Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

No description
by

Kamil Fabisiak

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

Motywy i koncepcje
ochrony przyrody.
Cele ochrony przyrody
Utrzymywanie procesów
ekologicznych i
stabilności ekosystemów
Zachowanie równowagi
biologicznej
Zapewnianie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt, grzybów wraz z ich siedliskami
Utrzymywanie lub przywracanie
do właściwego stanu ochorny siedlisk przyrodniczych
Zachowanie dziedzictwa geologicznego lub palaentologicznego
Ochrona walorów krajobrazów
Kształtowanie właściwych
postaw człowieka wobec przyrody
Egzystencjalne sposoby ochrony przyrody
Przyroda warunkuje istnienie człowieka
Wyspy Wielkanocne
Osiedlanie się ludzi na wyspie, budowanie łodzi, domów, oraz przewożenia moai jest przyczyną wyjałowienia gleb i klęski głodu. Spowodowaly zmiany w jej ekosystemie .
Zależność człowieka od innych gatunków.
Dzięki innym organizmom człowiek otrzymuje takie zasoby jak np. żywność, tlen, woda.
źródło pełnowartościowego pożywienia oraz leków.
Motywy ekonomiczne ochrony przyrody
Przyroda jako źródło zysków
Zyski z przyrody
pośrednie
bezpośrednie
Rolnictwo
Medycyna
Przemysł
„Większą mądrość znajduje się w przyrodzie niż w książkach”

Bernard Clairvax
Etyczne i estetyczne motywy
Przyroda traktowana jako miara moralności
Etyczne motywy
Podziw i poszanowanie życia jako zjawiska wyjątkowego
-przekonania religijne
-nurty filozowiczne
Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury, którymi daje nam ona poznać, jak bardzo nas kocha.

autor: Johann Wolfgang von Goethe
Estetyczne motywy
np.tereny rekreacyjne
np.pożywienie
Inne motywy ochrony przyrody
Motywy ochrony przyrody
Koncepcje ochrony przyrody
Cywilizacja a środowisko naturalne
Obrońca przyrody
Poul Watson
Opisywanie nieznanych gatunków zwierząt oraz niepoznanych tajemnicach przyrody
Troska o zabytki kultury oraz o znajomość polskiej przyrody
Chroniona ze względu na wydarzenia historyczne lub legendy związane z danym miejscem
-kulturowe
-naukowe
-patriotyczne
Hipoteza Gai
Hipoteza głosząca, że układ zewnnętrzną, warstwę Ziemi tworzy zintegrowaną całość, kontrolowaną w dużej mierze przez działalność żywych organizmów. J.Levelock
Bibliografia
Encyklopedia PWN
Ekoportal.pl
wikibooks.org
Hipoteza Medei
Głosi przyjęcie postawy aktywnej, ponieważ zwierzęta poprzez eksploatacje nieświadomie niszczą przyrodę
Dzisiaj prawdziwym problemem jest składowanie milionów ton śmieci, które produkuje każde gospodarstwo domowe. Bardzo duży wpływ na krajobraz mają produkowane coraz to nowsze, potrzebne rzeczy.Sterty śmieci i odpadów zanieczyszczają środowisko nie gorzej niż fabryki.

Wody rzek przepływających w pobliżu wielkich zakładów przemysłowych są zanieczyszczane. Największe z nich takie jak niemiecki Ren przepływający przez Zagłębie Ruhry stały się jednymi wielkimi chemicznymi ściekami. Zanieczyszczenie wody powodują również nawozy sztuczne używane w uprawach rolniczych.

Wymywane z gleby i niesione do rzek i jezior stanowią doskonałą pożywkę dla alg. Rozrastające się masy zielonych roślin w wodach zabierają tlen powodując wyginięcie ryb i innych zwierząt wodnych.


składowanie.info
Ślad ekologiczny obywateli państw świata
Czasami wydaje się, że Matka Natura atakuje ludzkość. James Lovelock - brytyjski biolog twierdzi, że gdy dojdzie do stanu przeludnienia, przyroda sama zredukuję liczbę ludzi.
Jak doszło do pomysłu potrzeby ochrony środowiska ?
XIX wiek
To początek intensywnych działań związanych z
Ochroną Środowiska
Przed osadnictwem człowieka
wyspę porastały lasy palmowe
Obecnie w szacie roślinnej
dominują różne gatunki traw
YouTube
Eduteka.pl
Odkrywcy.pl
Joemonster.org
motywy religijne - wg wielu pierwotnych wierzeń "
drzewa, jaskinie i inne osobliwości przyrody były siedzibą bogów i duchów, stąd otoczone je kultem religijnym. Dzięki temu stawały sie one 'tabu', którego zniszczenie wiązało sie ze ściągnięciem na siebie potępienia i przekleństwa". Tak było np. z polami gejzerowymi na terenie Parku Narodowego Yellowstone; Indianie uważali wybuchy gorącej wody i pary wodnej za przejaw gniewu złych duchów i stąd otaczali te miejsca kultem i ochroną.


mailgrupowy.pl
Full transcript