Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijd van Pruiken en Revoluties

De Franse Revolutie en de Bataafse Opstand
by

Annemiek Lubbers

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijd van Pruiken en Revoluties

De Franse Revolutie
De Oorzaken van de Franse Revolutie
Sociaal


Economisch
Politiek
- Ongelijkheid door de standenmaatschappij
- Eerste en Tweede stand:
privileges

- Eerste en Tweede Stand betaalden geen belasting
--> altijd problemen met de staatskas (failliet)
- Misoogsten zorgden voor vele hongersnoden en hoge
graanprijzen
- Veel armoede onder de bevolking

- Bourgeoisie wil meer zeggenschap
- Aanhang koningshuis daalt
Wie heeft de macht?
Kennis is macht?
Tijdens de wetenschappelijke revolutie waren er veel dingen ontdekt. Ze gingen op een nieuwe manier onderzoek doen: door middel van experimenten probeerden ze achter de waarheid te komen.
1650-1800
De Verlichting
in de 18e eeuw
- Als gevolg van de wetenschappelijke revolutie
- Zelf nadenken, niet alles zomaar geloven (ratio gebruiken)
Ratio
De rede, het verstand.
Filosoferen over 'macht'
Politieke macht
- Nagedacht over macht van de koning
- Zijn niet alle mensen gelijk?
John Locke
'Het is duidelijk dat het absolute koningschap niet past binnen de wetten der natuur. Volgens deze wetten heeft iedereen bepaalde natuurrechten. Deze natuurrechten bepalen dat iedereen recht heeft op leven, vrijheid en bezit. De absolute macht van koningen vormt een bedreiging voor deze rechten.'
Thomas Hobbes
Een samenleving waarin iedereen elkaars gelijke is, kan niet bestaan. Het volk heeft een autoriteit boven zich nodig, anders zou iedereen elkaars vijand zijn.
Filosoferen over 'macht'
Religieuze macht
Niet alleen ging met nadenken over de politieke macht, maar ook over religie. Niet zomaar alles geloven, betekende dat je ook vraagtekens zette bij wat de Kerk allemaal zei.
- De 'extreme' Verlichtingsdenkers wilden zelfs van religie af.
- De 'gematigde' Verlichtingsdenkers moderniseerden de religie.
De Ideeën van de Verlichting
1. Mensen horen vrij te zijn en mensenrechten te hebben.
2. Volkssoevereiniteit = meer macht voor het volk (meer democratie en een grondwet)
3. Scheiding van kerk, staat en rechtspraak.
4. Het verstand is belangrijk en moet goed gebruikt worden door iedereen.
Opdracht
Verlicht of niet?
Wat waren de ideeën van de Verlichting ook alweer?
Verlicht of niet verlicht?
'Emotie is het allerbelangrijkste in het menselijk bestaan.'

'De koning zou zijn macht moeten delen met een parlement.'

'Je moet wel nadenken over jouw geloof, maar de Kerk heeft altijd gelijk.'

'Niet iedereen is gelijk.'

Bekijk de bovenstaande zinnen en bedenk of ze wel of niet van de Verlichte Denkers zouden kunnen zijn. Waarom wel/niet?
De juiste regeringsvorm....
Charles Montesquieu
- Verlichtingsfilosoof
- Beïnvloed door John Locke
- Voorbeelden: Staten-Generaal van de Lage Landen
en het Consulaat van het Romeinse Rijk
- Bedacht een nieuwe regeringsvorm
De Trias Politica
De Scheiding der Machten
Wetgevende macht


Uitvoerende macht


Rechterlijke macht
Het parlement maakt de wetten.


De koning en de regering voeren de wetten uit.

Voor het leven benoemde rechters geven straffen als iemand zich niet aan de wet houdt; dat geldt voor burgers, als voor regering en koning.
Reactie van Koning en Kerk
De invoering van de Trias Politica zou betekenen dat de macht van de koning zou worden beperkt.
Censuur
Verbod door de regering op het openbaar maken van teksten, films, muziekstukken, radio- en televisieprogramma's etc.
Voltaire
Francois-Marie Arouet
21 november 1694 - 30 mei 1778

- Schreef in zijn studententijd vele humoristische gedichten, maar beledigde daarbij de regent van Orleans en later de hertogin van Berry.
- Ging voor 11 maanden naar de Bastille (straf)
- Niet veel geleerd: opnieuw een belediging
- Verbanning naar Engeland
- Filosofeerde over: geloofsvrijheid
- Regering: mensen moeten samen regelen
hoe hun land wordt bestuurd.
Staten-Generaal
van Frankrijk
- Vertegenwoordigers van de Drie Standen
- Cahiers des Doléances (klaagbrieven)
- 4 mei 1789: Staten Generaal bijeenkomst over de financiële crisis
- 175 jaar geleden: ouderwetse kleding

Hoe gaan we stemmen?
Traditioneel:

Hoofdelijk:
Per stand stemmen:
- Totaal 3 stemmen
- Oneerlijk: Derde Stand kon nooit 'winnen'


Per vertegenwoordiger stemmen:
- Totaal 1200 stemmen
- Eerlijk: Derde Stand kan 'winnen'
Problemen van Louis XVI
De Staatskas is bijna leeg:
- Duur hofleven
- Peperdure oorlogen
Oplossing: snijden in uitgaven of inkomsten vermeerderen
- Belastingverhoging: Staten-Generaal wordt bijeengeroepen
20 juni 1789: 'Eed op de Kaatsbaan'
'Wij gaan niet uit elkaar voor wij een grondwet hebben.'
Er komt weer rust?
20 juni 1789:

14 juli 1789:Augustus 1789:
November 1789:
'Eed op de Kaatsbaan'

- Bestorming van de Bastille
- Onrust slaat over naar het platteland


- Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger aangenomen
--> Iedere Fransman had nu gelijke rechten en
plichten

- Overleg over de Grondwet begint

Problemen met geld
De Nationale Vergadering had nog steeds enorme geldproblemen. De oplossing was: de grond van de eerste stand (de kerkgronden) staatsbezit maken en vervolgens verkopen. Dat leverde geld op.
5 oktober 1789:
De Mars van de Vrouwen van Parijs.
Van Versailles.....
...naar Paleis
de Tuilerieën in Parijs!

Ver van de gewone wereld.

Middenin Parijs, waar de koninklijke familie eigenlijk gevangenen waren in hun eigen paleis.
20 juni 1791: de Vlucht naar Varennes
Omringende landen
In de omringende landen was er vooral angst. De koningen en keizers waren bang voor de boodschap van de Revolutie. Straks zou het volk bij hen hetzelfde doen!
De revolutie in Frankrijk moet stoppen!
En wel nu: ten aanval!
De koninklijke familie opgesloten
in de gevangenis Tour du Temple
Dood aan de koning!?!
December 1792: schijnproces

10 januari 1793: doodvonnis uitgesproken

20 januari 1793:
Burger Lodewijk Capet sterft onder de guillotine
Robespierre en de Jacobijnen
'Het volk vermoord haar eigen koning!' - Andere Europese landen zijn geschokt en boos op de Fransen


In Frankrijk zelf:
- De Jacobijnen onder leiding van Maximilien Robespierre komen aan de macht.
- Op zoek naar de verraders van de Revolutie
- De Terreur breekt aan!
Maximilien Robespierre
Leider van de Jacobijnen
DE TERREUR
Het schrikbewind
juli 1793 - juli 1794
Idealen van de Revolutie?
Teleurstelling onder de Franse bevolking:
- Idealen van de revolutie nog niet bereikt
- Problemen nog niet opgelost
Er moest iets gebeuren....

De Jacobijnen:
- Meer macht bij het volk
- Radicale revolutionairen (extreem!)
Jacobijnen aan de macht
- Steeds meer macht in de regering
- Tegenstanders uit de weg werken via de guillotine
- Door middel van angst regeren: Schrikbewind

10 juni 1794: beruchte wet aangenomen:
- Iedereen verdacht
- Rechtspraak makkelijker en sneller
- Meer mensen dan ooit veroordeeld!
Robespierre
Einde aan de Terreur?
(juni/juli 1794)
Mensen leefden dus in angst, maar dit was niet genoeg voor hen om een einde te maken aan de Terreur. Blijkbaar dachten ze dat Frankrijk zo'n regering nodig had om te 'overleven.'

Wat zorgde er dan voor dat ze er anders over gingen denken?

1) Het ging goed met de oorlog: Franse legers wonnen heel veel. Daarom was het Schrikbewind niet meer noodzakelijk.
2) Bestuur van Frankrijk was onvoorspelbaar geworden (door die beruchte wet).
3) Steeds meer radicalen en Jacobijnen raken ervan overtuigd dat dit misschien niet de juiste weg is.
Maximilien Robespierre
Teleurgesteld: hij bereikte maar niet wat hij wilde bereiken
Extreme maatregelen: zuiveringsgolf
Robespierre moet weg!
Van complot tot executie:
het einde van de Terreur
Complot: Robespierre en aanhang oppakken28 juli 1794: Robespierre voor de Rechter
- Korte zitting: doodsvonnis was al getekend
- 19:00 uur: executie Robespierre (en 23 volgers)
De arrestatie van Robespierre
Het Directoire
Onder leiding van 5 directeuren
Het Directoire
Het Parlement
- Vijf directeuren
- Elk jaar 1 andere directeur
- Directeurs gekozen door het parlement
- Uitvoerende macht

- Raad van 500 en Raad van Ouden
- Eerste Parlement
- Wetgevende macht

Gekozen door burgers met censuskiesrecht!
Het ging niet zo goed met Frankrijk onder het Directoire:
- Veel opstanden en hongersnoden binnenlands
- Het leger moest vaak ingrijpen
Oorlogen
- Verliepen vrij goed door Generaal Napoleon
- Oostenrijk en Rusland verslagen
- 1 grote vijand over: Engeland
- Napoleon: via Egypte naar Engels-Indië
Generaal Napoleon in het Midden-Oosten
Van Generaal naar Consul
- Napoleon was populair
- Frankrijk wordt bedreigd door coalitie Engeland, Oostenrijk en Rusland
- Roep om Napoleon wordt luider
- Napoleon keert terug en doet een staatsgreep
Zijn regering heette het Consulaat (3 Consuls). Napoleon was zelf de Eerste Consul: hij had alle macht in handen. De andere twee Consuls waren slechts adviseurs van hem.
Van Consul naar Keizer
- Volk had niet veel te zeggen: wel stemrecht, maar geen invloed
- Napoleon was en bleef erg populair:
Er was orde en rust in Frankrijk.
Veel overwinningen in de oorlogen.
1804: Napoleon benoemt zichzelf tot keizer en kroont zijn vrouw Josephine tot keizerin.
Frankrijk ging van een absoluut koning naar een dictatoriale keizer - is de Revolutie wel gelukt?
Frankrijk onder keizer Napoleon
Napoleon draaide de grootste overwinningen van de Revolutie niet terug:
- Adel en geestelijken kregen hun privileges niet terug
- Standensamenleving was voorgoed afgeschaft
Er kwam een nieuwe grondwet met daarin grondrechten voor ieder mens.
Grondrechten
basisrechten voor elke burger die zijn vastgelegd in een grondwet
Maar Napoleon oefende wel invloed uit op bepaalde zaken via censuur
Code Napoleon
Wetgeving van Napoleon
VWO
Rechtspraak werd verbeterd:
- Iedere burger is gelijk voor de wet
- Iedere burger heeft recht op eerlijke rechtspraak
- Napoleons invloed: rechters benoemen

Napoleons veroveringen (1811)
Via oorlog
Via het weggeven
van titels
Vijand nr. 1: ENGELAND
Deze vijand kon Napoleon niet zo snel verslaan:
- Engeland had heerschappij over de zee na een verloren slag op zee dichtbij Zuid-Spanje
Kon het niet via oorlog, dan via de handel:
- Geen handel meer met Engeland
- Havens gesloten voor Engelse schepen
Rusland
Veel nadelen door anti-Engelse wetten van Frankrijk - de tsaar besloot zich niet langer aan de afspraak te houden.

Napoleon is woest en trekt met leger naar Rusland:
- Geen geografische kennis
- Voedseltekort
- Tactiek van verschroeide aarde (Russen)
- Strenge Russische winters: veel doden

Vernedering Rusland zorgt voor nieuwe hoop in Europese landen
De keizer wordt verbannen...
Rusland, Pruisen en Zweden verklaren Napoleon de oorlog: Napoleon wordt verslagen.

Nadelige vrede voor Frankrijk:
- Oude grenzen (1792) hersteld
- Keizer Napoleon wordt verbannen naar Elba
- Regering Frankrijk nu o.l.v. Lodewijk XVIII
De keizer komt terug....
- Napoleon hoort op Elba dat de bevolking helemaal niet bij is met de nieuwe regering en besluit te ontsnappen
- Leger wordt naar Zuid-Frankrijk gestuurd, maar die pakken hem niet op en sluiten zich bij hem aan
- Napoleon zet de regering buiten spel - Lodewijk XVIII vlucht.
Slag bij Waterloo (1815)
Napoleon voorgoed verslagen - verbanning naar St. Helena volgt
Wat hielden we over aan Napoleon?
- Grondwet
- Achternamen
- Burgerlijke Stand (op papier gezet)
- Maten en gewichten (kilo, meter en liter)
- Onderwijs en gezondheidszorg beter geregeld en toegankelijk
- Geen standen meer: niet meer op afkomst, maar op talenten werd iemand geselecteerd!

Congres van Wenen (1815)
- Nieuwe grenzen voor Europa met 'ouderwetse' regeringen (de koning keert terug)
- Europa met een balans van macht!
VWO
Een Revolutie verspreiden
Ook vandaag de dag:
Republiek der Verenigde Nederlanden
Het bestuur
- Stadhouder Willem V
- Regenten

Vele problemen
- Standenmaatschappij
- Adel heeft alle macht
- Rijke burgers ontevreden
Willem V
Problemen in de Republiek
Orangisten
Patriotten
- Voor de stadhouder
- Voor oude regime
Alles bij het oude houden
- Tegen stadhouder en regenten
- Meer democratie/macht bij het volk
- Meer vrijheid
Bijnaam: 'Keezen'
1781: Aan het Volk van Nederland
Pamflet van J.D. van de Capellen


Maken:
Par. 5 opdracht 1
De patriotten in opstand...
De patriotten kwamen bijeen in genootschappen:
- Spreken over politieke problemen
- Onderwijs
Deze genootschappen konden nog wel eens problemen opleveren. Daarom werden ze eind 1786 verboden door de stadhouder en regenten.
De opstand begint...
De patriotten pikken dit natuurlijk niet en komen in opstand tegen hun regering. Er breekt bijna een burgeroorlog uit.
De patriotten weten stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina te verdrijven naar Nijmegen... wat een vernedering.
De opstand verdreven...
- Wilhelmina is zus van Frederik Willem II (koning van Pruisen)
- Hoort van de vernedering
- Stuurt leger richting de Republiek
- Verdrijft de patriotten, o.a. richting Frankrijk
Geslaagd met Franse hulp
Patriotten vluchten naar Frankrijk --> zien daar de geslaagde Revolutie. Frankrijk belooft elk land te helpen dat een revolutie wil beginnen...


Met Franse hulp wordt Nederland aangevallen. Langzaamaan trekken ze op naar het Noorden.De grootste en belangrijkste steden van de Nederlanden worden overgenomen - Stadhouder Willem V vlucht naar Engeland.
DE BATAAFSE REPUBLIEK is geboren!
1787
1793
1795
Allerlei veranderingen:
1) 1798: Grondwet met grondrechten.
2) Geen gewestelijke besturen meer en overal gelden dezelfde wetten
3) Privileges adel en geestelijken weg.
4) Iedereen is gelijk voor de wet en heeft gelijke kansen.
5) Belastingen grondig herzien.
6) Dienstplicht ingevoerd.
7) Meer mannen kregen kiesrecht.

De Bataafse Republiek
Napoleon & de Bataafse Republiek
- Napoleon wil zijn macht uitbreiden.
- Invloed op de Bataafse Republiek
- 1806: Lodewijk Napoleon (broer) wordt koning van Nederland.
Lodewijk Napoleon:
koning van Holland

- Leerde Nederlands
- Nederlandse gebruiken en gewoontes
- Reisde Nederland door om het volk te leren kennen
- Gaf hulp en steun bij grote rampen


Lodewijk Napoleon werd daardoor populair onder de Nederlandse bevolking.

Engelse smokkelhandel
- Napoleon verbood handel met de Engelsen.
- Nadelig voor de Nederlanden
- Lodewijk Napoleon doet niets aan smokkelhandel van de Nederlanders.

Napoleon was woest op zijn broer: hij was te vernederlandst. Hier kon Napoleon niets mee en zette zijn broer in 1810 af.
Nederland onder Napoleon
Keizer Napoleon heerst ook over Nederland.

- Geen handel meer met Engeland
- Franse wetgeving
- Franse les op school
- 28.000 soldaten in dienst bij de Fransen

Burgerlijke Stand
Register waarin geboorte, huwelijk en overlijden wordt genoteerd.

- Achternaam en duidelijk adres nodig.
- Goed voor belasting en andere zaken.
Napoleon verslagen...
- Nederland is niet blij met Napoleon
- Zijn nederlaag in Rusland: de kans!
- 1813: Fransen weg uit Nederland.

Wat nu?
Terugkeer naar de Oranjes
In 1813 keerde Willem VI (zoon van de verdreven stadhouder) terug naar de Nederlanden.
Hij keerde niet terug als stadhouder, maar als koning Willem I.

Zo werd Nederland een koninkrijk!
Full transcript