sosyal olarak;

Eşitlik

Erişilebilirlik

Saglık ve güvenlik


Bireysel sorumluluk

Bütüncül planlama
 
Çevresel olarak;


Kirlilik önleme

Arazi ve kaynak kullanımı
 
Ekonomik olarak;

Tam maliyet muhasebesi

Kentsel yasam kalitesi kavramı, 2 farklı yaklaşımla birbirini tamamlamaktadır.

Birincisi
her kentlinin kentsel olanaklara, hizmetlere adil bir şekilde ulaşmasını ve yararlanmasını saglayan [Dansereau, Wexler, 1989] yasam çevresi için ekonomik canlılıgı ve sosyal eşitligi de içeren bir yaklaşımdır [Blumenfeld, 1969].
Diger yaklaşım ise
yasam kalitesi kentsel alanın dogal çevresi ile ilgilidir. Bu yaklaşım yaşamımızı etkileyen hava, su ve toprak kalitesi ve elverişli yeşil alanların miktarı gibi faktörleri tutmaktadır. Örnegin gürültü ve sanayi gibi faktörleri içermektedir.

insan Saglıgı ve Ulaştırma

Kirlilik etkileri
Gürültü etkileri
Trafik kazaları
Trafik sıkışıklıgı
Daha fazla emisyon
Stres
Zaman kaybı

Günümüz Ulaştırma Sektörü Ne Derece Sürdürülebilir Nitelikte ?
Yolcu ve yük taşımacılıgında en agırlıklı sektör karayolu
Havayolunun payı az ancak taşımada en çok artış gösteren sektörlerden biri..

Gelişmiş ülke kentlerinde kentsel ulaşımda özel araba hakim
Gelişmekte olan ülke kentlerinde toplu taşım ve yaya kullanımı yüksek ancak sürekli azalmakta; ve en büyük artış gösteren tür özel araba
Tüm dünyada toplu taşım kullanımı azalmakta
Tüm dünyada yaya ulaşımı azalmakta
Bisiklet ile ulaşım yok denilecek kadar az
Kentsel ulaşımda çevreye dost türler: toplu taşım (özellikle raylı sistemler), bisiklet, yaya

Sürdürülebilir Ulaşım için

Karayolları ve arabanın hakimiyeti dikkate alınarak:
Temiz yakıt türlerinin kullanılması özendirilmeli
Karayolları ve arabanın hakimiyetini degiştirmek için:
Çevreyi en az kirleten ulaşım türleri kullanılmalı
(Demiryolları, deniz ve su yolları, toplu taşım, yaya ve bisiklet)
Arazi kullanım ve kent planlarıyla araba kullanım gereksinimini azaltan; toplu taşım, yaya ve bisiklet kullanımını özendiren kentler tasarlanmalı
Ulaşım gereksinimini ve talebini azaltmak için İletişim Teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılmalı

Sürdürülebilir Ulaşım Politikası Olarak Yakıt Türlerinin Kontrolü

Temiz yakıt kullanımı için teşvikler
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından öne sürülen “Kurşunlu Benzin Kullanımının Aşamalı Olarak Kaldırılması” bildirgesi uyarınca bu bildirgeyi imzalayan ülkeler 1 Ocak 2005 tarihine kadar karayolu araçlarında kurşunlu benzin kullanımına son vereceklerdir. Türkiye bu belgeyi imzalamamıştır.

Çevreye zararlı yakıt kullanımında denetleme ve ceza sistemleri
AB 2001 “White Paper” politika dökümanı uyarınca karayolu araçları çevreye olan olumsuz etkilerine göre ücretlendirileceklerdir. Petrole alternatif yakıt kullanan araçlar için ücretlendirme olmayacaktır. “Çevreyi kirleten öder” ilkesine dayalı ücretlendirme politikası tüm Birlik kapsamında uygulanacak olup, aday ülkelerde de buna uyumlu sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.


Sürdürülebilir Ulaşım Politikası Olarak Petrole Alternatif Yeni Teknolojiler

Yeni teknolojiler
Elektrik enerjisi kullanan araçlar
Güneş enerjisi kullanan araçlar
Rüzgar enerjisi kullanan araçlar

Sürdürülebilir Ulaşım Politikası Olarak Çevreye Dost Türlerin Desteklenmesi

Yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ve denizyolları
Demiryollarının yaygınlaştırılması, modernize edilmesi
Deniz ve su yollarının yaygın kullanımı, hizmet düzeylerinin artırımı
Sistemler arası entegrasyon

Kentsel ulaşımda “yeşil türler”: toplu taşım, yaya ve bisiklet
Yeni sistemlerin geliştirilmesi: metro, hafif raylı, tramvay, otobüs yolları
Trafikte hafif raylı, tramvay ve otobüs sistemlerine öncelik veren çözümler
Yayalaştırma, yaya yolları, yaya öncelikli kent mekanları tasarımı
Bisiklet yolları, bisiklet parkları, bisiklet öncelikli trafik çözümleri

Sürdürülebilir Ulaşım Politikası Olarak Araba Kullanımı Kontrolü ve Kısıtlamalar

Fiziksel müdahaleler ile özel araba kullanımını kısıtlama
Kent merkezinde yayalaştırma, trafikte toplu taşım önceligi
Toplu taşım hatlarına özel yol tahsis ederek araba yolu kapasitesini azaltma
Kaldırımları genişleterek araba yolu kapasitesini azaltma
Merkezi alanlarda araba parkı kapasitesini sınırlı tutma

Parasal yöntemler ile özel araba kullanımını kısıtlama
Petrol fiyat ve vergilerinde artışlar
Araba park fiyatlarında artışlar
Kentin belli bölgelerine (örn. kent merkezi) araba ile girişin ücretlendirilmesi

Sürdürülebilir Ulaşım Politikası Olarak Kent Planları

Özel araba kullanım gereksinimini en aza indiren tasarımlar
Yaygın olmayan, yogun kent dokuları
Karma arazi kullanımı ile ev, işyeri, rekreasyon kullanımlarını bir arada yürüme mesafesi içinde sunmak
En çok yolcu çeken temel etkinlik merkezlerini yüksek kapasiteli toplu taşım sistemleri (raylı sistemler gibi) ile birbirine baglamak

Toplu taşım, yürüme ve bisiklet türlerini özendiren tasarımlar
Araba gerektirmeyecek mesafelerin benimsenmesi (az yaygın form)
Temel kullanımlara toplu taşım duraklarında yer verilmesi
Toplu taşım boyunca yogun konut kullanımlarının diger kullanımlarla (karma arazi) beraber tasarlanması
Kullanımlar arası yaya yollarıyla baglantılar; yaya ve bisiklet alanları...

Sürdürülebilir Ulaşım Politikası Olarak iletişim Teknolojilerinden Faydalanma
Sürdürülebilir Ulaşım Kapsamında Yapılabilir Proje Konuları

Bilinçlendirme ve Farkındalıgı arttırmaya yönelik toplumsal projeler
Çevreyi kirleten türler konusunda bilinçlendirme
Çevreyi kirleten türlerin alternatifsiz olmadıgının anlaşılması
Trafik sıkışıklıgının çözümünün yeni yollar olmadıgının anlaşılması
Özel araba yerine toplu taşım kullanımının (özellikle yogun saatlerde, kent merkezi yolculuklarında) kentlilik sorumlulugu oldugunun anlaşılması
Kentlilerin araba yolları yerine yaya sistemleri içeren yeşil ve açık alan sistemleri için kamuoyu yaratmasına yönelik çalışmalar
(örn: Londra’daki “Squares for All = Kent Meydanları Herkes içindir” hareketi)

Yaya alanlarını artırma, iyileştirme projeleri
Yaya alanları ile temel toplu taşım duraklarını entegre etmeye yönelik tasarım ve uygulama projeleri

Bisiklet Yolları uygulamaları
Bisiklet yolları ve park yerleri
Bisiklet ile yaya alanlarının entegrasyonu
Bisiklet ile toplu taşımın entegrasyonu
Bisiklet kullanımına yönelik kampanyalar


Toplu taşım kullanımını destekleyici uygulamalar
Otobüs Yolları uygulaması
Toplu Taşım – Yaya sistemleri entegrasyonunu artırıcı uygulamalar
Trafik Yönetimi ile toplu taşım öncelikli çözümlerin denenmesi
Otobüslerin trafikte bekleme sürelerinin en aza indirilmesi; dolayısıyla yolculukların daha kısa sürede yapılabilmesi

Örnek hatlarda veya alanlarda çevre etkisi en az olan yeni teknolojilerin denenmesi
“Yeşil” Otobüsler

Trafik Yönetimi
Toplu taşım öncelikli sinyalizasyon ve kavşak uygulamaları
Bisiklet öncelikli sinyalizasyon ve kavşak uygulamaları
Yaya yogun alanlarda “trafik sakinleştirme/durultma” (traffic calming) yöntemleriyle yaya öncelikli güvenli alanların oluşturulması

SORUNLAR
1.
Gün geçtikçe daha fazla kişi kentsel alanlarda
yaşamaktadır. Dünya nüfusunun % 50’den fazlası
bugün kentsel alanlarda yaşamaktadır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde trafik karmaşası
üstel artış gösteren nüfusa ve otomobil
sahipliligine ve kullanımına baglı olarak artmaktadır.

2.

Kentsel yerleşimler her geçen gün daha büyümekte
ve yogunlugu düşmektedir. Özellikle
sanayileşmiş ülkelerde, yaşam seviyesinin yükselmesi
ile otomobil ulaşımına dayalı olarak
yerleşim alanları yayılmakta, yerleşim yogunlugu
azalmaktadır. Kentiçi seyahatlerin toplam
maliyeti dogrudan kentsel yogunluga baglıdır,
yogunluk düştükçe seyahat maliyeti de artmaktadır.
3.
Trafik tıkanıklıkları önemli maddi kayıplara yol
açmaktadır. Her gün üretime dönüştürülebilecek
saatlerce verimli zaman, trafik tıkanıklıkları
nedeniyle kaybedilmektedir. Ticari hayat etkilenmektedir.
Toplu ulaşım hizmetleri düşük hızlara
inmekte ve servis kayıpları ortaya çıkmaktadır.
Hız düşünce motorlu araçlar en yüksek düzeyde
egzoz gazı yaymaya başlamaktadır. Böylece
bu olguların yaşandıgı yollar boyunca yaşam
kalitesi hızla düşüş göstermektedir. Trafik tıkanıklıkları
artık sadece bir sıkıntı kaynagı olarak
görülmemeli, aynı zamanda ekonomi üzerinde
olumsuz bir etki olarak da görülmelidir.
4.
Kent içi seyahatler, kentler arası seyahatlerden
daha uzun zaman almaktadır. Kentler arası tren
seyahatleri 150 - 250 km/saat hızla yapılırken,
kent içinde zirve seyahatlerde otomobillerin ve
otobüslerin hızı 10 km/saate kadar düşmektedir.
Bazı kesimlerde ise yaya hızının daha altında
seyahat edilmektedir. Her geçen gün daha fazla
kişi kentsel alanda yaşadıgı için toplu ulaşım
yönünde daha yogun çözümler gerekmektedir.
5.
Hareket halindeki otomobiller kentsel alanda
çok kıymetli mekanları egemenligi altına almaktadır.
50.000 kişiyi bir saatte bir yöne otomobil
ile taşıyabilmek için 175 m., otobüsle taşıyabilmek
için 35 m., raylı sistemle taşıyabilmek
için 9 m. genişlige gereksinme vardır. Kentin
yol agı taşıt talebine göre mi oluşturulmalı, yoksa
ulaşım talebi toplu ulaşım sistemlerinin yardımı
ile mevcut yol agı içinde mi cevaplandırılmalı?
6.
Park eden otomobiller degerli kent mekanlarını
verimsiz şekilde işgal etmektedirler. Otomobiller
ömürlerinin % 95’ini park ederek geçirmektedirler.
Bir otomobil için, işe getirdigi bir çalışan için
gerek duyulan çalışma alanı kadar otopark alanına
ihtiyaç vardır.
7.
Otomobil kısıtlı kentsel mekanı heba etmektedir.
Degişik ulaşım türleri, bir seyahat için kullandıkları
hareket ve park mekanları birleştirilerek
ortak bir birim (mekan x süre) içinde degerlendirildiginde,
10 km.lik bir ev-iş seyahati için
otomobil yolcusunun 90 m²xsaat, otobüs yolcusunun
20 m²xsaat mekan kullandıgı hesaplanmaktadır.
Raylı sistem kullanıcısı ile yaya için
bu deger 1 m²xsaattir.
8.
Otomobiller aşırı enerji tüketmektedirler. Ortalama
1,2 - 1,4 kişi taşıyan 1.000 kg. civarındaki
otomobiller yolcu başına en çok enerji sarf
eden ve CO2 yayan ulaşım sistemidir. 1 kg akaryakıt
eşdegeri enerji ile bir yolcuyu otomobiller
19, otobüsler 39, metro 48 km taşıyabilmektedir.
Teknolojik gelişmeler ile otomobiller çevre dostu hale getirilmeye çalışılsa bile, yolcu başına toplu
ulaşım sistemlerinden daha fazla enerji sarf
etmekte ve daha çok CO2 yaymaktadırlar.
9.
Karayolu taşıtlarından, özellikle de otomobilden
kaynaklanan kirlilik kentsel alandaki yaşam kalitesini
yok etmektedir. Gün geçtikçe hızla çogalan
otomobil kullanımı ve kentlerin dışa doğru
büyümesi ve dışa dogru yogunluk kaybetmesi
nedeniyle uzayan seyahat uzunlukları, motorlu
araç kullanımı kaynaklı hava kirliliğini arttırmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin yarattıgı ‘katalitik
dönüştürücüler’e ragmen havaya yayılan CO2
artışı hızla devam etmektedir.

10.
Ses kirliligi de hava kirliligi gibi kentsel alandaki
yaşam kalitesini yok etmektedir. Araçlardan
kaynaklanan ses kirliligi kentlilerde dogrudan
görülmese de, gizli saglık bozuklukları ortaya
çıkartmaktadır.
11.

Trafik kazaları her yıl binlerce kişinin ölümüne
ve sakat kalmasına neden olmaktadır. Trafik
kazalarında en çok yayalar ve bisiklet kullanıcıları
zararlı çıkmaktadırlar. Trafik kazalarında
ölen kişi adedi ile otomobille yapılan seyahat
adedi arasında dogru ilişki oldugu saptanmıştır.
Kaza istatistikleri yolcu-km başına kötü yaralanmalı
ve ölümlü kaza adedinin toplu ulaşım
sistemlerinde otomobile kıyasla 20 kez daha
az oldugunu göstermektedir. Toplu ulaşım sistemleri
kentli haklarına otomobilden daha fazla
saygı göstermektedir.
12.
Herkesin otomobili olmadıgı gibi, olsa bile kullanamamaktadır.
Tüm dünyada otomobil sahipliligi arttıgı halde her bireyin veya ailenin bir otomobili olamayacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kentliler agırlıklı olarak toplu ulaşım sistemlerini kullanmaktadırlar. Çocukların, yaşlıların, sosyal haklardan yoksun kişilerin toplu ulaşım sistemlerine gereksinmeleri vardır. iş, egitim, saglık, alış-veriş gibi gerekli seyahatler için herkese, her yere ulaşım hizmeti saglanmalıdır.
13.
Karar vericilerin kamu isteklerini algılamaları
dogru yönde olmamaktadır. Avrupa Birligi’nde
yapılan bir araştırma kitlelerin
(i)

otomobil trafiginin en önemli yerel sorun
oldugunu,
(ii)
otomobil trafiginden kaynaklanan sorunların
artık katlanılamaz boyutlara ulaştıgını,
(iii)
otomobil trafiğine karşı dahi olsa toplu
ulaşım sistemlerine öncelik verilmesini istedigini
ortaya koymuştur.
Ancak politikacılar (karar vericiler) olguya bu yönde bakmamakta, toplumun isteklerinin bu
yönde oldugunu düşünememekte, toplu ulaşım
sistemlerinden önce otomobil yönünde görüşler
ve projeler oluşturmaktadır.
ÇÖZÜMLER
1.
Kentlerde yerleşim yogunlugunun arttırılması, ulasal maliyeti yönünden kentin yaygınlaşmasından daha verimli olmaktadır.
Düşük yogunluklu yerleşimlerde toplu ulaşım saglamanın toplumsal maliyeti şımın toplum arttıgı için otomobil kullanımı egemen hale gelmektedir. Araştırmalar, yerleşim yogunlugu arttıkça ulaşımın toplumsal maliyetinin düştügünü göstermektedir. Bu nedenle, ulaşım yönünden kentlerin yayılmasına son verilmelidir. Toplu ulaşımın egemen oldugu orta ve yüksek yogunluklu kentler yaratılarak ulaşımın toplumsal maliyeti düşürülmelidir.
2.
Kentsel gelişmeler toplu ulaşım durak ve terminalleri
yakınında planlanmalıdır. Toplu ulaşım
durak ve terminalleri cazip hale getirilmeli; ev
veya iş yerlerine kolayca yürünebilir bir mesafede,
otomobili ile gelecek bir kimsenin otomobilini
park ettikten sonra yürüdügü mesafeden
daha kısa mesafede tesis edilmelidir.
3.
Kentler taşıt trafiginden ve tıkanıklıgından arındırıldıklarında
daha çekici ve dinamik (hareketli)
olmaktadırlar. Kent merkezlerinin ana hedefi
otomobilleri degil, alış-veriş, kültürel ve eglence
için gelecek kişileri çekmektir. Bu tür yogun
işlevlerin sınırlı alanda yogun oldugu merkezlerde
önemli olan çevresel huzuru saglamaktır.
Bu hedefe yönelik olarak
(i)

yol üstü otoparkların azaltılması, hatta kaldırılması,
(ii)
toplu ulaşım ve bisiklet gibi çevre dostu
ulaşım türleri hariç kent merkezinden geçen
transit taşıt trafiginin engellenmesi,
(iii)
kent merkezine otomobil girişinin yasaklanması
planlanmalıdır. Bu nedenle toplu
ulaşım sistemleri ile kent merkezlerine
ulaşım saglanmalı, otomobil ile erişim
yasaklanmalı veya zorlaştırılmalıdır.
4.
Yayalaştırma sonrası merkezi alanlarda, inanılanın aksine, ticari faaliyetlerin arttıgı saptanmıştır.
Deneyimler toplu ulaşım ile beslenen yaya
dostu alanlarda iş hacminin patladıgını göstermiştir.
5.
Kent merkezlerinde titizlikle uygulanan otopark denetimlerini trafik tıkanıklıklarını azaltmaktadır.
Yaygın inanışın tersine, kent merkezinde yaratılan
daha fazla sayıda otopark yeri, trafik
tıkanıklıklarını arttırmaktadır. Merkezde otopark
mekanlarına kısıtlama getirmek, sürücülerin
kente otomobilleri ile gelmemeleri yönünde en
etkin uygulama olmaktadır. Dogru konulan otopark
politikaları kentiçi trafik yönetimi için en
başarılı araç olmaktadır. Bu nedenle kent merkezlerinde
(i)
yeni işyeri binalarında otopark yeri temini
azaltılmalı,
(ii)
işyerlerinde ücretsiz otopark yerleri ücretli
hale getirilmeli,
(iii)
yol kenarı ve yol dışı otopark yerleri azaltılmalı,
(iv)
varolan yol kenarı otoparkların kullanımına
süre kısıtlaması getirilerek otoparkların kullanımı
verimli düzeye çekilmeli,
(v)
parklanmaya yönelik olarak konulan kurallar
eksiksiz uygulanmalı ve denetlenmelidir.
Yol agının taşıyabileceginden daha fazla otopark
yeri yapılması kalbin taşıyamayacagı şekilde
vücut kaslarının geliştirilmesi, gideri (çıkışı)
tıkanmış bir lavabonun teknesini büyütmek
kadar mantıksızdır.
6.
‘Park et-bin’ düzenlemeleri kent merkezindeki otopark kısıtlamalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle yerleşim yogunlugu düşük yörelerde durak ve istasyonlara ulaşım mesafeleri uzak düşmektedir. Bu nedenle, bu durak ve istasyonların çevresinde düzenlenen ‘park et-bin’ otoparklarına erişimde en ekonomik besleme sistemi otomobildir. Bu ‘park et-bin’ otoparkları kent merkezlerinde uygulanan otopark politikasının parçası ve politika ile uyumlu olmalıdır. Bu ‘park et-bin’ otoparklarına baglı olarak düzenli çalışan toplu ulaşım sistemleri çok sayıda sürücüyü çekebilmektedir. Banliyöde tesis edilen ‘park et-bin’ otoparkında park eden bir otomobil, kent merkezinde eksik bir araç ve otopark yeri, kent merkezine baglanan yolda eksik iki otomobil seyahati demektir.
7.
Hızlı, düzenli, güvenilir bir toplu ulaşım sistemi
diger türlerden yolcu çekecektir. Trafik tıkanıklıgı
içinde kıvranan otomobil sürücüleri, toplu ulaşım araçlarının hızlı ve düzenli olarak kent merkezine eriştiklerini gördükçe otomobilden toplu ulaşıma aktarılacaklardır.
8.

Çekiciligi olan aktarma merkezleri toplu ulaşımın bütünleştirilmesinde başarının anahtarıdır. Kentler büyüdükçe yolcular otobüs, metro, tren, gemi gibi türler arasında aktarma yapmak durumundadır. Eger bu aktarma merkezleri iyi planlanmamış ve çekici şekilde düzenlenmemiş ise aktarma süresinde kaybedilen zaman sıkıntı ve rahatsızlık yaratacaktır. Bu aktarma merkezleri aktarma yapacak yolcular için hoşça vakit geçirilebilecek, yiyip-içilebilecek, alış-veriş yapılabilecek mekanlar olarak düzenlenmelidir. Aktarma merkezleri sadece ulaşım amacıyla kullanılmamalı,aynı zamanda bu mekanlar kentin canlı, hareketli parçaları haline getirilmelidir.
9.
Kent içinde otomobil kullanımının bedeli olmalıdır.
Kentlerde aşırı otomobil kullanımı, yol agının bedava kullanımı ve otopark ücretlerinin düşüklügü ile desteklenmekte ve cesaretlendirilmektedir. Otomobil kullanıcıları sebebi oldukları trafik tıkanıklıgının, hava ve gürültü kirliliginin bedelini ödememektedirler. Bu bedellerin bir şekilde topluma ödenmesi gerekir. Bu, otomobil sahipliligi vergilerinin artırılması demek degildir, ama gereksiz kullanımı durdurmak için kullanıma yönelik vergiler, ödemeler olmalıdır.
Özetle,
(i)
uygun arazi-kullanımı planlaması,
(ii)
toplu ulaşımın desteklenmesi,
(iii)

otomobil kullanımının kısıtlanması önlemlerinin
birlikte kullanılması ile ulaşım sistemi dengeli hale getirilebilir ve otomobil kullanımındaki artış durdurulabilir, trafik tıkanıklıklarının önüne geçilebilir.

66YOZ66
SÜRDÜRÜLEBILIR ULAŞIM
ALTERNATIF ENERJI KAYNAKLARI
2
2.1. Petrole Alternatif Yeni Teknolojiler 2.2. Çevreye Dost Türler
1.1. Sürdürülebilir Ulaşımın Geçmişi 1.2. Sürdürülebilir Ulaşımın Amacı 1.3. Sürdürülebilir Ulaşımın Ilkelerı
1
3
SÜRDÜRÜLEBILIR ULAŞIM & KENT
3.1. Araba Kullanımı Kontrolü ve Kısıtlamalar 3.2. Kent Planları 3.3. Iletişim Teknolojilerinden Yararlanma 3.4. Yapılabilır Projeler
4
KENT ICI ULAŞIMA GENEL BAKIŞ
4.1. Insan Saglıgı ve Ulaştırma 4.2. Günümüzde Ulaştırma Sektörü Ne Derece Sürdürülebilir Nitelikte 4.3. Kent Içı Ulaşımda Sorunlar ve Çözümler
SÜRDÜRÜLEBILIR ULAŞIM
Allahım Sen Bilirsin
Araçlı yolculuk yerine bilgisayar kullanımı
Evden çalışma
Uzaktan egitim
Eğbankacılık
E-devlet
E-alışveriş
DINLEDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER

MERYEM UĞURLU 16005110037
NURAY YÜKSEL 16005110007

e-Devlet Nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir
Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir.

Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler kendi seçtiği zamanlarda basılı veya elektronik ortamların el değiştirmesi veya eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim yöntemleri ile uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilmektir.
e-Bankacılık Nedir?

Banka hesabınıza internet üzerinden erişip fatura ödeme, havale ve hemen hemen tüm işlemleri yapabilmenizi sağlayan bir sistemdir.
Full transcript