Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Asiakastiedon keruu ja rekisteröinti

No description
by

Meiju Jokinen

on 4 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Asiakastiedon keruu ja rekisteröinti

Stockmann
kanta-asiakkuusrekisteri
° Asiakastilaisuudet
Millä keinoilla?
° Sallitut tietojen käyttötarkoitukset
Säännökset:
Asiakkaan hyödyt:
Miksi antaisin tietoni?
Yrityksen hyödyt:
Miksi tietoja kerätään?
Lait asiakastiedon rekisteröimisessä:
° Potilaslaki
Nimitiedot
Kotiosoite, postinumero,
postitoimipaikka
Mahdollinen yrityksen y-tunnus, yrityksen osoite, yhteystiedot
Kansallisuus, sukupuoli
Syntymäaika, sosiaaliturvatunnus
loppuosineen
Lisäksi:
- Luottokortin tiedot, voimassaoloaika,
turvatunnus, tulotiedot
- Harrastukset, kiinnostuksenkohteet,
perhetiedot
° Kyselyt
° Gallupit
° Kilpailut/arvonnat
° Rekisteröityminen
° Tilausta tehdessä
° Henkilökohtainen palvelu
° Oikein kohdistunut markkinointi ja
asiakkaalle sopivat kampanjat
° Kanta-asiakasedut
° Asiakassegmentointi ja
henkilökohtainen palvelu
° Asiakasprofiilin laadinta
°Asiakassuhteiden ylläpito
ja kehittäminen
° Toimenpiteiden kohdistaminen:
(Mainonta, viestintä, tukipalvelut)
° Seuranta, tarjooma, lisäpalvelut
° Viranomaisten toiminnan julkisuus
° Sosiaalihuollon
asiakkaan asema
ja oikeus

° Asiakaslaki
° Luottotietolaki
° Vahva sähköinen tunnistaminen
ja sähköinen luottamuspalvelu

° Oikeus kieltää suoramarkkinointi
ja etämyynti
° Sovellettava kielilakia
° Tietojen saatavuus ja käytettävyys
turvattava
° Asiakasasiakirjoista vain yksi
alkuperäinen kappale
° Allekirjoitus ja sähköinen allekirjoitus
° Palveluprosessien etenemisen
seuranta
Asiakastietojen rekisteröinti
(Haltuunotto)

Asiakkaan ja palveluntarjoajan kohtaaminen
(Hankintavaihe)

Asiakasrekisterin päivittäminen
(Jalostaminen)

Segmentoitu markkinointi
Systemaattinen asiakashallinta
Profiloiminen
Viestintätavat
Toiminnan seuraaminen ja kehittäminen
(Säilyttäminen)

Asiakastietojen jälleenmyyminen?
Asiakassuhteen loppuminen

Asiakkaan haitat:
° Tietojen luovuttaminen
kolmansille osapuolille
Kuva: Masajo / www.intiaanisokeri.fi
° Lisä- ja tukipalveluiden suosittelu
° Asiakastietojen säilyttäminen
° Epäluottamus?
° Jatkuvat yhteydenotot
° Tietojen jälleenmyynti
Yrityksen haitat:
° Muuttuvat tiedot
° Tungettelevuus / tavoitettavuus
° Kulut
° Lait ja säädökset
° Monet lähteet
° Tiedon seuranta ja
hyödyntäminen
° Palveluiden kehittäminen
Asiakkuuksien hallinta on
kokonaisuus
,
jolla yritys
luo, ylläpitää ja kehittää
jatkuvasti asiakassuhteitaan yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Lähtökohtana on
arvon
tuottaminen
asiakkaalle, asiakkuuksien
kannattavuus
ja
molempien
tyytyväisyys
.
° Asiakastietolaki
Asiakassuhteen elinkaari:
° Luottamus
Viisaat markkinoijat ja myyjät ovat aina osanneet
huolehtia hyvistä asiakkaistaan.
Tunne asiakas,
kuuntele heitä ja
ole sopivasti
vuorovaikutuksessa.
° Henkilötietolaki
Lyhyesti:
° Asiakaskartoitus asiakashallinnan
suunnittelua varten
° Tietojen keruu
° Asiakasryhmäkohtaiset rekisterit
( Customer Data Base)
° Markkinointitoimenpiteet suunnitellaan
asiakasryhmäkohtaisesti tietojen
analysoinnin perusteella
° Henkilötietolain säännökset ja tietosuoja
° Yrityksen rekisteriseloste
Asiakastiedon keruu
ja rekisteröinti
Jokinen Meiju
Kajanto Kaisa
Kauste Aurora
Koivisto Lumi
Kaisa
Aurora
Lumi
Meiju
Lähteet:
Kirjalähteet:

° Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Keuruu: Edita Publishing Oy.

° Grönroos, C. 2010. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Juva: WS Bookwell Oy.

° Gummesson, E & Tillmann, M. 2004. Suhdemarkkinointi 4P:stä 30R:ään. Helsinki: Talentum
Internet-lähteet:

°Asiakasrekisteri ja asiakastiedon hallinta. Viitattu: 20.9.2016. Luettavissa: http://www.zapps.fi/asiakasrekisteri/

° Asiakastiedon kerääminen segmentointia varten. 6.1.2012. Viitattu 15.9.2016. Luettavissa: https://www.creamailer.fi/blogi/asiakastietojen-keraaminen-segmentointia-varten

° Kanta-asiakastiedon keräämisen hyödyt vastaan haitat. Viitattu 15.9.2016. Luettavissa:
https://www.tns-gallup.fi/uutiset/kanta-asiakastiedon-keraamisen-hyodyt-vastaan-haitat

° Peltoniemi, J. 30.8.2016. Solita Oy. Yrityksen asiakastieto - Miten vältät tietosuojakarikot? Viitattu: 20.9.2016. Luettavissa: https://www.solita.fi/blogit/yrityksen-asiakastieto-miten-valtat-tietosuoja-karikot/
° Rimpiläinen, K. 21.12.2014. Kandidaatintutkielma. Asiakastiedon hallinta avainasiakas-suhteissa. Viitattu: 20.9.2016. Luettavissa: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103096/Asiakastiedon%20hallinta%20avainasiakassuhteissa.pdf?sequence=2
Full transcript