Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vekst og utvikling hos planter, karakter 6.

Presentasjon av kapittel 7 i Biologi 1
by

T J

on 5 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vekst og utvikling hos planter, karakter 6.

Vekst og utvikling hos planter
plantenes Vekst
Spredning, formering og blomstring
Selvspredning og fremmedspredning
Vind, vann og dyr
Synkronisert blomstring med miljøet
Optimal formering
Oppsummering
Frø har forskjellige krav for spiring
Hormoner påvirker plantens bevegelse og utseende
Vekst og utvikling handler om optimal overlevelse i omgivelsene ved tilpasning til miljøet rundt planten
Lys, karbondioksid og vann - likevekt
En presentasjon av Tollef Jørgensen
Frøet
Økning i tørrstoff
Tilgang på lys, karbondioksid og vann
Næringsstoffer
Samspill mellom indre og ytre
Påvirkning -> hormoner -> respons

Vekst + differensiering = utvikling
Differensiering - celler spesialiseres
Cellene danner vev
Hudvev, ledningsvev og grunnvev
Vev samarbeider -> organ

Vekstpunkter (meristemer)
Ikke differensierte celler
Celledeling (mitose) sørger for vekst
Frøspiring
Motstandsdyktig hvilefase
Forskjellige miljøkrav
Vann viktigst
Vekst ved nedbrytning av endosperm
Prioriterer vekst fremfor beskyttelse
Unge skudd sårbar
Tropisme
Fototropisme (lys fra en retning)
Gravitropisme (tyngdekraft)
Heliotropisme (solas bevegelse)
Kjemotropisme (kjemiske stoffer)
Thigmotropisme (berøring)
Nastier
Fotonasti (lys)
Hydronasti (vann)
Lukkeceller i blad
Termonasti (temp.)
Thigmonasti (berøring)
Kjemonasti (kjemiske stoffer)
Ytre påvirkning
Hormoner
Produsert i vevet
Ofte der det skal brukes (mangel på sirkulasjonssystem)
Finnes oftest i silrør, men også i vedrør
Auxiner - Stimulerer vekst og bevegelse
Etylen - Fremmer modning av frukt
Gibberelliner - Lengdevekst og utvikling
Plantenes Bevegelser
Nastier
Ikke-retningsbestemt bevegelse
Forekommer ved vekst- eller turgorbevegelser
Tropismer
Retningsbestemt vekstbevegelse
Retning på stimulus bestemmer retning på respons
Innhold
Kildeliste
http://www.forskning.no/Artikler/2007/juli/1183972914.81 - ugras motstår sprøyting
http://www.forskning.no/Artikler/2008/mars/1204541325.38 - røtter føler seg frem
http://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/plfys/vekst/tropisme.html
http://snl.no/bevegelse/botanikk
http://snl.no/fr%C3%B8spredning
Frø, spiring og spredning
Hormoner i planter
Plantenes vekst
Bevegelser
Ytre påvirkninger
Oppsummering og kilder
Vårskrinneblom
Mimosa
Praktisk bruk
Bilder
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon-dioxide-3D-vdW.png
http://pngimg.com/upload/bulb_PNG1244.png
http://vitahound.com/wp-content/uploads/2013/07/water-drop.png
http://ndla.no/nb/node/111240
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A7314FC64-5404-2689-0377-0000113605CE&tid=1065544&grp – bilder
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Mangrove_auf_Cayo_Levisa%2C_Kuba.jpg/800px-Mangrove_auf_Cayo_Levisa%2C_Kuba.jpg
http://www.redorbit.com/images/pic/46925/coexistence-of-plant-and-insect-species-image-1/
Thigmo-
Tropisme
Nasti
Fytokromsystemet - registrerer lysmengden (daglengden)
Lys- og skyggeplanter
Alger og absorbert lys
Tas inn i spalteåpning
Lys/varme og vanntap
C3, C4 og CAM
Metoder for å hindre vanntap
Lukke spalteåpning
Innrullet bladkant
Hår for skygge og vind
Bedre vanntilgang
Lang rot
For mye vann?
Luftrøtter
Predatorer og fiender
Kan ikke flykte
Frø viktig matkilde
Planten kan ta nytte (spredning)
Celledød under angrep i avgrensede områder
Giftige bær og kjemisk gift
Luktstoffer -> forsvar hos planter rundt
Mekanisk beskyttelse
Mangrove-trær
Full transcript