Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ

No description
by

oba otgoo

on 4 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ

1. Мэргэжлийн ёс зүйн тухай үндсэн ойлголт
МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ
3. Сэтгүүлчийн мэргэжлийн
ёс зүй
1. МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ
Мэргэжлийн ёс зүйн салбар бүр нийгмийн институтэд зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай өөрийн гэсэн ёс суртахууны зарчим, хэм хэмжээтэй байдаг.
2. Мэргэжлийн ёс суртахууны
ойлголтууд
Мэргэжлийн ёс зүй нь мэргэжлийн үйл ажиллагааны өвөрмөц онцлог, шинэ шинэ мэргэжил бий болж, хөгжих болсонтой холбоотойгоор үүсэн бий болжээ.
Мэргэжлийн ёс зүй нь мэргэжил, хариуцсан ажилдаа үнэнч байх, ажил үүргээ чанартай гүйцэтгэх, хувийн эрх ашгийг огоорох, мэргэжлийнхээ нэр хүндийг хамгаалах, нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаэ гүнээ ухамсарлах, үүргээ чанд биелүүлэх журмын тогтолцоо юм.
Мэргэжлийн ёс зүйн агуулга нь мэргэжлийн үйл ажиллагааны мөн чанар, түүнийг бүрдүүлэгч бүрийн онцлогоор тодорхойлогддог.
Мэргэжлийн ёс зүй нь мэргэжлийн ёс суртахууны үндсэн зарчим, хэм хэмжзэ, үнэлэмж, мэргэжлийн ёс суртахууны байдлыг бүхэлд нь судалдаг.
Мэргэжлийн ёс зүй нь юу зөв, юу бурууг мэргэжилтэнд ойлгуулах, үүрэг хариуцлагыг ухамсарлуулах, мэргэжлийг эрхэмлэх, тодорхой зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд өөртөө хяналт тавих, зохицуулах эрхийг мэргэжилд олгох замаар ёс суртахууны болон нийгмийн хэрэгцээг хангадаг.
Мэргэжлийн
ёс зүйн зорилго
Мэргэжлийн ёс суртахууны ойлголтууд, мэргэжилтэнд тавигддаг ёс суртахууны шаардлагыг тодорхойлох;
Хүн ёсны ерөнхий зарчмуудыг тухайн ажил, мэргэжилд тохируулж, тодотгуулан тодорхойлох, улам бүр боловсронгуй болгох;
Ёс суртахууны шаардлагыг мэргэжлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, зарчмыг сахиулан мөрдүүлэх;
Мэргэжлийн байгууллагын удирдах болон
бусад ажилтан, албан хаагчид мэргэжлийн
ёс суртахууны хэм хэмжээ төлөвшүүлэх
Мэргэжилтний зан суртахуунд
хяналт тавих зохицуулах;
Цэвэрч нямбай
Сахлаа авсан
Хумсаа авсан
Цагаан халаадтай
Бусдыг алагчлахгүй
Нинжин сэтгэлтэй
Хүнлэг байх
Тэвчээртэй
Тайван
. . .
ЭМЧ
Шударга
Хүнлэг
Зарчимч
Бусдыг ялгахгүй байх
ХУУЛЬЧ
Хүүхдэд хайртай байх
Заах гэж буй зүйлийнхээ агуулгыг бүрэн эзэмшсэн
Тэвчээртэй
Хүнлэг
Мэдэж буй зүйлээ бусдад ойлгуулж, заах арга зүйг эзэмшсэн байх
БАГШ
ХУУЛЬЧ
2. МЭРГЭЖЛИЙН ЁС СУРТАХУУНЫ ОЙЛГОЛТУУД
Мэргэжлийн үүрэг (function - функция)
Мэргэжлийн хариуцлага
(responsibility-ответственность)
Мэргэжлийн нэр хүнд (authority - авторитет)
Нэр сүр (reputation - репутация)
Нэр төр (honour - честь)
Үнэ хүнд (dignity - достоинство)
Мэргэжлийн үнэ цэнэ
(value - ценность)
Энэ нь тухайн ажил мэргэжлийг гүйцэтгэж байгаа ажилтны ажлын онцлогийг илтгэн харуулах мэргэжлийн ёс суртахууны чухал ойлголт юм.
МЭРГЭЖЛИЙН ҮҮРЭГ
ажил үүргээ бүрэн ухамсарлах
ажил үүрэгтээ хариуцлагатай хандах
мэргэжлийн онцлогтой холбоотой тавигдах шаардлагыг биелүүлэх
зохих шугам, байх ёстой байр сууриныхаа эзэн нь байх
мэргэжилтэй холбогдох шинжлэх ухаануудыг судлах
МЭРГЭЖЛИЙН ҮҮРЭГ
бодитой мэдээллийг аль болох богино хугацаанд цуглуулах, судлах, дүн шинжилгээ хийх, ашиглах чадвар, дадал эзэмших
харилцагчийн сэтгэл зүйн онцлогийг сайтар судлах, харилцаандаа бүтээлчээр харгалзах
харилцагч бүртэй хүндэтгэлтэй харилцах
МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГА
Албаны зэрэг дэвийн шатлалаар албан тушаал дзэшлэхэд мэргэжилтний гаргасан шийдвэрийнхээ төлөө хүлээх нийгмийн хариуцлага нь улам нэмэгдэж байдаг. Албан хаагч өөрийнхөө өмнө, бусдын өмнө, улс нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээдэг.
Хариуцлага-үр дагавар-ёс суртахууны шаардлага-ёс суртахууны чадвар.
Гэмшил бол хариуцлагын бас нэг догдлолт
МЭРГЭЖЛИЙН НЭР ХҮНД
Тухайн мэргэжлийг төлөөлж буй хүмүүсийн үйл ажиллагаа, ёс суртахууны соёлд нийгмээс өгч байгаа үнэлгээ юм.
Мэргэжилтэн иргэний болон албаны эрх үүрэг, нийгмийн үнэлэмжээ ухамсарласны үр дүнд мэргэжлийн нэр хүндээ сахин хамгаална.
Мэргэжлийн үнэ цэнэ
(value - ценность)
Full transcript