Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT: Et nyt vindue til verden

Handicaprådets konference på Københavns Rådhus d. 21/2 2012 - Kasper
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 2 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT: Et nyt vindue til verden

Menneskebibliotek ,teknologi-screening Innovation & forskning Et nyt vindue til verden Livskvalitet
Selvbestemmelse og selvhjulpenhed
Kommunikation og sociale relationer Vision social IT Potentiale Giver nye muligheder for at kommunikere
Skabe rum for og nye veje til at deltage - online og off line aktiviteter
Læring og nye kompetencer
Øger selvbestemmelse
Fastholder og styrker sociale netværk Mennesker med handicap Autisme
Multiple funktionsnedsættelser
Hjerneskade/spasticitet
Kognitiv funktionsnedsættelse Fagpersoner Kommunikations-partnere IT-frivillige Pædagoger, personale
Bostedet - organisation
Ledelse, ledelse og ledelse VirksomhedsNetværket - Handicap & IT IT-Universitetet i København &
Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus CanAssist, University of Victoria, Canada Flexsus
Abilia
Mikro Værkstedet
HandiVision
Sensus Microsoft
Hewlett-Packard
Alexandra Instituttet a/s
i-Touch
Prolog
Nokia
IBM Software innovation & forskning Implementering af IT - fokus på Opmærksomhed på de sociale processer
IT introduces omhyggeligt og motiverende
IT forøger arbejdsmængden - i starten!
Utålmodighed og usikkerhed hos personale på bosteder
Mangel på ledelsesfokus på den lange bane
IT er ofte designet til at kunne alt for meget - brug det nødvendige Et processuelt blik på implementering af social IT Analyser parathed, behov og forudsætninger
Brug overskuelige fase-modeller til at holde styr på fremdrift
Learning-by-doing læring - skab "transfer"
Kommunikér mål, strategi, erfrainger successer, vanskeligheder
Projekthold af medarbejdere og leder - OBS på JA-sigere og skeptikere
Brugerne: Afdæk sociale netværk, individuelle interesser og IT-behov
Involvér det sociale netværk i IT
Følg op på mål og planer Youtube & Easy Tube
Skype & CanConnect
Wii & X-Box
'Herbor' - facebook til udviklingshæmmede
Programsnedker
MemoActive
Kontakt:
Kasper Nizam - kn@sus.dk
Socialt Udviklingscenter SUS - www.sus.dk
www.handicapogit.dk
youtube: handicapogIT CanConnect - et simpelt Skype www.herbor.dk
username: demo
password: 123 Toolbox til hverdagsintegration af IT iPod - PodWizz Easy iTunes interface CanConnect Spaghettidiagram
IT-målplan
Bruger-interessefelter
Bosteds handlingsplan
Vision & forankring Samarbejdspartnere:
Danske Handicaporganisationer
IT-Universitetet i København
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
Alexandra Instituttet a/s
IBM Danmark Implementering af Facebook for udviklingshæmmede Software innovation Model for IT-frivillighed Annoncering
Rekruttering af frivillige – hvor finder man dem og hvordan?
Modtagelse og introduktion af frivillige
Organisering af frivillig arbejdskraft
Motivering og fastholdelse af frivillige Det gør bostedet Distribuerer rekrutteringsmaterialet
Udpeger en kontaktperson
Modtager og introducerer de frivillige
Planlægger fælles møder sammen med de frivillige
Planlægger pædagogisk supervision sammen med de frivillige Det gør SUS Oplæg om frivillige
Udarbejdelse af rekrutteringsmateriale (i samarbejde med tovholdergruppen)
Telefonisk screening af interesserede frivillige
Distribution af rekrutteringsmateriale (i samarbejde med tovholdergruppen)
Uddannelse af frivillige (i forhold til anvendt teknologi)
Opfølgning på frivillige – telefon og café Leveregler En IT-frivilligs arbejde er:
•Et supplement til de professionelles arbejde
•En hjælp til IT-aktiviteter
•En inspiration til at bruge IT som redskab til kommunikation, læring og leg

En IT-frivilligs arbejde er ikke:
•En aflastning eller erstatning for det faglige personale
•Personlige pleje- og omsorgsopgaver

De IT-frivilliges arbejde er baseret på:
•Beboernes ønsker og behov for frivillig hjælp til IT
•Gode aftaler med bostedets ledelse og personale om opgaver, aktiviteter og mødetider
•Løbende forvetningsafsteming og vidensdeling
•Tilbud om samtaler og supervision med de frivillige Velkommen
IT-netværksmøde 5/12 2011 IT-ambassadører
IT-frivillig strategi
www tool box
Bosteds Labs
IT-virksomhedsnetværk
IT Innovation Camps
Living IT Lab udvikling Living IT Lab Hvem er vi og hvad vil vi?
Lab cases
Markedsplads og vidensbørs Bosteds Lab principper Klart formål - hvad vil virksomheden opnå og hvilke ønsker har bomiljøet? Lab samarbejde kræver:
ressourcer
stærk innovationskultur
brugere med interesse
viden om funktionsnedsættelse og IT
tydelige holdninger Egenskaber kan skabe værdi for brugere og IT-virksomheder! Nye forretningsidéer
Produktforbedringer
Ny IT og services Flexsus Aps
Abilia Aps
i-Touch
Prolog Development Center
Curaga Aps Microsoft Danmark
Alexandra Instituttet a/s
IBM Danmark
Delta
Apple MikroVærkstedet a/s
LetNet
Welfare Solutions Social IT Edutainment EasyTube "All I ever learned ABOUT social media
l learned ON social media" (IBM-direktør) digital dagstruktur familie, venner skolekammerater, naboer mv.
Full transcript